You are not logged in.

1

Sunday, December 21st 2003, 5:50am

Sigara üzerine...

Allahu Teâlâ Kur'an-ı Kerim'de Tin suresinde "Biz insanı en güzel bir şekilde yarattık" buyuruyor. insan kendisini incelediği zaman bu hakikati görecektir. Rabbine şükredip bu yaratılış şeklini bozmamaya gayret edecektir. Peygamber efendimiz (s.a.v.) bir hadisi şeriflerinde: "ınsanların kaybettiği iki şey vardır. Birisi sıhhat, diğeri ise boş vakittir." buyurdu. Bu hadisi şerifin işaret ettiği sıhhatin kaybedilmesi hususu bizleri çok düşündürmektedir. Bazen insan kendi eli ile kendi sıhhatini bozar ve ölümünü hazırlar. ışte bizde asrımızın en yaygın hastalıklarından biri olan sigaraya müptela oluş üzerinde çok düşündük. Buradan hareketle asrımı-zın en yaygın ve tehlikeli bir hastalığı olan sigara üzerinde geniş çaplı araştır-malar yaptık. Sigaranın zararlarını bütün yönleri ile ele aldık.

TIBBI AÇIDAN SıGARANIN ZARARLARI

Tıbbi araştırmalar neticesinde sigarada 30 bin zehirli madde bulunduğu bunlardan 2 bin'inin kanser yapıcı maddeler olduğu tespit edilmiştir.

Yine bu araştırmalar sonucunda, sigara içenlerin kansere yakalanma risklerinin 10-15 kat, kalp hastalıklarına yakalanma riskinin ise 10 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

Günde 9 adet sigara içenlerin akciğer kanserine yakalanma riskleri % 6 iken günde 41 sigaradan fazla içenlerin akciğer kanserine yakalanma riskinin % 100 olduğu araştırmalar neticesinde ortaya çıkmıştır.

Akciğer kanseri vakalarının % 90'ının, gırtlak kanseri vakalarının % 99 unun sigaranın sebep olduğu bu araştırmalar sonucunda tespit edilmiştir.

Sigarada bol miktarda bulunan çok zehirli bir madde olan nikotin beyin hücrelerini etkileyerek uyuşturmakta ve zamanla hafıza kayıplarına ve damar tıkanıklığına sebep olmaktadır.

Sigaranın ana maddesi olan tütün o kadar zehirlidir ki, bir paket sigarada bulunan tütünün içindeki nikotin ve diğer zehirli maddeler bir laboratuarda damıtılarak bir insana içirilirse veya şırınga edilse birkaç dakika gibi kısa bir zamanda o insanı öldürebilecek güçtedir.

Sigarada 3 bin 885 toksit madde tespit edilmiştir.

Sigarada öldürücü şu zehirler vardı:

* Toluen (Tiner)

* Kadmiyum (Akü metali)

* Metanol (Füze yakıtı)

* Bütan (Tüp gazı)

* DDT (Böcek ilacı)

* Naftalin (Güve ilacı)

* Arsenik (Fare zehiri)

* Amonyak (Tuvalet temizleyicisi)

* Siyanür (Gaz odaları zehiri)

* Radon (Radyasyon)

* Polonyum (Kanserojen)

* Karbon (Araba eksoz gazı)

* Katran (Asfalt maddesi)

* Aseton (Oje sökücü)
SıGARANIN ıNSAN SAğLIğINA VERDığı ZARARLAR:

Sigara sindirim sistemini tahrip eder, buna bağlı olarak sindirim güçlüğü, bozuklukları, mide hastalıkları, ülser, bağırsak hastalıkları, böbrek rahatsızlığı, iştahsızlık, halsizlik, kansız-lık, üst solunum yollarında tahribat, öksürük, balgam, bronşit, astım, amfizem, gırtlak ve akciğer kanseri, dudak, dil ve yemek borusu kanseri, dolaşım sisteminde tahribat, damar sertliği, damar tıkanıklığı, şeker hasta-lığı, kalp hastalıkları, kangren, beyin felci gibi son derece tehlikeli hastalık-lara sebep olduğu Tıbbi araştırmalar neticesinde ortaya çıkmıştır.

Sağlık otoriteleri amfizem (Akciğerin görevini yitirmesi)'nin nedeninin %90 oranında sigaradan dolayı olduğunu söylemektedirler. Amfizemin ilk belirtisi nefes darlığı şeklindedir. Sigara içenlerde nefes darlığı daha çok görülmektedir.

Alman kanser araştırma merkezin-den Prof. Dr. Haraldzur Hausen sigaranın çevre ve insan sağlığını tehdit eden araba ve sanayi gazları gibi zehirli maddelerle aynı nispette risk faktörü olduğunu ve içindeki radyoaktif kurşun ve polonium maddesinin hücreleri tahrip ettiğini bildirmiştir.

Medical tribüne adlı tıp dergisinin Oxford Üniversitesinden epidemiyolog (salgın hastalıklar) uzmanı Richard Peto şu tespiti yapmıştır. "1993 de Avrupa topluluğu sınırları dahilindeki ülkelerde yaşayan toplam 6 milyon insanı sigaranın sebep olduğu hastalıklar yüzünden kaybettik."

1998 yılında yapılan bir araştır-mada sigaranın erkeklerde iktidarsızlığa sebep olduğu ve bunun sonucunda psikolojik rahatsızlıkların ve boşanma olaylarının artığı tespit edilmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Prof. Dr. şevket Ruacan, kanser hastalığının % 30 unun sigaradan kaynaklandığını bildirmiştir.

Tütünün ortalama üçte birini nikotin oluşturmakta ve her sigara ile insan vücuduna 1 ile 2,5 miligram nikotin girmektedir. Nikotin insanda bağımlılık yapmaktadır. Sinir sistemini ve sindirim sistemini etkilemekte, kalp atım hacmini, kan basıncını ve oksijen tüketimini artırmaktadır.

Akciğer kanserinde % 90 sigara-nın etkisi vardır. Akciğer kanserinin yanı sıra mesane ve pankreas kanser-lerine de yol açmaktadır.

Sigara içen kadınlarda düşüklere, ölü bebek doğumlarına, çocukların sakat doğmasına, üreme hücrelerinde bozuk-luklara, şekil bozukluklarına ve rahim kanserine sebep olmaktadır. Sigara içen kadınlar içmeyen kişilerden 10 yaş fazla ihtiyarlamakta ve şekilleri bozulmaktadır. Sigara içen annelerin çocukları oksijen azlığı nedeniyle geri zekalı olma riski daha fazladır. Günde bir paket sigara içilen evde yaşayan bir çocuk beş tanesini içmiş gibi zehir almaktadır. Özellikle çocuklar sigaradan çok etkilenmektedir.SıGARANIN SEBEP OLDUğU ÖLÜMLER

Günlük bir paket sigara içen kimse ölümünü kendi eliyle hızlandır-maktadır. Her gün bir paket sigara tüketen bir kimsenin vücudunda 20 yıl sonra 7 kg is ve katran birikmektedir. Sigara farkında olmadan insanı yavaş yavaş öldürmektedir.

Dünyada her yıl 2,5 milyon, her gün 7 bin, her saat 300 ve her dakika 5 kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklar yüzünden ölmektedir.

Türkiye de sigaranın sebep olduğu hastalıklar yüzünden yılda 160 bin kişi hayatını kaybetmektedir. Bu rakam maalesef korkunç rakamdır. Çanakkale savaşında biz yaklaşık 250 bin şehit verdik. Nerdeyse Çanakkale'de verdiğimiz şehit sayısına yakın bir oranda her yıl insanlarımızı kaybedi-yoruz. Bu acı bir gerçektir.

A.B.D de yılda 350 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. 1985 de A.B.D de yapılan bir araştırmada karaciğer kanserinden ölen hastaların % 15'inin sigara içenler olduğu tespit edilmiştir.

Sigara içenlerde erken ölüm oranı içmeyenlere göre 20 kat daha fazladır. 2020 yılında gelişmiş ülkelerde sigara-nın sebep olduğu hastalıklar yüzünden 2 milyon insanın öleceği tahmin edilirken gelişmekte olan Türkiye de bu oranın 10 milyon civarında olacağı tahmin edil-mektedir. Bu araştırma gösteriyor ki Türkiye insanı sigaraya daha çok müpteladır. Yetkililer bu tehlikeye karşı gerekli tedbirleri alması gerekir.SıGARANIN EKONOMıK ZARARLARI

Dünyada kişi başına yıllık sigara tüketimi 2500 iken Türkiye de ise bu oranın 1430 adet olduğu tespit edilmiştir.

