You are not logged in.

Search results

Search results 1-20 of 84.

Monday, December 13th 2010, 12:44am

Author: Alikemal61

Gökhan Dalkılıç

Bir hata var burda Gökhan Dalkılıç olacaktı.

Sunday, December 12th 2010, 11:59pm

Author: Alikemal61

Gökhan Dalkılıç

Gökan Dalgıç diye birisi var Nurculuk.net in sahibi. Bu adam Barla da meşveretten kovulmuş güya. Bu ne kadar doğrudur?

Saturday, September 11th 2010, 12:01am

Author: Alikemal61

evet demekten Şaşmayalım Tereddüt etmeyelim.Kimin hizmetine gireceğiz hayır diyerek?

Evet demek Eğer vijdan varsa daha doğrudur.ÇÜnki:Bu ülke de senelerce bir baskı rejimi kurmuşlar.Benim dediğim olacak.Kadroları ele geçirmişler.Masonlar solcular.İstedikleri gibi at koşturuyorlar.Mülümanlar omuz omuza verip kuvvetlerini kullanmalılar.Hayır samimi bir müslüman burada kullanamaz.Neye hayır diyorsun?CHP nin yanında neden yer alıyoruz?Bu CHP Tek başına iktidar olsa, yine millete kan kustururur.Ya Sayın Bahçeli Neye hizmet ediyor?Asla Tereddüt etmeden evet diyeceğiz inşallah. Bu seçi...

Tuesday, May 25th 2010, 1:28pm

Author: Alikemal61

pinnacle studio plus 11

hatası bu video düzeleme proğramını tam kuramadım malesef İşte ekranımda Bu pencere açılıyor.Proğramı yükleyemiyorum.Neden Acaba?

Wednesday, April 21st 2010, 11:17am

Author: Alikemal61

Hz Mehdi(As)Ülemanın Mesheplerine Muhalefet etmesi

Haklısın?peki Şialardan alınma hadis rivayetleri ne kadar güvenilirdir.Bu konuda bayağı gece beynimi kurcaladı.Mesela İmam Riza,İbrahim Numani gibi şia rivayetçilerinin rivayetleri sizce ne kadar güvenilirdir? "Büyük bir nur lâmbası, Güneştir ki; arzın şarktan geri dönmesiyle yeniden güneşin görünmesi, kucağında Peygamberin (A.S.M.) yatmasıyla ikindi namazını kılmayan İmam-ı Ali (R.A.) o mucizeye binaen ikindi namazını edâen kılmış.” (Güneş Hz. Ali için batıp geri doğuyor!) Ebu Hanife bu hadisi;...

Tuesday, April 20th 2010, 11:50pm

Author: Alikemal61

RisaleiNur Ve Büyük Mehdi(As) Arasındaki Bağlantılar

Bediüzzaman Hz Bunu Mucizat-ı Ahmediyye risalesinde ispatlamıştır.Bunun hakkında videolarımda var. bilgi.Diyor Hadi gel bunları çürüt.Senin kitabından Son peygambere(sav)e işaretleri isbatlıyorum. Tarikat Hakkında Bediüzzaman ın sözleri: "Vahdetü'l-vücud ise, bir meşrep ve bir hal ve bir nâkıs mertebedir. Fakat zevkli, neşeli olduğundan, seyr ü sülûkta o mertebeye girdikleri vakit, çoğu çıkmak istemiyorlar, orada kalıyorlar, en müntehâ mertebe zannediyorlar. " Tasavvufcular tarikati büyük meshem...

Tuesday, April 20th 2010, 11:48pm

Author: Alikemal61

RisaleiNur Ve Büyük Mehdi(As) Arasındaki Bağlantılar

Bu emrin sahibi (Hz. Mehdi (a.s.)) mutlaka gaybete çekilecek ve GAYBETİNDE DE MUTLAKA (HALKTAN) UZAKLAŞACAKTIR... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 216) Evet Bediüzzamanın hayatı da buna uygundur.Kimsesiz hayat geçirmiştir.Barla da "rab! pişmanım, utanıyorum, sayısız günahımdan ar ediyorum, zelilim. istikrarsız yaşamaktan göz yaşı döküyorum. garibim, kimsesizim, yalnızım, zayıfım, güçsüzüm, hastayım, acizim yaşlıyım, ihtiyarsızım. "el-aman!" diyorum, af diliyorum, dergahında...

