You are not logged in.

1

Thursday, December 4th 2008, 3:59am

Nurcu "nasıl" bir insandır?

Evet..Sizce.. bizce.. Nurcu "nasıl" bir insandır?

Bence..

Herşeyin güzel tarafını görebilen ve hayata gülerek bakma kabiliyeti olan "insandır"..


-------------------

Çünkü güzel ahlâkı ona güzel fikir vermiş.

Ve güzel fikir ise, ona her şeyin güzel cihetini gösteriyor.


Sekizinci Söz | 40

2

Thursday, December 4th 2008, 11:56am

Gerçek bir "nurcu"nun hasletlerini buraya yazmaya kalksak günlerce klavye başından kalkmamak gerek.
Nurcu çalışkandır; nurcu a'limdir; nurcu sadıktır; nurcu dava adamıdır; nurcu...ilâ âhir devam eder gider.
Biz de bir özelliğini yazmakla iktifa edelim:
Nurcu özü sözü bir insandır!
Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve şuradır.

"Nurculuk, bütün fenleri müslümanlaştırma hareketidir" M. KUTLULAR

3

Thursday, December 4th 2008, 1:45pm

Risale-i Nur'un bütün ölçülerini (sadece imanî ölçüleri değil, siyasi ve içtimai ölçüleri de) yaşayan ve yaşatan kişidir, Nurcu!

4

Thursday, December 4th 2008, 4:53pm

Baktığın zaman yüzünden masumiyeti belli olan, Risale-i Nur' un nuru ve ruhu , yüzüne ve ruhuna yansımış , içten , samimi , kendi menfaatini düşünmeyen , yanındayken bende bende diyip Nurcu olup davaya müdahil olup heveslendiren , davayı idrak eden ve ettiren , niiçin yaşadığımızı hatırlatan ihlaslı , güzel insanlar ....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Yolun ucunun nereye varacağını düşünmek beyhude bir çabadan ibarettir.
Sen sadece atacağın ilk adımı düşünmekle yükümlüsün.
Gerisi zaten kendiliğinden gelir...

( ŞEMS-İ TEBRİZİ )


5

Thursday, December 4th 2008, 5:42pm

Bu kadar güzellikten sonra, gel de Nurcu olma..=)

Hel min mezid..

6

Thursday, December 4th 2008, 6:00pm

Fiili sözünü tasdik eden.

Korkmayan ve korkutulmayan.

Aldanmayan ve aldatmayan.

şahsa değil şahs-ı meneviyeye dayanan ve ehemmiyet veren.

Asrın imamını tanıyan ve şahsi hareket etmeyen.

Meşverete azami dikkat eden ve uyan.

Tavazu ve mahviyet sahibi olan.

Faziletfuruşluktan kaçınan.

Sünete azami dikkat eden ve uyan.

Pozitif düşünen ve bakan.

Güven ve itimat sağlayan.

Müsbet hareket eden.

Muhakkik ve müdakkik olan.

Hel min mezid..

Zehracan

Super Moderator

Posts: 8,190

Hobbies: Risale-i Nur, DUA...

  • Send private message

7

Thursday, December 4th 2008, 9:15pm


Tabiiki pek cok özellikleri var.. masaAllah en güzel hasletleri siralanmis..

acizane:

Hakkin hatrini hicbir hatira feda etmeyen, güvenilir, sadik, icten, samimi.. fedakar kisidir... ve dahasi..

"İnsan vardır fark edilmez süsünden.
Kimi farksızdırkoyun sürüsünden.
Her gördüğün şekle kapılma,
insan anlaşılmaz görüntüsünden...(!)"

8

Thursday, December 4th 2008, 9:32pm

"Beşerin hayat-ı içtimaiye medresesinde ders alıp", en birinci hastalığın, "ye'sin (ümitsizliğin) içimizde hayat bulup dirilmesi." olduğunu bilen ve bunun çaresinin de
"El-emel," yani, rahmet-i ılahiyeden kuvvetli ümit beslemek" olduğunun idrakinde olan kişi demektir.
Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve şuradır.

"Nurculuk, bütün fenleri müslümanlaştırma hareketidir" M. KUTLULAR

9

Thursday, December 4th 2008, 11:57pm

Nurcu ferasetle bakan ve cesaretle dolandır.