Türkiye de yılda 76 milyar 500 milyon adet sigara tüketilmektedir. Sigara tüketiminde Türkiye Dünyada 4. sırada gelmektedir. Türkiye de sigara tiryakilerinin sayısı 20 milyon, her üç kişiden biri sigara tiryakisidir. Tiryaki olmayıp da sigara içenleri bu rakama ilave etsek karşımıza korkunç bir rakam çıkar. Bunun üzerinde durup düşünül-mesi gerekir.

Türkiye'nin bir yıllık sigara tüketimi 5,5 trilyon liradır. Dünyada kişi başına 1 kg sigara tüketilirken Türkiye de kişi başına 1,5 kg sigara tüketil-mektedir. Bu araştırmalar gösteriyor ki ülke ekonomisi açısından 5,5 trilyon lira milli gelir adeta duman olup havayı uçup gitmektedir. Ülke ekonomisi zarar gördüğü gibi aile ekonomisi de ciddi oranda etkilenmektedir. Ayrıca yılda 160 bin insanımızın kaybedilmesi, ülke ekonomisinde büyük bir iş kaybıdır. Yetkililerin bu konuya da dikkatlerini çekiyoruz.

WHO (Dünya sağlık teşkilatı) hesaplarına göre Dünya üzerinde 1 milyar 370 milyon insanın sigara tiryakisi olduğu bildirilmiştir. ınsanlık alemi açısından da korkunç bir rakamdır. Özellikle geri kalmış ve gelişmekte olan ülke ekonomileri sigara tüketiminden büyük oranda zarar görmektedir.SıGARANIN ÇEVREYE ZARARLARI:

Sigaranın çevreye de büyük oranda zararı vardır. Dünyadaki yangınların % 70 inin sigara sebebiyle çıktığı ve binlerce hektar ormanın yok olmasına neden olduğu araştırmalar neticesinde tespit edilmiştir.

Suçluların % 95'inin sigara tiryakileri olduğu istatistiklerle ortaya çıkmıştır.

Sigaranın insanın kendisine zararı olduğu gibi başkalarına da zararı vardır. sigara içen kimseler çeşitli hastalıklara yakalanmakta bu hastalıklar o kişinin çocuklarına da kalıtsal bir hastalık olarak geçmektedir. Gelecek nesillerde tehlike içindedir. Nesillerimiz sigara sebebiyle sağlıksız bir toplum o ülke için büyük bir problemdir.

Sigara içen kimseler aile efradına ve çevresine de zarar vermektedir. Sigara içmeyenlerde sigara dumanı sebebiyle büyük oranda etkilenmektedir. Özellikle kapalı bir odada içilen sigara doğrudan herkesi etkilemektedir. Kapalı salonlar, toplu taşıma araçları sigaranın en çok zararlı olduğu mekanlardır. Bu mekanlarda azda olsa içilen sigaralar içmeyenlere de zarar vermektedir.

Araba egzoslarından çıkan zehirli maddelere eş değer sigarada zehirli maddeler vardır. Atmosfere de bu zehirli maddelerin karışması neticesinde oksijeni azaltmakta böylece tüm canlılara zararı dokunmaktadır.

Bir tane sigaradan ne olacak diye düşünmek çok yanlıştır. Herkes böyle düşünürse milyonlarca sigara içilmiş olur. Her birinin dumanı hesap edilse havayı nasıl etkilediği ortaya çıkar.

Sigara dumanının havaya yaydığı zehir korkunç boyutlardadır. Her yıl havaya sigara dumanında bulunan 5555 ton hidrokarbür karışmaktadır. Dünya-mızın da bir sınırı bir ölçüsü vardır. atmosferimizde ozon tabakası bilinçsiz tüketilen kimyasal maddeler sebebiyle delinmiştir. Bunun sebeplerinden birisinin de parfüm olarak kullanılan spreyler olduğu tespit edilmiştir. Bir spreyden ne olacak diye düşünmek ne kadar yanlışsa bir sigaradan ne olacak diye düşünmekte o derece yanlıştır. ınsanoğlu kendi eliyle hem kendisine hem de tüm canlılara zarar vermektedir.

ınsanlar piknik yaptıkları orman-lık alanlarda, içtikleri sigaranın izmari-tini söndürmeden gelişi güzel sağa sola atmakta, bunun sonucunda orman yangınları çıkmaktadır. Binlerce hektar-lık milli servetimiz olan ormanlarımız sigara yüzünden, bir ihmalin sonucu olarak yok olup gitmektedir. Ülke ekonomisi büyük ölçüde zarar gördüğü gibi, Türkiye insanı oksijen kaynaklarını ve tabii güzelliklerini kaybetmektedir. ınsanımız için bu büyük bir kayıptır. Ayrıca bu orman yangınlarından ormandaki güzelim hayvanlar da etkilenmekte ve bir çoğu bu yangınlarda ölmektedir. ışte sigaranın ne büyük ölçüde çevreye zarar verdiğini görelim ve tedbir alalım. ınsanımızı eğitelim bu konuda bilinçlendirelim.

SıGARA BıR SÖMÜRÜ ARACIDIR

Emperyalist ülkeler tarafından sigara bir sömürü aracı olarak kullanıl-maktadır. Özellikle geri kalmış 3. Dünya ülkeleri bu yolla sömürülmektedir. Amerikanın ürettiği Marlboro sanayileş-memiş ülkelerin en çok tükettiği bir tüketim maddesidir. ınsan haklarından bahseden emperyalist ülkeler para için fakir ülke insanlarını sigara yoluyla sömürmekte ve zehirlemekte, binlerce insanın ölümüne neden olmaktadır. Yaptıkları filmlerde adeta sigara reklamı yapılmaktadır.

"Marlboro Kovboy" reklamlarında elinde sigarayla keyifli pozlarıyla tanınan, Wayne Mc Laren bu görüntüsüyle gençleri tesir altına almıştır. Bir çok genç ona özenerek sigaraya başlamıştır.

1990 yazında 51 yaşında meşhur film artisti Mc Laren akciğer kanserinden ölmüştür. Ölmeden önce şunları söylemiştir: "Sigara, öldürücü bir illettir. Ben bunun canlı bir ispatıyım. Hayatımı işte bu oksijen çadırında noktalıyorum. Size sesleniyorum sigara katiyen bir değer kazanmıyor, kaybet-tiriyor."

David Goertliz'de Camel ve Winston sigara firmalarının reklam artisti idi. Kendiside sigara tiryakisiydi, pek çok defa mide ve ciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle tedavi gördü. Yıllar sonra dikkatini bir şey çekti. David'in çalıştığı sigara firmasının idari kadrosunun tamamı kesinlikle sigara içmiyordu. Merakla sordu ve çok ilginç bir cevap aldı: "Biz bu zehirli mereti içmeyiz, sadece tatlı parası için satarız." Bu söz David'i çok etkilemiştir. Sigara içen kimselerde çok iyi düşünmeliler. Sigara içmek suretiyle kime para kazandır-dığını, nasıl sömürüldüğünü düşünen bir insan iradesine sahip olur ve sigarayı bırakır. Alışmışım bırakamıyorum sözü çok yanlış bir düşüncedir. ıradesine sahip olan bir insan bu sözü söylemez ve derhal sigarayı bırakır. "Sigara firmaları sigaranın üzerine sağlığa zararlıdır diye yazmaktadırlar. Onlar da sigaranın sağlığa zararlı olduğunu bildikleri halde üretiyorlar. Para kazanmak uğruna insanların sağlığını tehlikeye atıyorlar."

Ülkemizde sigara alışkanlığı ortaokul çağlarında bir özenti ve hevesle başlamaktadır. Ortaokul öğrencilerinin % 37'sinin üniversite öğrencilerinin % 50'sinin sigara içtiği, ayrıca işçilerin % 70'i kadın memurların % 49'unun sigara tiryakisi olduğu, Türkiye'de erkeklerin % 63'ünün sigara içtiği araştırmalar neticesinde ortaya çıkmıştır.Sendogan

Intermediate

 • "Sendogan" is male

Posts: 193

Location: Ahlen / Almanya

 • Send private message

2

Sunday, December 21st 2003, 6:42pm

Allah razı olsun Abdullah kardeş,

Çok güzel bir çalışma. Tebrik ederim.
Hemen yazıcıdan yazdırıp asmak istedim fakat yazılar sağ taraftan noksan çıkıyor.
Çoğu sitelerde de aynı hata var (bana göre)
Kopieren yapıpta basabilirim ama direkt bastığımda çıksa daha güzel olacak.
Yazıları yazıcıya göre önceden ayarlamak mümkünmü?

