You are not logged in.

Alikemal61

Trainee

 • "Alikemal61" is male
 • "Alikemal61" started this thread

Posts: 89

Location: ıstanbul

Occupation: Serbest Girişimci

Hobbies: Bilgisayar...vs

 • Send private message

1

Friday, November 2nd 2007, 1:10pm

şeytani bir vesvese

Yeryüzünü bir döşek yapmadık mı? Dağları da birer kazık? (78 Nebe Suresi, 6-7)

şeytan diyor ki;Muhammet dolaşırken Ağaçları görmüş.Hurma ağaçlarını mesela.Bunlar nasıl kökleriyle ayakta duruyorsa,Dağlar da kökleriyle ayakta duruyor.Yada bir kazık görüyor.Ondan da bu iddiayı ortaya atıyor.Yani gözlemleriyle ortaya attığı bir iddiadır diyor.Bu ayet onun kehanetidir diye bir ses duyuyorum Ben Alikemal olarak.Ben demiyorum ha.şeytanın varlığına inanan sizler bunu böyle bilin.Bu vesveseyi içimden nasıl giderebiliri?Eğer üyeliğimi iptal ederseniz,Bu sizin acizliğinizi gösterir.

2

Friday, November 2nd 2007, 1:20pm

ılmin şehrinin a.s.m. kapısı, Hz. Ali r.a. buyurur ki; "Perdeyi gayb açılsa, yakinim ziyadeleşmeyecek."
Hiç ibadet etmiyormusunuz ki, bu acayip şeyler sizi buluyor?
Bu soruya cevap bulunca, 5 vaktin üstüne 5 daha mı ekleyeceksiniz?
"Men ene ve ma ente" bunu akşam- sabah okuyun, daha faydalı olur!

3

Friday, November 2nd 2007, 1:36pm

Bu ayetin tefsiriyle ilgili bir mesele. şimdi şunu bir kenarıya koyalım.
şüpheye düştüğün ne, Allah'ın varlığı mı? Buyur tabiat risalesini oku. Hz.Peygamberin a.s.m. nübüvveti mi? O zaman 19.Mektub'a bak. Oralarda bu şüphelerini giderebilirsin. Sadece şüphecilik ile bakacak olursan, daha onbinlerce fikir girer aklına. Bu dediğim iki kısım, Allah'ın varlığını ve birliğini, ve Hz.Peygamberin a.s.m. de O'nun peygamberi olduğunu ıspatlıyor.

Bakmanı tavsiye edeceğim linkler:
http://www.muhabbetfedaileri.com/viewtopic.php?t=1496
http://www.muhabbetfedaileri.com/viewtopic.php?t=1487

19.Mektub - Mu'cizat-ı Ahmediye Risalesi
23.Lem'a Tabiat Risalesi


Quoted from ""[url=http://www.risaleara.com/oku.asp?id=795"

Üstad 19.Mektupta [/url]"]şu kâinatın Sahip ve Mutasarrıfı, elbette bilerek yapıyor ve hikmetle tasarruf ediyor ve her tarafı görerek tedvir ediyor ve her şeyi bilerek, görerek terbiye ediyor ve her şeyde görünen hikmetleri, gayeleri, faydaları irade ederek tedvir ediyor. Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Madem konuşacak; elbette zîşuur ve zîfikir ve konuşmasını bilenlerle konuşacak.

Madem zîfikirle konuşacak; elbette zîşuurun içinde en cemiyetli ve şuuru küllî olan insan neviyle konuşacaktır.

Madem insan neviyle konuşacak; elbette insanlar içinde kabil-i hitap ve mükemmel insan olanlarla konuşacak.

Madem en mükemmel ve istidadı en yüksek ve ahlâkı ulvî ve nev-i beşere muktedâ olacak olanlarla konuşacaktır. Elbette, dost ve düşmanın ittifakıyla, en yüksek istidatta ve en âli ahlâkta ve nev-i beşerin humsu ona iktidâ etmiş ve nısf-ı arz onun hükm-ü mânevîsi altına girmiş ve istikbal onun getirdiği nurun ziyasıyla bin üç yüz sene ışıklanmış ve beşerin nuranî kısmı ve ehl-i imanı mütemadiyen günde beş defa onunla tecdid-i biat edip ona dua-yı rahmet ve saadet edip ona medih ve muhabbet etmiş olan Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm ile konuşacak ve konuşmuş; ve resul yapacak ve yapmış; ve sair nev-i beşere rehber yapacak ve yapmıştır.ve devam ediyor, Hz.Peygamberin nübüvvetini mucizeleriyle ve yaptıklarıyla ıspatlıyor. Ama şimdi hepsini alıp da burada alıntı yapamam ki? Senin de biraz gayret edip okuman lazım.
Hayat, kurgudan daha acayiptir.