Tuesday, April 20th 2010, 11:36pm

Author: Alikemal61

RisaleiNur Ve Büyük Mehdi(As) Arasındaki Bağlantılar

Evet bunlar çok doğru.zaten Seyyit Salih Özcan Abimizle bir haturasından Bahsedilir Bediüzzaman Hz nin de orada "ben de seyyidim Seyyid Salih"demesidir.Mehdi(As)olduğunu bir nevi gizlemiş.Üstad Bediüzzaman Hz İlmin önünü kapamamıştır.Yani Kur'anın tefsiri olması hasbeiyle zamanımızın İlim düzeyine de ışık Tutuyor. 27 Mart Acaba Gerçek Mehdi(As)kimdir? Umm Hani der ki, Ebu Cafer (as)'a sordum "..." Dedi ki: "… (HZ. MEHDİ (A.S.)) KARANLIK BİR GECEDE PARILDAYAN/ALEV ALEV YANAN BİR METEOR GİBİ ORTAY...

Tuesday, April 20th 2010, 10:54pm

Author: Alikemal61

RisaleiNur Ve Büyük Mehdi(As) Arasındaki Bağlantılar

Hz. Mehdi cemaati kınayanın kınamasından korkmayacaklar Sizden sonra onlarla mücadele etmek için Müslümanların en hayırlıları (Hz. Mehdi (a.s.) cemaati) çıkar ki, ONLAR ALLAH YOLUNDA HİÇBİR KINAYANIN KINAMASINDAN, DEDİKODUSUNDAN KORKMAYAN İslam ahalisidir.. (Sünen-i İbni Mace, 10/259) Evet gerçekten bu işe gönüllerini vermiş gerçekten nur davasını benimsemiş bir nurcu asla kınamadan kaçmamıştır.Kaçmaz da.Hiç bir Nurcu üsdadını ne şartta olursa olsun terk etmez.Gerçek bir nurcu İftiralara yalan d...

Tuesday, April 20th 2010, 9:41pm

Author: Alikemal61

Hz Mehdi(As)Ülemanın Mesheplerine Muhalefet etmesi

Allah(cc)sizden razı Olsun.Bu hadis rivayeti değil mi?şimdi.Mesheplere muhalefet konusunda bayağı kafam karışmıştı.Bakıyorum Bediüzzaman Hz Mesheplere muhalefet etmemiş.Ama buradan da onu ima eder gibi, bir şeyler fısıldandı.Nefisten mi?şeytandan mı Yoksa Allah(cc)dan mı bu ilham geldi anlayamamıştım.Ama adnan Hocamız işi kendi açısından değerlendirmiş. Allah(cc)aşkına Bu Harunyahya neler ima etmiş.Bunlara karşı neden Nur cemaatleri eserlerle misilleme yapmıyor?Ortalıkta Bunun gibi kendini Mehdi...

Tuesday, April 20th 2010, 12:31am

Author: Alikemal61

Hz Mehdi(As)Ülemanın Mesheplerine Muhalefet etmesi

Onun (Hz. Mehdi (a.s.)'nin) döneminde din tamamen rey'den arınmış olarak eski hüviyetini kazanacaktır.VERECEĞİ BİRÇOK HÜKÜMLERDE ULEMANIN MEZHEPLERİNE MUHALEFET EDECEKTİR. BUNDAN DOLAYI ONDAN (HZ. MEHDİ (A.S.)'DEN) UZAK DURACAKLARDIR. Zira zanlarına göre, gerçekten Allah imamlarından sonra bir müçtehid bırakmadığını kabulleneceklerdir... (Muhyiddin Arabi, "Futuhat-El Mekkiye", 66. bab, c. 3, s. 327- 32 Bu hadis gerçekten doğrumudur?Bu hadis nasıl anlaşılmalıdır.Ben bunu tam anlayamadım.