Baki selamlar

şendoğan

3

Thursday, December 25th 2003, 7:06am

Tüm sayfayı yazıcıya göre ayarlama imkanı

Selamunaleyküm şendoğan abi,

Artık forumdaki yazıları yazıcıya görede ayarlamak mümkün. Bunun için düğmesinin sağ tarafına yerleştirdiğimiz "Yazıcı Sembolü"ne tıklaman kafidir.

Allah´a emanet ol...

Vesselam

4

Thursday, December 25th 2003, 8:47am

Tek tek yazıcıya göre ayarlamak

Slma,

Bir yenilik daha: Sadece tek bir başlığıda yazıcıya göre ayarlama imkanı sunuyoruz. Bunun için yazdırmak istediğin yazının sağ üst köşesindeki düğmelerin yanındaki "Yazıcı" düğmesini kullanmalısın.

Baki selamlar

Abdullah

Trainee

 • "Abdullah" has been banned

Posts: 117

Location: TR

Occupation: tasarim

 • Send private message

5

Thursday, December 25th 2003, 1:50pm

:(
Bu sigara meletinden nasıl kurtulacağımızı anlatsan. daha iyi olacaktı.

Sigarayı bırakabilen arkadaşlar varsa burda. Nasıl bıraktıklarını ve tavsiye ettikleri ilacları Alabilirim. :?:

sigaraya gıcık giden ama bir turlu vazgecemeyen biri olarak. :?
Forum kurallarından 4.2.1 + 4.2.2 ve 4.2.7´nci maddelerin ihlali sebebiyle üyeliği iptal edilmiştir.

medicus

Beginner

Posts: 39

Location: Almanya / Köln

Occupation: doktor

Hobbies: bilgisayar

 • Send private message

6

Tuesday, December 30th 2003, 1:59am

Bazi sigarayi birakan kisilerle tanistim !!!!! Anlatayim!!!

Selamün aleyküm,

ben bazi sigarayi birakan kisilerle tanisma imkani buldum anlatayim.

1. kisi:
55 yasinda suanda ak cigerleri sadace makina ile calisiyor. Her zaman o makinayi yaninda tasiyor. Koskusu o makinanin ariza yapmasi.
Sigara üzerine düsüncesini sordugumda:

Benim yaptigim gibi yapmayin, zamani geri döndürebilseydim sigarayi kesinlikle icmezdim. Adam bunu aglayarak söyledi.

2.kisi:
35 yasinda sigara ve sismanlik yüzünden atar damarlari tikanmis.
Kalp nakliye listesinde yeni kalp bekliyor. Evli iki cocuk babasi.
Yataktan kalkamiyor ve misafir de kabul edemiyor. Her türlü kalbini etkileyecek hareket ve duygu yasaklanmis..........

3.kisi:
damar tikanikligi yüzünden ayak ve bacaklarinda büyük yaralar acilmis bir adam. yaralari temizlerken sanki diri diri kesiliyor gibi aci cekiyordu....

ve daha nice pisman olmus insanlar, ama hepsinin pismanligi is isten gectikten sonra.......

is isten gecmeden pisman olan kisiler ve sigarayi birakanlara ne mutlu!!!

eskiden sigara icmeyenleri adamdan saymazlarmis.
Simdide ünlü tip dergilerinde sigaranin tam tersine bir zaafiyet oldugunu bilim adamlari yaziyor.....
"Damarlar sadece ayak ve kalbde tikanmiyor :arrow:"

medicus

7

Thursday, January 8th 2004, 6:18pm

Tadı yok gıdası yok, adı malum: Sigara!

Temel gıdaymış gibi harcarız bir de para!

Dumanıyla çevreyi, hem havamızı bozar;

Göğsümüzü kuşatıp açar onulmaz yara!..!


Sigarayı bırakmak için geç kalmadınız!

8

Thursday, January 8th 2004, 7:52pm

Sigarayı bırakmanın yolları...

Quoted from ""Abdullah""

:(
Bu sigara meletinden nasıl kurtulacağımızı anlatsan. daha iyi olacaktı.

Sigarayı bırakabilen arkadaşlar varsa burda. Nasıl bıraktıklarını ve tavsiye ettikleri ilacları Alabilirim. :?:

sigaraya gıcık giden ama bir turlu vazgecemeyen biri olarak. :?


Selamunaleyküm Abdullah kardeş,

Evet, sigara meretinden kurtulmak hiçte o kadar kolay olmuyor. Aslında en iyisi hiç başlamamak (sözüm sigaraya meraklı olanlara). Size en iyisi sigarayı bırakma hikayemi anlatayım.

16´dan 26 yaşıma kadar malesef 10 sene sigara şirketlerine sponsorluk yaptım. Sigara şirketlerine diyorum çünkü sigarayı bırakmamın başlıca sebebi budur. Defalarca denememe rağmen en fazla dört ay bırakabildiğim sigarayı sonunda geniş bir araştırmadan sonra Cenab-ı Hakkın yardımıyla bırakabildim. 10 senede sigara için verdiğim para, bu paranın gittiği şirketler ve bu şirketlerin desteklediği zihniyeti bulunca içimde öyle bir nefret ve aynı zamanda pişmanlık oluştuki hiç düşünmeden ve hiçbir ilaç almadan birden bire bırakabildim Elhamdulillah.

Sigara şirketlerine sponsor olmamak benim sebebimdi. Herkesin bırakmak için başka sebebleri olabilir. Sizlere yardımcı olmak için birkaç tane sebeb yazayım, belki bırakmanıza vesile olur. Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun.

- Bütün yıl boyunca daha sağlıklı olacağım. 50 hastalık için riskim azalacak.

- Kalp krizi riski sigarayı bıraktıktan 3 yıl sonra içmeyenin riskine iniyor.

- Kanser riski sigara içilmeyen her yıl düşüyor.

- Uzun yaşa ve sağlıklı ol- Her iki sigara içicisinden biri 16 yıl az yaşayacak

- Çocuklar için iyi örnek olacağım.

- Sigara içmeyerek para biriktireceğim.

- Kondisyon artması, kolay spor yapıp, merdiven çıkmak.

- Sağlıklı bebek sahibi olma şansı daha yüksek.

- Yiyecek ve içeceklerin tadı daha iyi.

- Cilt daha sağlıklı, erken kırışma yok.

- Sağlıklı ve temiz kokan nefes, saç ve elbiseler.

- Hayatın tam kontrolunu sağlamak, bağımlılığın esiri olmamak.

- Toplu taşıt araçlarında, uçaklarda seyahat etmek daha kolay olacak.

- Çalışmak daha kolay olacak.

- Sigara şirketlerine sponsor olmayacağım!

- Çevre kirliliğine katkıda bulunmayacağım!

- Gelişmekte olan ülkelerin sömürülmesine araç olan bir ticaretin esiri olmayacağım!

- Çocuklarımı ve sigara içmeyen insanları tehlikeye atmayacağım.

Abdullah

Trainee

 • "Abdullah" has been banned

Posts: 117

Location: TR

Occupation: tasarim

 • Send private message

9

Thursday, January 15th 2004, 10:47pm

:roll:
Sigaranın saglik acisindan yaptiklarini bilmeyen yoktur.
Bu melete bir sekilde basladim. Ck birakmayi istedim denedimde, Ehh bu sebebler arasinda @bdullah kardesimin belirttigi sirketlere giciklik da var. Ama bunyeye verdigi zarar bam baska.

Aynen bende bir sure birakabiliyorum ama bir sure sonra tekrar dumanla bulusuyoruz.
Haa bu arada sigara iciyorsam yanii Tekel yada benzeri sirketlere param akmiyor. Ona cozum buldum. Tütün iciyorum. safkan Guneydogu yada Kacak iran tutunu de. Benim ki de, biraz kendini avutma gibi oluyor.

Tebrikler @bdullah, dilerim bende senin gibi iş işten gecmeden vedalaşabiliriz şu sigara meletiyle.
Forum kurallarından 4.2.1 + 4.2.2 ve 4.2.7´nci maddelerin ihlali sebebiyle üyeliği iptal edilmiştir.

HolyLIGHT

Beginner

Posts: 10

Location: ızmir

Occupation: makine müh

 • Send private message

10

Saturday, February 28th 2004, 1:46pm

Sigara ve dört gündür cektiklerim...

Selamun Aleykum kardeşlerim;

Bu benim buraya ilk yazım sayılır çünkü pek ilgilenemiyordum. Umarim ilk ve son olmaz devamını da getiririz... şimdi gelelim benim meseleme!

