You are not logged in.

nurunözü1

Professional

  • "nurunözü1" started this thread

Posts: 997

Location: bursa

Hobbies: hat sanatı,ebru sanatı,kitap,internet

  • Send private message

1

Saturday, March 21st 2009, 6:24pm

iyilik için söylenen yalan

Vaktiyle bir padişah, ellerindeki esirlerden birini, diğer esirleri kıştırtıyor, isyana teşvik ediyor, diye cezalandırmak istedi Bu tür suçların cezası da idamdı Esir bunu bildiği için, "Ölümden öte yol yoktur" felsefesiyle, kendi dilinde padişaha sövüp saydı, iyice içini döktü

Padişah esirin dilinden anlayan bir vezire, "Neler söylüyor bu adam?" diye sordu Vezir, temiz yaratılışlı, iyilik yanlısı biriydi Esirin küfürler savurduğunu değil de "Ben bir hata ettim bir padişah olarak sana yakışan ise affetmektir Allah da bağışlamayı ve bağışlayanları sever, diyor" dedi Vezirin bu sözleri üzerine padişah merhamete geldi ve esiri affetti Fakat esirin dilinden anlayan kötü yürekli bir başka vezir müdahale etti:

- Padişahım, bu esir söylenenlerin tam tersine size en ağır küfürleri savurdu, ağzına geleni söyledi dedi

Padişah yerinde bir soyluluk gösterisinde bulundu Kötü yürekli vezire hitap ederek, "Önceki vezirimin söylediği yalan, senin söylediğin doğrudan daha çok hoşuma gitti Senin gammazlığına itibar etmiyorum" dedi ve af kararını geri almadı...

Dahil olduğum bir gruptan alıntıdır.Bakalım buna neler çıkarıcaz :)
Ya tozu dumana katacaksın!Yada tozu dumanı yutacaksın!Yutanlardan olmamak dileği ile...

2

Saturday, March 21st 2009, 6:31pm

ıyi yönetici,kötü yönetici :).

3

Saturday, March 21st 2009, 6:38pm

Aslında adam idamı hakketmiştir. Ortalığı karıştırdığı için. :)

4

Saturday, March 21st 2009, 6:38pm

müsbet hareketin ne kadar önemli olduğu,

güzel görüp güzel düşünmenin ne kadar ehemniyetli olduğunu,

gulşewin

Beginner

Posts: 18

Hobbies: hayırlı olan herşey

  • Send private message

5

Monday, March 23rd 2009, 12:37pm

Bi dakika bi dakika sayın nurcular.sanırım unuttunuz Üstad kesinlikle hiçbir şekilde yalana bu zamanda su-i istimallerden dolayı cevaz verilemeyeceğini söyle miyor mu?Aşağıdaki suale dikkat......
"Münafıkların azaplarının, mezkur cinayetleri arasında yalnız kizb ile vasıflandırılması, kizbin şiddet-i kubh ve çirkinliğine işarettir. Bu işaret dahi, kizbin ne kadar tesirli bir zehir olduğuna bir şahid-i sadıktır. Zira kizb, küfrün esasıdır. Kizb, nifakın birinci alametidir. Kizb, kudret-i ılahiyeye bir iftiradır. Kizb, hikmet-i Rabbaniyeye zıttır. Ahlak-ı aliyeyi tahrip eden, kizbdir. alem-i ıslamı zehirlendiren, ancak kizbdir. alem-i beşerin ahvalini fesada veren, kizbdir. Nev-i beşeri kemalattan geri bırakan, kizbdir. Müseylime-i Kezzab ile emsalini alemde rezil ve rüsvay eden, kizbdir. ışte bu sebeplerden dolayıdır ki, bütün cinayetler içinde tel’ine, tehdide tahsis edilen, kizbdir. Bu ayet, insanları, bilhassa Müslümanları dikkate davet eder.
Sual : Bir maslahata binaen kizbin caiz olduğu söylenilmektedir. Öyle midir?
Cevap : Evet, kat’i ve zaruri bir maslahat için mesağ-ı şer’i vardır. Fakat hakikate bakılırsa, maslahat dedikleri şey batıl bir özürdür. Zira usul-i şeriatta takarrur ettiği veçhile, mazbut ve miktarı muayyen olmayan birşey, hükümlere illet ve medar olamaz; çünkü, miktarı bir had altına alınmadığından suistimale uğrar. Maahaza, birşeyin zararı menfaatine galebe ederse, o şey mensuh ve gayr-ı muteber olur. Maslahat, o şeyi terk etmekte olur. Evet, alemde görünen bu kadar inkılaplar ve karışıklıklar, zararın, özür telakki edilen maslahata galebe etmesine bir şahittir. Fakat kinaye veya tariz suretiyle, yani gayr-ı sarih bir kelimeyle söylenilen yalan, kizbden sayılmaz.
Hülasa, yol ikidir: Ya sükut etmektir; çünkü söylenilen her sözün doğru olması lazımdır. Veya sıdktır; çünkü ıslamiyetin esası, sıdktır. ımanın hassası, sıdktır. Bütün kemalata isal edici, sıdktır. Ahlak-ı aliyenin hayatı, sıdktır. Terakkiyatın mihveri sıdktır. alem-i ıslamın nizamı, sıdktır. Nev-i beşeri kabe-i kemalata isal eden sıdktır. Ashab-ı Kiramı bütün insanlara tefevvuk ettiren, sıdktır. Muhammed-i Haşimi Aleyhissalatü Vesselamı meratib-i beşeriyenin en yükseğine çıkaran, sıdktır. "(i.i s.93)

