Giriş yapmadınız.

1

14.01.2011, 00:58

Îmana Dâir bir tefekkür

Beşinci Babın İkinci Faslı
Ekser aktabın ve bilhassa Gavs-ı geylânî’nin, her sabah virdlerinin fatihası hükmünde beş altı satır temcid ve tazim, benim için uzun bir silsile-i tefekkürün çekirdeği hükmüne geçip doksan dokuz mertebe-i mârifet-i tevhide işaret nevinde bir sümbülü manevi vermiş. O doksan dokuz mertebesinden yetmiş dokuz mertebesi burada zikredildi. O işârâtın her bir fıkrasında iki cihetle Zât-ı Akdese bakar. Biri: Hazır , meşhûd vaziyetle şehadet eder mânâsıyla ‘’ Lillahi şehid= Allah’a şahittir’’ tabiriyle ifade ediyor . Ve emsallerinin birbiri arkasından gelip geçmesinden tezahür eden silselenin işaretine ‘’ Alallahi delil = Allah’a delildir’’ diye delalet eder mânasında ifade edilmiştir.
Said nursî
Bismillahirrahmannirrahim
Biz sabaha girdik. Bu sabahın mülkü de Allah’a şahiddir.
Kibriya, Allah’a delildir.
Azamet, Allah’a şahiddir.
Heybet Allah’a delildir.
Kuvvet Allah’a şahiddir.
Kudret Allah’a delildir.
Nimetler ,Allah’a şehiddir(şahittir)
Daimi in’amlarAllah’a delildir.
Kıymettarlık, Allah’a şahiddir.
Sermedî güzellik , Allah’a delildir.
Celâl, Allah’a şahiddir.
Kemâl, Allah’a delildir.
Azamût, Allah’a şahiddir.
Ceberût, Allah’a delildir.
Rububiyet, Allah’a şahiddir.
Ulûhiyet-i mutlaka, Allah’a delildir.
Saltanat, Allah’a şahiddir.
Semavat ve arzın askerleri, Allah’a delildir.
Akdiye , Allah’a şahiddir.
Taktir ,Allah’a delildir.
Terbiye, Allah’a şahiddir.
Tedbir, Allah’a delildir.
Tasvir, Allah’a şahiddir.
Tanzim , Allah’a delildir.
Tezyin,Allah’a şahiddir.
Tevzin, Allah’a delildir.
İttikan, Allah’a şahiddir.
Cûd, Allah’a delildir.
Yaratma, Allah’a şahiddir.
Sürekli îcad, Allah’a delildir.


devamı olacak inşallah

2

14.01.2011, 20:45

Hüküm ,Allah’a şahiddir.
Emir,Allah’a delildir.
Güzellikler,Allah’a şahiddir.
Letâif, Allah’a delildir.
Mehamid, Allah’a şahiddir.
Övgüler, Allah’a delildir.
İbadetler, şahiddir.
Kemâlât, Allah’a delildir.
Tahiyyat, Allah’a şahiddir.
Bereketler, Allah’a delildir.
Salavatlar ,Allah’a şahiddir.
Tayyibat, Allah’a delildir.
Mahlûkât, Allah’a şahiddir.
Geçmiş zamandaki harika işler, Allah’a delildir.
Mevcudat, Allah’a şahiddir.
Arş, Allah’a delildir.
Güneşler , Allah’a şahiddir.
Aylar, Allah’a delildir.
Yıldızlar, Allah’a şahiddir.
Gezegenler ,Allah’a delildir.
Atmosfer,sahne olduğu tasarruflar ve yağmurlarıyla Allah’a şahiddir.
Arz,Allah’a delildir.
(yani : küre-i arzda görülen açık kudret, göz alıcı hikmet, mükemmel sanat,
Süslü renkler, çeşit çeşit nimet ve geniş rahmet Allah’a delildir.)
Kur’an binler âyetiyle Allah’a şahiddir.
Hz. Muhammet(a.s.m.) binler mucizesiyle Allah’a delildir.
Denizler, âcaib ve garâibiyle Allah’a şahiddir.
Bitkiler, yaprakları çiçikleri ve meyveleriyle Allah’a delildir .
Yani o yapraklarıyla tesbih eden , çiçekleriyle hamd eden,
Meyveleriyle, tekbir getiren süslü, çiçekli ve meyvedar nebatat, Allah’a delildir.
Ağaçlar, tesbih eden yaprakları, hamd eden çiçekleri,
Tekbir getiren meyveleriyle Allah’a şahiddir.
Tekbir getiren hayvanlar, tesbih getiren hayvancıklar,hamd eden kuşcuklar,
Lâilahe illallah diyerek kanatlarını çırpan kuşlar, Allah’a delildir.
İnsanlar ve cinler kâinat mescidindeki ibadet ve dualarıyla Allah’a şahiddir.
Melekler ve ruhaniler de, âlem mescidindeki
Tesbihatlari ve ibadetleriyle Allah’a delildir.
Sanat Allah’ın olduğuna göre, medih de Allah’a aittir.Boya Allah’ın olduğuna göre,
Övgü de Allah’a mahsustur. Nimet Allah’ın olduğundanşükür de Allah’ındır.
Rahmet Allah’ın olduğuna göre, hamd de,
Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Bu mesaj 2 defa düzenlendi, son düzenlemeyi yapan "Hasan_Sinan" (14.01.2011, 21:01)


Bu konuyu değerlendir