Meselem şu ben kendimi bir şekilde üşüttüm ve bu üşütme gercekten kötü bir üşütme olmuş zannedersem uzun süre kalorifer yakılmayan evdeki rutubet yüzünden başladı bu iş. Neyse ben meseleyi dallandırıp budaklandırmıyacagım. Ben sigara içen birisiyim ve 1 seneden fazla da ara verebilmiş fakat birtakım sebeplerden dolayı tekrar başlayan birisi...

Ben bırakmadan evvel günde iki paket içiyordum bazen bu bile yetmiyordu. Bırakmadan evvel yokusu tırmanmak bile bana zor geliyordu.Bıraktıktan sonra büyük bir rahatlama hissetmiştim kısa süre içerisinde; fakat ne yazıkki tekrar başladım. şu ana kadar ise günde bir paket civarında sigara içmekteydim. Taki şu hastalık beni vurana kadar. Anlaşılan o ki bu hastalık bana vesile olucak galiba sigarayı tekrar bırakmama... Çünkü şu anda aşagı yukarı iki gündür doğru düzgün uyuyamadım problemim ise bitmek tükenmek bilmeyen öksürük , cigerlerimin dışarı çıkarsına zorlanması ve çok berbat bir Bogaz agrısı .

Bu yazımı da aşagı yukarı bu şartlar altında yazıyorum. EN ufak bir uzanmam da öksürüklerim daha da artıyor ve kesinlikle uyuyamıyorum. Siz siz olun başlamadıysanız hiç bir kereden birşey olmaz demeyin... Sakın sakın arkadaş çevrenize uymayın bu konuda.Malesef bu da benim iş işten geçtikten sonra ki yakınlamlarım olarak kalıyor ....

Allah'a emanet Olun
Dua ile Dua talebiyle...

11

Saturday, February 28th 2004, 2:30pm

allah şifalar versin holylight kardeşim.

foruma yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

inşallah siz de sigara illetinden tamamen kurtulursunuz.
hani bütün kötülüklerin anası içkidir denilmiş ya. sigara da anasından pek geri kalmıyor.

ben de geçnliğimde o illete bulaştım. ama Risale-i Nurları tanıyınca hem sigara, hem nurlar berebar olmayacak anladım. ve tercihimi nurlardan yana kullanarak sigarayı bıraktım.

ama bu iş kolay da değil elbette.


hani Bektaşiye demişler;"erenler gel 40 gün namaza başla daha bırakamazsın" Bektaşi de cevaben:" siz de gelin 40 gün bırakın daha başlayamazsınız" demiş. onun gibi bir şeye alışınca bırakmak zor. ama elbette ki kötülükleri bırakmak için bir gayret gerekiyor.

12

Monday, June 14th 2004, 8:42am

Sigara Hakkında En Sık Sorulan 50 Soru ve Cevapları

Sigara Hakkında En Sık Sorulan 50 Soru ve Cevapları

1- Zararsız sigara var mı?
Hayır. Sigaranın hiçbir türü zararsız değildir ve insan sağlığına zarar verdiği halde satışına ve reklamına izin verilen yegane ticari mal sigaradır.

2- Az sayıda sigara içmek zararsız olabilir mi?
Hayır. ıçilen her sigaranın insan sağlığına zarar var. Otopside, az sayıda sigara içenlerin akciğerlerinde bile bozukluklar saptanmıştır. Öte yandan sigara içenlerin büyük bölümü az sayıda sigara içmeyi başaramaz.

3- Sigaranın sağlığa zarar vermesi ne kadar süre sonra olur?
Sigaranın sağlık üzerine olan zararları sigaranın içildiği anda başlar. Sigara dumanı ağız, dil, boğaz, yemek borusu, nefes boruları, akciğerler ve mideye doğrudan ulaşır. Dumanın içinde bulunan zararlı maddeler de saniyeler içinde kalp, beyin, kan damarları, böbrekler, mesane gibi pek çok organa ulaşır ve zarar verir.

4- Nikotin vücutta ne gibi etkiler yapar?
Nikotin vücuda ilk olarak girdiğinde beyin ve sinir sistemini uyarır, ancak sondaki alınışlarda beyin ve sinir sistemi üzerinde baskılayıcı, uyuşturucu etki gösterir. Nikotin ayrıca kan basıncını yükseltir, nabız sayısını artırır, sindirimi yavaşlatır, kanın damarlar içindeki dolaşımını bozar, organların yeterli kan almalarını engeller. Çok yüksek dozlarda alındığında bulantı ve kusmaya neden olur, solunum felci yaparak ölüme yol açar.

5- Sigara dumanı içindeki hangi maddeler hastalık yapar?
Dumanda bulunan katranın içinde 4000 dolayında kimyasal madde vardır. Bunlar arasında bulunan asitler, alkol aldehitler, ketonlar, siyanür, karbonmonoksit gibi maddeler doğrudan zehir etkisi gösterirler ve organlarda tahribat yaparlar. Kalp hastalıkları, akciğer kanseri, vücuttaki başka kanserler (gırtlak kanseri, mesane kanseri, yemek borusu kanseri, rahim kanseri vb.) bronşit, amfizem gibi pek çok hastalığın sigaraya bağlı olarak meydana geldiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

6- Dumanda bulunan karbonmonoksitin etkileri neler?
Sigara dumanının içinde yüzde 4 oranında karbonmonoksit bulunur. Bu gaz, alyuvarlardaki hemoglobine bağlanarak hemoglobinin oksijen taşımasını engeller. Sigara içenlerde hemoglobinin oksijen taşıma kapasitesi yüzde 2.5 ile yüzde 15 arasında azalır. Bunun sonucunda organlar yeterli oksijen alamazlar. Özellikle beynin yeterli oksijen alamaması sonucu düşünme, karar verme, net görme ve işitme gibi önemli bazı fonksiyonlarında zayıflama olur. Karbonmonoksit ayrıca damarlarda kolesterol depolanmasına yol açar.

7- Bu maddeleri solumanın zararlı etkileri geçici değil mi?
Evet bu etkiler geçicidir. Ancak tiryakiler sık aralıklarla sigara içerler. Bu durumda sigara dumanına bağlı etkilerin düzelmesi mümkün olmaz.

8- Sigaranın bütün zararları kalıcı ve sürekli mi?
Hayır, eğer iş isten geçmeden sigara bırakılırsa vücut kendini yenileme fırsatı bulabilir. Sigarayı bırakanlarda özellikle kalp hastalığı ve kanser riskinde azalma olur. Sigarayı bıraktıktan sonra bir yıl geçince kalp krizi riski yarıya iner. On yıl sonra ise kalp hastalığı ve kanser riski sigara içmemiş bir kişi ile eşit düzeye yaklaşır.

9- Filtreler koruyucu mu?
Filtreli sigara içenlerde kanser riski filtresiz sigara içenlere göre biraz daha azdır.

10- Katran ve nikotin miktarı az olan sigaraların da zararı var mı?
Bazı ülkelerde nikotin ve katranı azaltılmış sigaralar bir süreden beri denenir. Ancak bu sigaraları içenlerde de risk çok yüksektir. Ayrıca sigara içenler, nikotin ve katranı az olan sigarayı daha fazla sayıda içer.

11- Mentollü sigaraların riski nasıl?
Mentollü sigaraların riski diğerlerinden farklı değildir, mentollü sigaralar da sağlık için aynı derecede zararlıdır.

12- Sigaranın kanser yaptığı bilimsel olarak ispatlanmış mı?
Evet. Sigara bütün kanser ölümlerinin üçte birinden sorumludur. Akciğer kanserlerinin ise yüzde 85’i sigara nedeniyle olur. Bunun dışında sigaranın ağız, boğaz, yemek borusu, gırtlak, mesane, rahim, pankreas, böbrek vb. kanserlerini meydana gelmesinde de rolü vardır.

13- Sigara, kansere nasıl yol açar?
Sigara dumanı içinde 43 tane kanser yapıcı madde bulunur. Bunların bazıları kanseri başlatan, bazıları da kanserin ilerlemesine yol açan maddelerdir.

14- Akciğer kanserinin iyileşme şansı nasıl?
Akciğer kanserine yakalanmış olan bir hastanın iyileşme şansı çok az. Başka bazı kanserlerin tedavisinde sağlanan önemli gelişmelere karşın akciğer kanserinin tedavisi bakımından başarılı sonuç alınamaz. Akciğer kanserli her on hastadan ancak bir tanesi 5 yıl yaşayabilir. Diğerleri kısa süreler içinde hayatını kaybeder. Tedavisi yeterince başarılı olmadığına göre akciğer kanserinden korunmaya öncelik vermek gerekir, bu da sigaradan uzak durmakla mümkündür.

15- Sigara başka akciğer hastalıklarına da yol açar mı?
Sigara bronşit ve amfizem oluşunda da başlıca etkendir.