Görüldüğü üzre Maslahat için yalan söylemek artık fetva sebebi olamaz.Çünkü insanlar maslahat ölçüsünü kendi nefislerine göre ayarladıklarından bu zamanda bu tamamen su-i istimale uğramıştır.


"Helak olacağınızı bilseniz dahi yalan söylemeyiniz" hadisini hatırlayalımBuarada Nurunözünün dahil olduğu grubu da biliyorum.Malesef onlar hizmet adına sadce yalana değil başaçmaya ve daha bir çok mukaddesata ters düşen şeylere fetva verdiler.


Kardeşim senden ricam kendi adınıza yaptığınız içtihatları umuma teşmil etmeyin.Yoksa şiddetli mesul olursunuz.

nurunözü1

Professional

  • "nurunözü1" started this thread

Posts: 997

Location: bursa

Hobbies: hat sanatı,ebru sanatı,kitap,internet

  • Send private message

6

Monday, March 23rd 2009, 4:52pm

Quoted from ""gulşewin""

Buarada Nurunözünün dahil olduğu grubu da biliyorum.Malesef onlar hizmet adına sadce yalana değil başaçmaya ve daha bir çok mukaddesata ters düşen şeylere fetva verdiler.


Kardeşim senden ricam kendi adınıza yaptığınız içtihatları umuma teşmil etmeyin.Yoksa şiddetli mesul olursunuz.


Siz ne dediğinizi biliyor musunuz acaba??Ben kimmişim,grubum kimmiş ve ne zaman başörtüsünün açılmasını söylediğim görülmüş.Bu konuda benden helallik istemek zorundasınız...


Dahil olduğum grup dediğim bir cemaat değil,hergün düzenli olarak kıssadan hisse ve ayet-i kerime gönderen bi gruptan bahsediyorum.
Ya tozu dumana katacaksın!Yada tozu dumanı yutacaksın!Yutanlardan olmamak dileği ile...

7

Monday, March 23rd 2009, 5:07pm

Dikkat ediyorum da forumda kardeşler sürekli saldırı halindeler.Forumların amacı paylaşımdır.Herkes herşeyi sevmeye bilir.Biraz hoş görülü ve saygılı olalım derim.ınsanları tanımadan da lütfen önyargıyla yaklaşmayalım.Ben bir sürü foruma üyeyim,her üye olduğum yerden olsam :).

nurunözü1

Professional

  • "nurunözü1" started this thread

Posts: 997

Location: bursa

Hobbies: hat sanatı,ebru sanatı,kitap,internet

  • Send private message

8

Monday, March 23rd 2009, 5:31pm

Quoted from ""gulşewin""
Buarada Nurunözünün dahil olduğu grubu da biliyorum.Malesef onlar hizmet adına sadce yalana değil başaçmaya ve daha bir çok mukaddesata ters düşen şeylere fetva verdiler.


Kardeşim senden ricam kendi adınıza yaptığınız içtihatları umuma teşmil etmeyin.Yoksa şiddetli mesul olursunuz.
Ayrıca burda bahsettiğiniz grubu(cemaat) sizin eleştirme hakkınız kesinlikle yok.Son cümlenizde bana savurduğunuz öneriyi kendiniz içindee kullanın lütfen.Talhagenç kardeşin "para mı mutluluk mu" konu başlığında en son bana yazdığı yazıyı okumanızı öneriyorum.
Ya tozu dumana katacaksın!Yada tozu dumanı yutacaksın!Yutanlardan olmamak dileği ile...

wcf.user.socialbookmarks.titel

Rate this thread