Alikemal61

Trainee

 • "Alikemal61" is male
 • "Alikemal61" started this thread

Posts: 89

Location: ıstanbul

Occupation: Serbest Girişimci

Hobbies: Bilgisayar...vs

 • Send private message

4

Friday, November 2nd 2007, 1:37pm

Allah(CC)sizden razı olsun.En azından Bu siteyi inceleyen bir dinsizi de ilzam ediyorsunuz.Benim gibi zayıf itikatlıyı da.Benim de manevi yaralarım var.Cevabı bulunca bu konuda itikadım sağlamlaşacak.Gerçeği aramakla meşkulüm.Nefsimdeki hastalıklara şıfa arıyorum.Ben hasta bir adamım.Bazıları gibi "benim kalbim temiz "deyip kenara çekilmiyorum.Ben ımanımı bu vesveselerden arındırmaya çalışıyorum.

Hulusi5

Professional

 • "Hulusi5" has been banned

Posts: 761

Hobbies: ilim

 • Send private message

5

Friday, November 2nd 2007, 1:44pm

o zaman tefsirlere bakacaksın ne manaya geliyor..kazık derken ne anlatmak isteniliyor?

dağların dünyanın dengesini sağladığına işaret ediyor..ayetül kübrada vardır.dağlarla ilgili kısmı oku?

ve şeytana deki MUHAMMED DAğLARIN DÜNYA DÖNERKEN DENGESıNı BOZMADIğINI NERDEN BıLıYOR?
Bugün ne kadar risalei nur okudum acaba?

Okumamışsam karlımıyım acaba?

Hulusi5

Professional

 • "Hulusi5" has been banned

Posts: 761

Hobbies: ilim

 • Send private message

6

Friday, November 2nd 2007, 1:50pm

Sonra, dağlar ve sahralar, seyahat-ı fikriyede bulunan o yolcuyu çağırıyorlar "Sayfalarımızı da oku" diyorlar. O da bakar, görür ki: Dağların küllî vazifeleri ve umumî hizmetleri o kadar azametli ve hikmetlidirler; akılları hayret içinde bırakır. Meselâ, dağların zeminden emr-i Rabbânî ile çıkmaları ve zeminin içinde, inkılâbat-ı dahiliyeden neş'et eden heyecanını ve gazabını ve hiddetini, çıkmalarıyla teskin ederek, zemin o dağların fışkırmasıyla ve menfeziyle teneffüs edip, zararlı olan sarsıntılardan ve zelzele-i muzırradan kurtulup, vazife-i devriyesinde sekenesinin istirahatlerini bozmuyor.

Demek, nasıl ki sefineleri sarsıntıdan vikaye ve muvazenelerini muhafaza için onların direkleri üstünde kurulmuş;

öyle de, dağlar, zemin sefinesine bu mânâda hazineli direkler olduklarını, Kur'ân-ı Mucizü'l-Beyan, -- Dağları direk (yapmadık mı?) (Nebe' Sûresi: 78:7)

Yeryüzünde sâbit dağlar diktik. (Hicr Sûresi: 15:19)

Dağları sapa sağlam dikti. (Nâziât Sûresi: 79:32)
gibi çok âyetlerle ferman ediyor.

http://www.risaleara.com/oku.asp?id=1743&a=dağlar
bu okuduktan sonra şeytana sor?

deki şimdi bilim bu keşfetmiş..

peki Muhammed sav neyle bunu biliyordu..diye ıBLıSE SOR?
Bugün ne kadar risalei nur okudum acaba?

Okumamışsam karlımıyım acaba?

Alikemal61

Trainee

 • "Alikemal61" is male
 • "Alikemal61" started this thread

Posts: 89

Location: ıstanbul

Occupation: Serbest Girişimci

Hobbies: Bilgisayar...vs

 • Send private message

7

Saturday, November 3rd 2007, 12:03pm

ve şeytana deki MUHAMMED DAğLARIN DÜNYA DÖNERKEN DENGESıNı BOZMADIğINI NERDEN BıLıYOR?[/quote]Daha açıkcası şöyle diyebilir miyiz?
Dünyanın döndüğünü Hz Muhammed(Sas)nerden bilecekti.Dünya sabit olsa belki dağlar sarsılmazdı.Köklere ihtiyacı yoktu.Hadi gece gündüz var.Bu nada şöyle cevap verebiliriz.Ozamanda dünyanın değil güneşin döndüğüne inanıyorlardı.Yani güneş doğar ve batardı.Böylece yeryüzünü sarsacak dağların köklere de ihtiyacı olmazdın.Bu sadece bir sebep.

Hulusi5

Professional

 • "Hulusi5" has been banned

Posts: 761

Hobbies: ilim

 • Send private message

8

Saturday, November 3rd 2007, 1:11pm

vesvesen gitti ise maşaallah
Bugün ne kadar risalei nur okudum acaba?

Okumamışsam karlımıyım acaba?

Alikemal61

Trainee

 • "Alikemal61" is male
 • "Alikemal61" started this thread

Posts: 89

Location: ıstanbul

Occupation: Serbest Girişimci

Hobbies: Bilgisayar...vs

 • Send private message

9

Saturday, November 3rd 2007, 6:27pm

:idea: :idea: :arrow: ıkna oldum.Allah(cc)sizlerden razı olsun. 8) :shock:

wcf.user.socialbookmarks.titel

Rate this thread