16- Sigara içen bir kişi dumanı içine çekmezse, yine de tehlikesi olur mu?
Olur. Sigara dumanı içeriye çekilmese bile temas ettiği yerlerde (dudak, dil, ağız içi, yemek borusu, gırtlak) tahribata yol açar. Ayrıca duman içeriye çekilmese bile yine de bir miktar duman akciğerlere gider.

17- Sigara içenler neden öksürürler?
Sigara dumanı asit özelliktedir. Asit ve duman içindeki başka tahriş edici maddeler öksürüğe yol açar. Sigara içenlerin çoğu özellikle sabahları olmak üzere öksürürler. Soluk boruları içinde yabancı maddelerin nefes yollarına kaçmasını engellemek amacıyla ince tüycükler vardır. Sigara dumanı bu tüycüklerin hareketini bozar. Böylece yabancı maddelerin nefes yollarına girmesi mümkün olur. Gece sigara içilmediği zaman tüycüklerin hareketi biraz düzelir ve gündüz nefes borularına girmiş olan yabancı maddeleri dışarı atmak amacıyla tüycükler çalışmaya başlar ve böylece öksürük olur. Öksürüğün oluşunda bu mekanizmanın da rolü vardır.

18- Sigara içmek kalbe etki yapar mı?
Evet yapar. Sigaranın insan vücudunda en çok etki yaptığı organların başında kalp gelir. Kalp hastalıkları ve beyin kanaması nedeni ile olan ölümlerin üçte biri sigaraya bağlıdır.

19- Sigaranın gebe kadına ve bebeğine zararı var mı?
Gebe bir kadın sigara içtiği taktirde gebeliğin düşükle veya ölü doğumla sonlanması olasılığı artar. Ayrıca bebek canlı olarak doğduğunda da doğum ağırlığı normalden az olur. Sigara içen annelerin bebeklerinde doğumdan hemen sonraki dönemde meydana gelen ölümlerde daha fazla olur.

20- Doğum kontrol kapları ile sigaranın etkileşimi olur mu?
Doğum kontrol hapları bazı kalp hastalıklarının riskini arttırabilir. Doğum kontrol hapı kullanan bir kadın aynı zamanda sigara da içiyorsa kalp hastalığı riski daha fazla artar.

21- Sigaranın başka sakıncaları da var mı?
Sigaranın bazı ilaçlarla da etkileşimi söz konusudur. Sigara bazı ilaçların etkisini azaltırken bazılarının etkisini de arttırır.

22- Sigara bu kadar değişik ve çok sayıda etkileri nasıl yapabilir?
Sigara dumanında bulunan katran içinde sayıları 4000 dolayında çeşitli kimyasal maddeler vardır. Bunların da vücuttaki çeşitli organlar üzerinde değişik sağlık etkileri olabilir.

23- Neden sigara içenlerin hepsi akciğer kanserine yakalanmıyor?
Sigara tiryakilerinin yüzde 10 - 15 kadarı akciğer kanserinden ölür. Bundan çok daha fazlası da kalp hastalığı nedeniyle hayatını kaybeder. Bu iki hastalık sigara tiryakilerinin başlıca ölüm nedenidir. Başka nedenlere bağlı ölümler de sigara içenlerde içmeyenlere göre daha fazladır. ınsanlar çok çeşitli hastalıklar nedeniyle öldükleri için hepsinin de akciğer kanserinden ölmeleri söz konusu değildir. Ancak sigara içenlerde akciğer kanserinden ölme riski, sigara içme süresi ve günde içilen sigara sayısı ile ilgili olmak üzere, sigara içmeyenlere göre 10 ile 25 kat daha fazladır. Ayrıca sigara içenler içmeyenlere göre daha erken yaşta ölür.

24- Sigara içmeyenler de akciğer kanserine yakalanır mı?
Akciğer kanseri sigaradan başka nedenlere bağlı olarak da meydana gelebilir ve sigara içmeyenler de akciğer kanserine yakalanabilir. Ancak sigara içmeyenlerde akciğer kanseri son derece ender görülür.

25- Hava kirliliği akciğer kanserine neden olabilir mi?
Belki, ancak çok az oranda. Büyük kentlerde ve sanayi bölgelerinde yaşayanlar arasında akciğer kanseri hafifçe yüksek bulunur. Ancak bu bölgelerde yaşayanlar sigarada da içiyorlarsa akciğer kanserine yakalanma riskleri daha fazla olur.

26- Bir süredir sigara içiyor olsam, sonra bırakabilir miyim?
Sigaraya bağımlılık meydana geldikten sonra bırakmak daha zordur. Başlangıçta devamlı yapılan bir alışkanlık şeklinde olan sigara içme davranışı, bir süre sonra nikotin bağımlılığına dönüşür. Bu dönemde sigarayı bırakmak daha zor olmakla birlikte yine de bırakılabilir. Ama önemli olan, bağımlılık meydana gelmesine izin vermeden, mümkün olduğu kadar erken dönemde sigarayı bırakır.

27- Sigara gerçekten bağımlılık yapar mı?
Evet, sigara da alkol ve bazı ilaçlar gibi gerçek anlamda bağımlılık yapar. Sigara tiryakilerinin kontrolsüz olarak düşünmeden sigara yakmaları, uzunca bir süre içmedikten sonra üst üste birkaç sigara içmeleri bu bağımlılığın göstergeleridir.

28- Sigarayı bırakanlarda “yoksunluk belirtileri” görülür mü?
Sigara tiryakisi olan bir kişi sigarayı bırakınca terleme, kalp hızının değişmesi, hazımsızlık, uyku bozukluğu, sinirlilik hali gibi belirtiler gösterirler. Bu belirtiler bir hafta içinde azalır, ancak tamamen kaybolması birkaç hafta alabilir.

29- ınsanlar sigaraya neden başlıyorlar?
Özellikle gençler arasında “arkadaş etkisi” sigaraya başlamanın başlıca nedenidir. Bunun dışında büyükleri taklit etmek, kendini bağımsız hissetmek, başkaldırmak, kendisini büyümüş hissetmek gibi nedenler sigaraya başlamanın önemli gerekçeleri olur.

30- Sigarayı daha çok ne tür insanlar içiyor?
Sigara alışkanlığı ile eğitim, kültür ve ekonomik güç arasında ters bir ilişki vardır. Sigara alışkanlığı eğitimi ve gelir düzeyi az olan kişiler arasında daha fazladır.

31- Türkiye’de ne kadar insan sigara içiyor?
Türkiye’de 15 yaşın üzerindeki kişiler arasında sigara içenlerin oranı yüzde 45 dolayındadır. Bir diğer ifade ile yaklaşık iki kişiden biri sigara içiyorlar. Bu oran erkeklerde yüzde 62, kadınlarda da yüzde 25 dolayındadır. Bu değerlere göre Türkiye’de yaklaşık 17 milyon kişinin sigara içmekte olduğu söylenebilir.

32- Bu kişiler ne kadar sigara içiyor?
Türkiye’de 17 milyon kişinin günde ortalama bir paket sigara içtiği varsayıldığında, her gün 17 milyon paket sigara içildiği hesaplanır. Bir paket sigara fiyatının yaklaşık 1 dolar olduğu düşünüldüğünde her gün sigaraya yaklaşık 17 milyon dolar verildiği söylenebilir. Sigaraya yapılan bir aylık harcama Sağlık Bakanlığı’nın bir yıllık bütçesinden fazladır.

33- Türkiye’de sigara içenlerin sayısı artıyor mu?
Gelişmiş ülkelerin pek çoğunda sigara içme alışkanlığı azalma gösterirken ülkemizde herhangi bir azalma yoktur, aksine artmakta olduğu bile söylenebilir.

34- Sigara alışkanlığı erkeklerde mi kadınlarda mı daha fazla?
Türkiye’de sigara içme alışkanlığı erkeklerde kadınlara göre daha fazladır. Özellikle kırsal bölgelerde kadınlar arasında sigara alışkanlığı çok azdır. Ancak kentlerde yaşayan ve çalışan kadınlar arasında sigara alışkanlığı zamanla artış gösterir.

35- Gençler arasında sigara alışkanlığı ne durumda?
Türkiye’de sigaraya başlama yaşı giderek daha küçük yaşlara doğru iner. Eski yıllarda çoğunlukla askerlik döneminde sigaraya başlanırken günümüzde ortalama olarak 13.5 yaşında sigaraya başlanır. Ülkemizde 13 yaşındaki erkek çocukların yarısı, 16 yaşındakilerin de yüzde 80’i sigarayı en az bir defa denemişlerdir.

