You are not logged in.

odenizci

Intermediate

  • "odenizci" started this thread

Posts: 155

Location: kocaeli

Occupation: emekli

Hobbies: şiir-araştırmacı yazar

  • Send private message

1

Tuesday, October 5th 2010, 10:29pm

Kutlu Doğum Haftasından dolayı Efendimizin Hayatı ve mucizelerinin Risale-Nur'dan Ölçülü olarak Şiire yansımasıdır

Muhammed Mustafa (ASM)


Rabbim koruyacak işte bak Kâbe
Güçlü filleriyle geldi tahribe
Habeş’in Meliki kaçtı Ebrehe
………Hak yarattı kainatı var etti
………Ahmed-i Mahmud-u bize yâr etti

Ebabil kuşları mağlup ettiler
Kâbe’yi yıkmadan kaçıp gittiler
Hakkın karşısında nasıl bittiler
………Resul için kainatı var etti
………Ahmed-i Mahmud-u bize yar etti

Cezire tül Arab vahşete daldı
İnsanlığa korku dehşetler saldı
Fetret devri denen günlere kaldı
………Hak yarattı kainatı var etti
………Ahmed-i Mahmud-u bize yâr etti

Tevrat, Zebur, İncil haber veriyor
Son Peygamber olan Ahmed geliyor
Kuran’ın nuruyla zulmü deliyor
………Hak yarattı kainatı var etti
………Ahmed-i Mahmud-u bize yâr etti

Şam kâhini Satih haber veriyor
Kisra’nın sarayı nasıl eriyor
Fars saltanatının sonu geliyor
………Resul için kainatı var etti
………Ahmed-i Mahmud-u bize yar etti

Sava’nın denizi battı iyice
Mecusi ateşi işte sönünce
Sevgili Resulün doğduğu gece
………Resul için kainatı var etti
………Ahmed-i Mahmud-u bize yar etti

Veladet anında bir nur görüldü
Doğu ve batı bu nurla örüldü
Sanemlerin çoğu yere sürüldü
………Hak yarattı kainatı var etti
………Ahmed-i Mahmudu bize yâr etti

Cinler ve şeytanlar ulaşmaz gayba
Şüphe karışamaz Hak Kelamına
Veladet gecesi son verir buna
………Hak yarattı kainatı var etti
………Ahmed-i Mahmud-u bize yâr etti

Müşrikler davandan vazgeç dediler
Çok şeyler vermeyi teklif ettiler
Peygamberimizi vazgeçiremediler
………Resul için kainatı var etti
………Ahmed-i Mahmud-u bize yar etti

O cenabı Hakkın bir tercümanı
Düşmanlara karşı şanlı imanı
Yaşantısı ile Hak kahramanı
………Hak yarattı kainatı var etti
………Ahmed-i Mahmud-u bize yâr etti

Gar-ı Sevr’de iki güvercin bekler
Bir adet örümcek güce güç ekler
Düşmanlar çekilip hem gidecekler
………Resul için kainatı var etti
………Ahmed-i Mahmud-u bize yar etti

16.04.2009
Osman Karahasanoğlu

Rate this thread