Nurcu ,nurla yanan ve nurla yakandır.(Yanmayan yakamaz sırrı gereği)

Nurcu ,nur yüzlü,güzel sözlü ve doğru özlüdür.

Nurcu ,nura aşık ve kainatla barışıktır.

Nurcu ,küfre karşı ve dine bakışı nettir.

Tefekkür dersi,şükür vazifesi ve tesbihat zikridir.

10

Friday, December 5th 2008, 12:01am

Nurcu'luğun destânı olmuş bu mesajlar..BârekAllah..

Hep deriz, gene diyelim..

Hel min mezid..

11

Friday, December 5th 2008, 3:35pm

en yakın dost

en fedakâr arkadaş

en güzel takdir edici yoldaş

en civanmert kardeşOlandır..Nurcu..

21. Lem'a | 166

Muha1

Professional

  • "Muha1" is male
  • "Muha1" has been banned

Posts: 1,194

Occupation: gazeteci

Hobbies: Kitap ve getirdikleri

  • Send private message

12

Friday, December 5th 2008, 3:45pm

Hz. Ali şecaatlidir, nefislidir. Hilm sahibidir, fevri hareket edip menfi harekete meyletmez inş.
Hayat Saklambaç(sa) Ölüm Sobe(ler)...

" Zulm ile âbad olanın sonu berbad olur! "

*nuriye

Moderator

Posts: 1,079

Location: İstanbul

  • Send private message

13

Friday, December 5th 2008, 5:27pm

Kainattaki ism ve sıfatlara tefekkür nazarıyla bakmayı bilen;
Teslim ve tevekkül içinde olan;
Vefakar dost,kardeştir.
''Ey gönül!Canına üflenen nefhayla yan da kavrul!Amma lale gibi ol ki;halinden sadece ''yar'' haberdar olsun.''

14

Sunday, December 7th 2008, 10:01pm

Sizler benim için çok ehemmiyetlisiniz.

"Sıddık-ı vefiy bu zamanda yoktur" diyenlere karşı sizleri gösteriyorum.


Barla Lâhikası - 85

15

Wednesday, December 10th 2008, 1:55pm

Nurcu;

* ınsanların hürmet ve ikramlarını arzu etmez.

* şan şöhret peşinde koşmaz.

* Enaniyeti büyük tehlikelerden biri olarak bilir.

* Tevazu ve mahviyet sahibidir.

* Dine hizmet ettim diye gururlanmaz.

* Tezellüle girmeden hizmet eder.

* Uhuvvetkârâne tesanüt eder ve kardeşlerini tenkit etmez.

* ıhlas kaideleriyle hareket eder.

* Tesanüdü en önemli bağ bilir ve muhafaza etmeye çalışır.

* ıktisadı esas tutar.

* Tamâ göstermez.

* Riyadan sakınır.

* Tasannua girmez.

* ıman hizmetinde korku duygusu taşımaz.

* Vazifegüzarlığa kalkmaz;tembelliğe düşmez.

* ınsanî zaafların iman hizmetine mani olmasına fırsat vermez.

* Risale-i Nur'a perde olmaktan azami olarak kaçınır.

* Kendi nefsini ittiham edip,meslektaşına ve kardeşlerine taraftar olur.

* Kendisi haklı da olsa,kardeşine itiraz ve tenkit etmez.

* Birbirine gücenmez ve küsmez.

* Birbirine tarafgirane bakar.

* Birbirinin kusuruna bakmaz ve affedici davranır.

* Birbirinin kusurunu örtmeye çalışır.

* Kendi kusurunu görmeye çalışır.

* Birbirine su-i zan etmez.

* Birbiriyle münakaşa etmez.

* Birbirine güvenir ve yardım eder.

* Birbirlerine minnettarlık duyma yerine,dua ve tebrik eder.

* Birbirlerine ihlâsla muhabbet besler.

* Cemaat içinde şahsi cesaretini kullanmaz.

* Birbirini enaniyet ve sadakatsizlikle ittiham etmez.

* Birbirine tesellici ve numune-i imtisal olur.

* Birbirinin kuvve-i maneviyesini takviye eder.