36- ınsanlar neden sigara içmeye devam ederler?
Sigara bağımlılık yapıcı bir madde olduğu için bir kez sigara alışkanlığı oluştuktan sonra bu alışkanlıktan vazgeçmek zor olmaktadır. Bununla birlikte sigara alışkanlığı “vazgeçilmez” bir alışkanlık değildir. Bu konu da kararlı olan pek çok tiryakinin bu alışkanlıktan kurtulabildiği bilinir.

37- Sigara alışkanlığı nasıl edinilir?
ılk kez sigara içenlerde genellikle, bulantı, baş dönmesi gibi belirtiler olur. Ancak bir süre sonra sigaranın insanı rahatlattığı, uyarıcı ve zevk verici olduğu da fark edilir. Bu özelliklerden dolayı bir kez sigarayı denemiş olanlar, bu denemeyi tekrarlama isteği gösterirler. Bu dönemde alışkanlık ve giderek de bağımlılık gelişir.

38- Sigara içenlerin ne kadarı sigarayı bırakmak ister?
Aslında sigara tiryakilerinin büyük bir bölümü bu alışkanlıklarından hoşnut değildir ve sigarayı bırakmak ister. Çeşitli araştırmaların sonuçlarından, sigara içenlerin en az üçte ikisinin sigarayı bırakmak istediği anlaşılır.

39- Sigarayı bırakmak mümkün mü?
Elbette. Sigarayı bırakma konusunda kararlı olmak önemlidir. Pek çok kişi sağlık nedenlerinden dolayı sigara alışkanlığından vazgeçmek durumunda kalmaktadır. Sigaranın neden olduğu kalp hastalığı ve akciğer hastalığı gibi rahatsızlığı olan kişiler doktor tavsiyesi ile sigarayı bırakır.

40- ınsanlar sigarayı bırakmayı nasıl başarır?
Sigara içenlerin önemli bir bölümü sigarayı bırakma konusunda ufak bir teşvik ve destek bekler. Ancak sigarayı bırakma konusunda en önemli konu, sigara içen kişinin, sigarayı bırakma konusunda kendisinin istekli ve kararlı olmasıdır. Sigara bırakma konusunda batı ülkelerinde daha yaygın olan “sigara bırakma klinikleri” ülkemizde de açılmaya başlanmıştır. Bu kliniklerden veya herhangi bir doktordan sigarayı bırakma konusunda yardım istenebilir.

41- Sigarayı bıraktıktan sonra arada bir sigara içebilir miyim?
Kesinlikle hayır. Sigarayı bıraktıktan yollar sonra dahi olsa bir tek sigara içilmesi halinde kolaylıkla tiryakiliğe dönülebilir. Bu nedenle sigara tiryakiliğinden kurtulmuş olan bir kişinin kesinlikle bir daha sigara içmemesi gerekir.

42- ınsanlar sigara içmezlerse tütün üreticilerinin durumu ne olur?
Tütün tarımı yapılan toprakta, başta tahıllar olmak üzere patates, domates, fıstık veb. pek çok ürün yetişebilir. Dolayısıyla sigara içilmediği zaman tütüne olan talebin azalması durumunda tütün tarımı yerine başka ürünler yetiştirilebilir. Bu geçişi sağlamak için bazı ülkelerde üreticilere devlet tarafından destek sağlanabilir.

43- Tütünden dolayı ülkeler fazla miktarda vergi geliri sağlamıyorlar mı?
Evet, tütün ve tütün ürünlerinden alınan vergiler ülkeler için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Ancak tütünün zararları düşünüldüğünde bu vergi gelirlerinin iyi bir gelir kaynağı olarak değerlendirilmesi mümkün olmaz. Öte yandan ülkenin toplam gelirleri içinde tütünden alınan vergilerin payı sanıldığı kadar da fazla değildir.

44- Bir anda bütün insanlar sigara içmez hale gelse, bu durum ülke ekonomisi bakımından sorun yaratır mı?
Kesinlikle hayır. Çünkü bir ülkenin tütünden sağladığı gelire göre, tütünün neden olduğu sağlık sorunlarının yol açtığı maddi kayıplar çok daha fazladır. Bu nedenle esasen tütün tarımı karlı bir üretim tarzı olarak kabil edilemez. ayrıca bir ülkedeki insanların hepsinin bir anda sigaradan vazgeçmeleri söz konusu olamaz. Zaman içinde tütün talebindeki yavaş bir tempo ile olan azalma da kolaylıkla başka tarım ürünleri ile değiştirilerek karşılanabilir.

45- Pasif sigara içimi ne anlama gelir?
Kendisi sigara içmediği halde sigara içilen bir ortamda bulunduğu için sigara dumanına maruz kalma durumunda pasif sigara içiminden söz edilir. Sigara içenler nefes alarak dumanı içlerine çektiklerinde duman hava ile karıştığından, duman içinde bulunan maddeler seyreltik hale gelir. Oysa sigara kendi kendine yanarken yandan çıkan duman hava ile seyreltilmediği için, bu duman içinde bulunan maddeler daha yoğundur.

46- Pasif sigara içimi zararlı mı?
Evet. Araştırmalar, pasif olarak sigara dumanına maruz kalan kişilerde de kalp hastalığı ve kanser riskinin arttığını göstermektedir. O halde sigara içen bir kişi kendisine zarar verdiği gibi, aynı ortamda bulunan (evde eş ve çocukları, işyerinde iş arkadaşları vb) diğer kişilerin sağlığını da tehlikeye sokmaktadır.

47- Pasif sigara dumanı maruziyetinin çocuklar üzerindeki etkileri neler?
Sigara içilen evlerde büyüyen çocuklarda solunum sistemi hastalıkları daha fazla görülmektedir. Anne ya da babadan birisinin sigara içmesi halinde bu hastalıkların riski iki katına çıkarken anne ve babanın her ikisinin de sigara içmesi halinde çocuğun solunum sistemi hastalığı geçirme olasılığı daha da fazla olmaktadır.

48- Marihuanadan (esrar) yapılan sigaralar daha güvenli mi?
Hayır, marihuanadan yapılan sigaraların dumanında daha fazla miktarda katran bulunur. Ayrıca mariuhana içenler dumanı içlerine çok derin olarak çekerler ve uzunca bir süre içlerinde tutarlar. Bu nedenle marihuanadan yapılan sigaralar daha tehlikelidir.

49- Tütünü çiğnemek zararlı mı?
Evet, tütünü çiğnemekle özellikle ağız boşluğu kanserlerinin riski artmaktadır. Ayrıca tütünün çiğnenmesi sırasında da nikotin kolaylıkla kana karışabilmekte ve zararlı etki yapabilmektedir.

50- Tütün emme zararlı mı?
Evet. Bazı toplumlarda tütün tablet haline getirilerek diş eti ile yanak arasına sıkıştırılmakta ve suyu emilmektedir. Bu durumda da özellikle ağız boşluğu ve gırtlak kanseri riski artmaktadır. Ayrıca emilen tütünün suyu içindeki nikotin kana karıştığı için bu yönü ile de zararlı etki yapmaktadır.

13

Wednesday, June 16th 2004, 10:54pm

Tütünün ilginç tarihçesi

Tütünün ilginç tarihçesi

Amerikan yerlilerinin tedavi amaçlı ürettiği tütün; kullanıcılarının hapis, burun kesme ve ölüme kadar varan birçok cezaya mahkum edildiği ilginç bir tarihe sahip.

Keyif verici olan ancak sağlık açısından ölüme kadar varan birçok zararları bulunanve ve bağımlılık yapıcı özelliğe sahip olan sigaranın, Avrupalı kaşiflerin Kuzey Amerika'ya gidip, yerli halkla barış çubuğu tüttürmesine kadar uzanan çok eski bir tarihi var. 19. yüzyıldan önce tütün kullananlara hapis cezasından ölüm cezalarına kadar birçok ceza uygulanabiliyordu. 1492 yılında Amerika'yı keşfeden Kristof Kolomb'un mürettebatından Rodrigo Jerez, tütün içerken görüldü ve şeytan tarafından ele geçirildiği iddia edilerek hapis cezasına çarptırıldı. 1634'de ise Rus Çarı, tütün içimini tüm Rusya'da yasakladı. Tütün içerken yakalananların ceza olarak burnu kesiliyor, suçun tekrarı halinde ise ölüme mahkum ediliyorlardı.

1492'den önce Amerikan kıtasının yerlileri tedavi ve dini amaçlarla üretimini yaptığı tütünün kronolojik tarihçesi şöyle:

1492: Kristof Kolomb Amerika'yı keşfetti. Avrupa'ya döndüğünde yanında bu kıtada daha önce hiç görülmemiş olan tütün tohumları ve yaprakları vardı.

