You are not logged in.

odenizci

Intermediate

  • "odenizci" started this thread

Posts: 155

Location: kocaeli

Occupation: emekli

Hobbies: şiir-araştırmacı yazar

  • Send private message

1

Sunday, December 26th 2010, 1:29am

Hür Adam Bizimle

Hür Adam Bizimle


Seninle gururluyuz, aramıza hoş geldin
Yeniden fütuhatlar, aramızda Hür Adam
Sen sağken göremedik, zulmeti nurla deldin
Uhuvvet-i İslam’a, yön verdin ey Hür Adam

Dünya zevki namına, hiçbir lezzet almadın
İman, Kuran yolundan, geriye hiç kalmadın
Ümmet-i Muhammed'i, yanlış yola salmadın
İttihad-ı İslam’a, yön verdin ey Hür Adam

Seni dünya malıyla, hem kandıramadılar
Batıl şirklerine de, hiç daldıramadılar
İmanla karşı koydun, bak saldıramadılar
Tesanüd-ü İslam’a, hep çağırdın Hür Adam

“Ben ekmeksiz yaşarım, Hürriyetsiz yaşamam”
Zulüm karla, dessasla, dinsizle barışamam
Zındık-ı Mutlakayla, hak yolda anlaşamam
Küfr-i Mutlaka boyun, hiç eğemedin Hür Adam

Künûzu İlahiyi, eserlerinle verdin
Dinsiz feylesofları, fikrinle yere serdin
Hak yolda hizmetinle, rızayı hakka erdin
Allah’tan başkasına, baş eğmedin Hür Adam

Risale-i Nur larla, seni tanır insanlar
Çevrilen diller ile hakkı söyler lisanlar
Ümmet-i Muhammed’e, Kuran’dan bu ihsanlar
Adı Bediüzzaman, Said Nursi Hür Adam

Muhammed Mustafa’ydı, Hür Adam’ın rehberi
İnsü canı kuşattı, Muhammed’in çemberi
Âlemlere rahmettir, Hakkın son peygamberi
Hazreti Muhammedi(a.s.m) ,takip etti Hür adam

Tüm sanat dallarıyla, anılsın Said Nursi
Yeryüzü hitabına, oldu büyük bir kürsi
İnsanlığı necata, çağırır onun dersi
Sünnet-i Seniyyeyi, uyguladı Hür Adam

Fitne, fesat, anarşi, ona çok büyük düşman
Risale-i Nur’ları, okuyan olmaz pişman
Kuran’ı her an yaşa, fısk ile olma şişman
Kuran’dan reçeteler, sundu bize Hür Adam

Allah ve peygamberi, senden hep razı olsun
Sırat-ı Müstakimde, bizi götüren yolsun
Muhammed ümmetinden, dualar seni bulsun
Allah’a çok şükürler, film oldu Hür Adam

Bu film için hak yolda, tüm emeği geçenler
Kana, kana rahmetin, deryasından içenler
Bütün dualar ile hasenatlar biçenler
Risale-i Nur’larla, aramızda Hür Adam

25.12.2010

Osman Karahasanoğlu

2

Sunday, December 26th 2010, 7:52am

Yazandan da, paylaşandan da Allah(cc) razı olsun. Güzel bir şiir ortaya çıkmış.
"Milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım,.."
Bediüzzaman said Nursi

Rate this thread