* Risale-i Nurlara sadakat, sebat ve metanetle bağlanır.

* Keramet ve keşfiyat aramaz.

* ıman hizmetini her şeyin üstünde tutar.

* Dünyanın ücret yeri değil, hizmet yeri olduğunu bilir.

* Nur Talebesi dünya rahatına ehemmiyet vermez, onu istemez.

* Nur Talebesi diğer dindarlarla münakaşaya girmez.

* Nur Talebesi sair âlimlerin eserlerine karşı tavır almaz.

16

Wednesday, December 10th 2008, 3:24pm

Nurcu çok şanslıdır.

Sıradan bir insan gibi gözükür. Ama konuşması, oturması kalkması hep ibadettir. Tefekkürdür. Düşünerektir.

Kah bir buluttan ders çıkarır. Kah tepecikteki sarı çiçekten. Yemeğe döktüğü tuzdan, şaptan. Günlük hayat onu Tevhide ve Allaha ulaştıran hadsiz delil ile dolludur. Allah'a ulaşmak, tanımak ,bilmek için yorulmasına gerek yoktur.

Her şeyi hakikate ulaştırcak bir pencere yapar. Yaşar ve yaşatır.
Öyle zevklere tutulmuştur ki, ehl-i dünyanın sahte zevklerine dönüp bakmaz bile.

Harama nazar etmediği için, Nurcu, Hurileri dünyaya getirmiş ve fıtratına derc edilmiş yetmiş zevk ve ihtiyacın envaını dünyada yaşar.

Yemekten en iyi lezzeti alır. Güzel onun gözünden hakiki güzelliğini gösterir. Sahte değil gerçektir. Ailesi ile oyun en ala sinamadan tatlı geldiği için müthiş bir keyif ve huzur içindedir. ıktisat ve kanaat içinde yaşadığı için, kalbi nurlanmıştır, hiç bir dünyevi çalkantı ona zarar vermez ve etkilemez. Dünya boğuşmaları ile ilgilenmediği için zihni idlal olmamış ve tüm duyuları uyanık kalmıştır.

Bu hali eğlencenin, mutluluğun harama uzanmaktan başka birşeyde olmadığını sananlara ve görmeyenlere esaslı bir derstir.

Bu gün bunları tefekkür etmiştim. Biraz kopuk ve eksik oldu.

Muhabbetle
Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz...

17

Wednesday, December 10th 2008, 4:28pm

BârekAllah..Buraya kadar öyle güzel vasıflar ifâde edilmişki,

âdeta "ahsen-i takvîm" sırrı izhâr olmuş..

18

Wednesday, December 10th 2008, 5:34pm

Nurcu;

• Vazifenin hizmet;neticenin ise Allah'a ait olduğunu bilir.

• ıhlâsla hizmetin neticelerine kanaat gösterir.

• Dine hizmette nefse hisse vermez.

• Kusur ve rekabete karşı saffet ve ihlâsı kullanır.

• Risale-i Nur'a hizmeti en birinci vazife bilir.

• Hizmetteki sıkıntılara tahammül ve sabır gösterir.

• Her türlü meşguliyet ve zarara rağmen hizmetten geri durmaz.

• Hizmette nefsi öne sürer, ücrette unutur.

• Sarsılmaz metanet sahibidir.

• Sadâkat, sebat ve sıkı irtibat içinde olur.

• Sadakatle sabır gösterir.

• Manevi fırtınalara karşı dikkatli ve ihtiyatlı olur.

• ıman hizmetkârlığını gizlemez.

• Mümkün oldukça namahreme bakmaz.

• ımana hizmetini hiç bir şeye alet etmez.

• şer'i meşvereti esas tutar.

• Başkalarının da imanını kurtarmayı vazife bilir.

• Namaz tesbihatını terk etmemeye çalışır.

• Risale-i Nur derslerini terk etmez.

• Başka mesleklere düşmanlık değil, kendi mesleğine muhabbet eder.


20

Friday, July 3rd 2009, 11:59pm

Nurcu, hizmetini yanlız ve yanlız Allah rızası için yapan ve hiç kimsenin rızasını maksad yapmayan kahramandır.

wcf.user.socialbookmarks.titel

Rate this thread