1535: Montreal Adasına ulaşan Jacques Cartier oradaki yerli halkın kendisine tütün sunmasından sonra günlüğüne "vücutları, ağızları ve burunları sanki birer bacaymışlar gibi tütene kadar, dumanla dolduruyorlar. Biz de onları taklit ettik, ancak duman biber gibi acıydı ve ağzımızı yaktı" diye yazmıştı.

1556: Fransa ilk defa tütünle tanıştı ve Jean Nicot kısa zamanda tütün içmeyi popüler hale getirdi (19. Yüzyıl bilim adamları "nikotin" olarak tanınan kimyasal maddeye onun adını verdiler). 1565 yılına gelindiğinde, tüm Avrupa'ya yayılan tütün alışkanlığı, ünlü ıngiliz aristokratı ve şairi Sir Walter Raleigh'nin tütün içmeye başlamasıyla, ıngiltere'ye de girdi.

1610: Japonya'da tütün üretimi ve içimi yasaklandı.

1612: Amerika'da Virginia'da ilk defa ticari tütün ekimi yapıldı ve başarıya ulaştı. Amerikalı tütün ekicisi John Rolfe daha sonra ünlü Kızılderili kızı Pocahontas'la evlendi. On yıl içinde, tütün Virginia eyaletinin en önemli ihraç maddesi haline geldi. Tütün ekimi için köle iş gücü kullanılmaya başlandı.

1618: Virginia 20 bin libre tütün üretti.

1622: Virginia, bir Kızılderili saldırısında kolonisinin üçte birini kaybetmesine rağmen 60 bin libre tütün üretti.

1627: Virginia, 500 bin libre tütün üretti.

1629: Virginia tütün üretimini üç katına çıkararak 1.5 milyon libre tütün üretti.

1634: Maryland kuruldu. Maryland'de de tütün üretimine başlandı.

1660: Tütün üreticisi olan Virginia ve Marland kolonilerinde kölelik başladı. Sayıları azalan beyaz uşaklar yerini kölelere bıraktı. Köle fiyatları tütün fiyatlarına göre belirlenmeye başlandı.

1676: New France Kolonisi'nde sokakta tütün içmek ve tütün taşımak yasaklandı. Bir süre için, perakende satışta yasaklandı ancak halkın kendileri için tütün yetiştirmeye başlamasıyla, Kanada'nın tütün endüstrisi düşüş gösterdi.

1732: Virginia'nın en zengin tütün üreticisi Robert King öldü. Öldüğünde 300 bin dönüm arazisi ve 700 kölesi vardı.

1739: Fransa, Kanada'dan tütün ithal etmeye başladı.

1761: ıngiliz doktor John Hill, "Cautions Against the Immodetrate Use of Snuff" (Aşırı Enfiye Kullanımına Dikkat) isimli ve tarihte bilinen ilk tütün-kanser araştırması olan raporunu yayınladı.

1775: Virginia ve Maryland'in tütün üretimi 100 milyon libreye ulaştı.

1800: ABD'nin köle nüfusunun yarısından fazlası Virginia ve Maryland'de idi. Bu iki eyaletteki toplam zenci köle sayısı 395 bindi.

1800'lerin başı: Puro tüketimi, enfiye tüketimiyle rekabet etmeye başladı. Tütün çiğneme ve pipo kullanımı ortaya çıktı.

1854: 1856 yılında sona eren Kırım Savaşı başladı. ıngiliz ve Fransız askerleri Türk tütünüyle tanışıp, onu Avrupa'ya götürdüler.

1878: Kanada'nın Ontorio bölgesinin rahibi Albert Sims "The Sin of Tobacco Smoking and Chewing Together With an Effective Cure for These Habbits" (Tütün ıçme ve Çiğneme Günahı ve Bu Alışkanlıkları Bırakmak ıçin Etkili Tedavi) isimli kitabını yayınladı.

1881: ABD'de, John Bonsack ilk sigara yapan makinenin patentini aldı. Böylece ABD, günde 120 bin sigara üretmeye başladı. Bir makine 48 kişinin yaptığı işi yapıyordu. Üretim maliyeti düştü ve güvenli kibritin de icadıyla, sigara tüketimi bir anda patladı.

1889: Saint John Hastanesi sigaranın zararlarını ve gırtlak kanserine neden olduğunu anlatan bir kitap yayınladı.

1891: Kanada'nın British Colombia eyaletinde, 15 yaşından küçüklerin tütün içmesi yasaklandı.

1895: Sadece Kanada'da 66 milyon adet sigara satıldı.

1903: Kanada, ıngiltere ve Amerika'da sigaranın zararları ciddi bir şekilde ele alınmaya başlandı, Kanada'da sigaranın yasaklanması için meclise kanun tasarısı verildi.

1914: Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla, sigarayı yasaklama hareketi sekteye uğradı hatta tüm dünyada, cephedeki askerlere tütün yollama kampanyaları başladı.

1920'ler: Tüm dünyada sigara kullanımı hat safhaya ulaştı, bir yılda tüketilen sigara sayısı milyarları buldu.

1930: Almanya'nın Köln Üniversite'si bilim adamları sigara ve kanser arasındaki ilişkiyi istatistiksel olarak ortaya çıkardı.

1934: ılk mentollü sigara üretildi.

1938: John Hopkins Üniversitesi doktorlarından Raymond Pearl sigara içenlerin, sigara içmeyenlere oranla daha genç yaşta öldüklerini belirtti.

1939: Almanya Polonya'yı işgal etti ve ıkinci Dünya Savaşı başladı. Cephedeki askerlere sigara taşınmaya başlandı. Bu sırada Alman bilim adamları sigara ve kanser arasındaki ilişkiyi daha derinlemesine inceleyen yeni bir istatistiksel rapor yayınladı.

1943: Dünya yetişkin nüfusunun yaklaşık yüzde 60-80'ni sigara içiyordu.

1944: Amerikan Kanser Derneği, sigaranın sağlığa zararlı olabileceğini belirtti. Akciğer kanseri ve sigara arasındaki ilişkinin henüz kesinlik kazanmadığını ama gene de dikkatli olunması gerektiği hakkında halkı uyardı.

1947: Kanadalı doktor Norman Delarue akciğer kanseri hastalarının yüzde 90'ının sigara tiryakisi olduğunu gösteren bir araştırma yayınladı.
Biz muhabbet fedâileriyiz; husûmete vaktimiz yoktur.

14

Thursday, June 17th 2004, 9:24am

Bayağı bir zaman önce Discovery Channel'da bir belgesel izlemiştim.Belgesel sigara ile ilgiliydi.

Bir paket ya da bir tane (tam hatırlayamıyorum) sigarayı yaktılar, isini biriktirdiler.Katran gibi bir tabaka çıktı ortaya.O tabakayı bıçakla alıp ekmek üstü yağ gibi beyaz kobay faresinin sırtına sürdüler.Bir kaç haftaya kalmadı ki farenin sırtı kabardı, kanser oldu, anormal ve farenin vücuduna göre küçük denemeyecek çıkıntılar oluştu ve bir süre sonra öldü sanırım.

Farenin derisini bu hale getiren bir şeyi insanoğlu 30-40 yıl içiyor da ciğerleri çok iyi dayanıyor yine.

HolyLIGHT

Beginner

Posts: 10

Location: ızmir

Occupation: makine müh

 • Send private message

15

Thursday, June 17th 2004, 5:38pm

Basimdan gecenleri yazmamdan bu yana...

Allah'a binlerce kere sukur olsun ki ben size anlatmiş olduğum hastalığı atlattıktan sonra daha bir kere bile elime sigara almadım... ınşallahda bir ömür boyu içmem!

ıçenlere diyebilirim ki içmiş ve bırakmış birisi olarak kesinlikle o sizi bitirmeden siz onu bitirin... Bırakın ve tüm dertlerinizden kurtulun! Emin olun çok daha sağlıklı ve sağlam yaşayacaksınız. Bu kardeşinize de dua edin de bende tekrar başlamayayım...

16

Thursday, June 17th 2004, 5:53pm

Bende 6 senedir içiyorum. Her seferinde bırakacağım diyorum. Ama bir türlü olmuyor. Sanki dertlerimi sıkıntılarımı onun sayesinde gideriyorum. Birde bünyede alıştımıydı. Bırakması çok zor oluyor. Denedim denedim en fazla 1 gün 24 saat içmedim. Sonra aklıma bir şey geliyor. Üzülüyorum. Sanki derdimi onunla unutacağım. Ama yanlış biliyorum. Dertler onunla unutulmaz. Bu nefsin olsa olsa kuru bir bahanesi,

ınşa'Allah Hayırlı bir haber bekliyorum.O haberi alırsam.Ve de olumlu bir haber olursa. Dertlerim bitmiş olacak o zaman bahanemde kalmayacak. Üstad'ımın dediği gibi "Siyasetle birlikte tütünüde bıraktım gitti" diyeceğim. Sigarayı bende bırakacağım inşa'Allah O günleri göster Yarabbim.

Herkese sigarasız günler, bırakanlara sabırlar diliyorum. Sağlıklı günler, dumansız günler. Nurun ala nur.

HolyLIGHT

Beginner

Posts: 10

Location: ızmir

Occupation: makine müh

 • Send private message

17

Friday, June 18th 2004, 11:33pm

Quoted from ""hasanileri19""

Sanki dertlerimi sıkıntılarımı onun sayesinde gideriyorum. Birde bünyede alıştımıydı. Bırakması çok zor oluyor. Denedim denedim en fazla 1 gün 24 saat içmedim. Sonra aklıma bir şey geliyor. Üzülüyorum. Sanki derdimi onunla unutacağım. Ama yanlış biliyorum. Dertler onunla unutulmaz. Bu nefsin olsa olsa kuru bir bahanesi.


Öncelikle diyebilirim ki bırakmak istemezseniz yani canı gönülden olmazsa vede bu konuda kesin bir sebat gösteremezseniz o illetten kurtulamazsınız! Ayrıca siz kendi sorununuza kendiniz cevap vermişsinz evet dertler ve sıkıntılar sigara ile unutulmuyor/unutturmuyor sadece onun sayesinde bastırıyorsunuz oda bir süre sonra tekrar yüzeye çıkıyor...

Hasan kardeşim müsadenle merakımı celb etti üzüldüğünüzü belirttiğiniz ve aklınıza gelen nedir ?

Abdullah

Trainee

 • "Abdullah" has been banned

Posts: 117

Location: TR

Occupation: tasarim

 • Send private message

18

Saturday, July 24th 2004, 12:07pm

Bu meletin hiç bir şekilde dertlerimizi sıkıntılarımızı giderdiği söylenemez. Zaten onu yapaçak takatide yok. Yapabildiği sadece insan vücuduna enjekte ettiği maddelerle uyuşturmak. bunuda bütün sigara kullanıcılarıda üç aşağı beş yukarı bilir.

Problem şu, Biz müslümanlar açısından sigaranın durumu bellidir. Ya başlamıycaz, benim durumdakiler içinse bir an önce vedalaşacağız sigarayla. Sorunumuz burda başlıyor.

Sigarayı Manen bırakmamızı gerektiren sebepleri kabul ediyoruz ve bu yönde eğilimiz var zaten. Ben çözüm konusunda yardıma ihtiyacım var.

Sigarayla vedalaşmaya çalıştığım anlar karşılaştığım olayları paylaşmak ve etkilerini nasıl aştıklarını bilmek istiyorum. VEDE bu bağlamda sigarayla vedalaşan kişilerin bu sorunları nasıl aştığını öğrenme çabasındayım.

Kimi anlarda mutlaka bir ilaç yada bitkisel karışımlar kullanılması gerekiyor, bunların neler olabileceğini ve kendi açımdan en etkilisini temin etmek tarafındayım.

ETKı-1-- En başta sigarasızlığın etkisiyle hiperaktif (Asabiyet, tahammülsüzlük v.s) bir hale geçiyorum.

TEPKı-1-- Bunu sorunla evde yada tatilde (Hafta sonları 1gün) karşılaştığımda Ya koşuyorum Akşam veya gündüz fark etmiyor, boğazımın yırtılacağı hissi uyanana kadar. Yade ımkanım olursa yaz, kış fark etmiyor soğuk bir suyla duş alıyorum. Haftanın altı günü işyerimde çalışınca işte o an sorunlar başlıyor. Bu bahsettiklerimi iş yerimde yapamam. Sigarasızlığın etkisiyle çevremdeki insanlara üzücü bir durum yaşamak hiç bir zaman kabul edemiyeceğim ve yapmadığım bir olaydır. Bu meletle vedalaşmak istediğimde böylesi bir halin içerisine düşme korkusu sarıyor beni. Üzücü bir olayın içerisine girmemiş olsam dahi Her an girebileceğimin etkisi oluşuyor bende. Buda beni ürkütücü bir şekilde heyecanlandırıyor.

ETKı-2-- Bencillik, bıkkınlık, bezginlik, umursamamazlık ve dünya benim çevremde dönüyormuş havası oluşuyor.

TEPKı-2-- Düşünsenize bir iş yerinde bunlar oluşunca ne olur. Evde yalnız kaldığım için eh üstelik bir de bekarolduğum için sorun olmuyo, yukardaki saydıklarımı yapınca bir şekilde sular duruluyor.

ETKı-3-- Ağzımda iğrenç bir koku ve dilimin şiştiğini hissediyorum.

TEPKı-3- Soğan yada sarımsak yediği için mescide kokusu geçene kadar bir süre yaklaşmasına hoş bakılmayan bir dinin mensubuyum. Ne denilebilir ki bu açıdan.

ETKı-4-- Yemek yeme iştahım bitiyor.

TEPKı-4-- Aslında bu benim açımdan sorun değil, ama nelerle karşılaştığımı bilinmesi için yazıyorum. Her yemek yerken yada yemek sonunda sigara isteğim depreşiyor bunu engellemek için yemek yemeyi istemiyorum aslına bakarsanız yemek yemeyide canım istemiyor. 2,5 gün yemek yemeden durduğum oldu.


Bu gibi sorunlar sıralayabilirim... Sigarayayı bırakabilen arkadaşlarda, işte bu gibi sebeplerden nasıl başardıklarını ve özellikle ilaç kullandılarsa bu ilaçların neler olduğunu öğrenmeyi istiyorum.

Sigaraya başlamamışlar içinse, buyrun size bu sigara meletinden bir insan portresi. ıyi düşünün. ve uzak durun sigaradan.

şunuda ekleyeyim de bilginiz olsun. Ben çocukluğumdan beri atletik bir insan olarak yetiştim. Lise yıllarımda uzak doğu Sporları yaptım müsabakalara katıldım Teakvando da kırmızı siyah kuşak sahibiyim. Üniversitede ıyi bir koşucuydum derecelerim var.
şimdiyse sigarayı bıraktığım anda kardeşimi dahi teakvandoda müsabakada karşıma çıksın kemiklerini kırabilirim. Eskisi gibi koşu yapmak isteyim bırakın onlarca kilometre tık demeden koşmayı 1 kilometre koşunca nefesim daralıyor 4 kilometre koşunca boğazım parçalanacak gibi oluyor.
(Ama elimde sigarayla koşu yaparsam 7 kilometre koşa biliyorum buda benim tuhaflığım işte )
Forum kurallarından 4.2.1 + 4.2.2 ve 4.2.7´nci maddelerin ihlali sebebiyle üyeliği iptal edilmiştir.

NisaNur

Beginner

Posts: 46

Hobbies: Web tasarimi

 • Send private message

19

Wednesday, August 4th 2004, 1:13pm

Selamün aleyküm

belki bana söz düsmez ama tek tavsiye edecegim kendi iradenizi kullanin abdullah kardes

insanoglu istedigi her isin üstesinde gelir

bir gün yataginiza girdiginizde söyle sorgulayin kendinizi

"Sigaranin zararlarini biliyorum
fayda vermedigi gibi zarar verdiginin bilincindeyim

yinede herseye ragmen neden birakmiyorum?
Ben bu kadar zayif olamam
Ben bu kadar Seytana yenik düsmem
Sigarayla dogmadigim gibi sigrasasizda yasaya bilirim"


Selam ve Dua ile

20

Friday, August 6th 2004, 9:27pm

Son şahitler 1. ciltte Abdülkadir Badıllı ağabey kısmında idi yanlış hatırlamıyorsam,
askere gitmeden önce sigarayı bırakmak için Üstad'ın duasını almak istiyordu ama söylemeyi unutuyordu,

ama askere varınca ne görsün,herkesin sigaraya başladığı yerde kendisi içmek istemiyor,

dün yatsıdan sonra bir abi de bu konuda dua etmekten bahsetti,o da bırakmış,sigara iğrenç gelmeye başlamış,,


din diyanetle fazla alakası olmayan babamın daireden bir arkadaşı ise kaplıca gibi bir sıcak ortama bir süre gidince sigaradan iğrendiğini söylemişti ama bu aralar içiyor sanırım,


sabırla,ihlasla,namazla Allah'tan yardım istenebilir,
umulur ki Allah bıraktırır sigarayı,

wcf.user.socialbookmarks.titel

Rate this thread