Thursday, April 8th 2010, 11:50pm

Author: Alikemal61

Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim;

Sayın Adnan Hocamız Bunları iyi değerlendirmeden Sanki ikici cümlelerde ".""Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kudsî çiçeklere zemin hazır etmek lâzım gelir. Ve anladık ki, bu hizmetimizle o nuranî zatlara zemin ihzar ediyoruz. "SÖZLERİYLE üstad Büyük Mehdi(as)a işaret gibi saymış bunu.Çünkü onun bakış açısı ile bizimki farklı.Yani Hz Mehdi(As)hakkında Adnan Oktar abimize daha derin bilgiler vermek lazım.Aslında eserlerinin bir çoğu ile Risale'iNur a hizmet ediyor ama farkında değil hocamız.

Thursday, April 1st 2010, 6:46pm

Author: Alikemal61

"Yetmiş bin Sarıklının deccale tabi Olması"Hadisi Nasıl anlaşılmalıdır?

Adnan Oktar Hocamızı Nur Cemaatinde görmek isterdim.Abiler biraz bu meselerde konuşmalılar.Ona anlatmalılar.

Thursday, April 1st 2010, 6:22pm

Author: Alikemal61

"Yetmiş bin Sarıklının deccale tabi Olması"Hadisi Nasıl anlaşılmalıdır?

Evet Okumak okuduğunu anlayarak düşünerek okumak,yaşamak gerek.Elimden geldiğince bir şeyler okuyorum.

Thursday, April 1st 2010, 6:12pm

Author: Alikemal61

"Yetmiş bin Sarıklının deccale tabi Olması"Hadisi Nasıl anlaşılmalıdır?

Ben Adnan abimin Düşmanı değilim.Ama bazı Noktalarda gerçekten hatalı.Yoksa sevdiğim beğendiğim çok eserlerini takip ediyorum.Mesela Evrimcilerle bayağı mücadele veriyor.Çok güzel eserleri var.Ama Ben ce Risale'iNuru temel almalıydı.En Başta Kur'an Hadisler Ondan Sonra Risale'iNur.Yoksa risaleiNur Geçmişte kalmış bir eser değildir.RisaleiNur Günümüzün ilim düzeyine de kapı açar.ÇünkÜRisale'İnur Kur'anın yansımalarıdır.Mesela:"Nasıl ki, bir kitap, bâhusus öyle bir kitap ki, her kelimesi içinde kü...

Monday, March 29th 2010, 9:41pm

Author: Alikemal61

"Yetmiş bin Sarıklının deccale tabi Olması"Hadisi Nasıl anlaşılmalıdır?

Tarih-i hayatımı bilenlere malumdur. Elli beş sene evvel ben, yirmi yaşlarında iken, Bitlis te merhum vali Ömer Paşa hanesinde iki sene onun ısrarıyla ve ilme ziyade hürmetiyle kaldım. Onun altı adet kızları vardı; üçü küçük, üçü büyük. Ben, üç büyükleri, iki sene beraber bir hanede kaldığımız halde, birbirinden tefrik edip tanımıyordum. O derece dikkat etmiyordum ki bileyim. Oysa Harunyahya Baynlara dersler veriyor.Onlarla yüzyüze sohbet ediyor.Gerçek bir evliya bile asla perde önünde bir bayan...

Sunday, March 28th 2010, 9:43pm

Author: Alikemal61

Adnan Hocamız Diğer adı İle HarunYahya nın iddiaları

Peki Bu Adnan Hocamız Mehdi(as)hakkında kendisinin Hz Mehdi(As)olduğunu ima eder gibi açıklamalar yapmasına Nur Cemaati nasıl Bakıyor?Çok tuhaf yorumları var.Kitaplarında kullandığı mühür.Çeşitli tarihler vermesi.Bunlar ciddi iddialar Bu knuda bir kitap yazılıp cevaplar verilemez mi?İnanın benim bile bu konuda bayağı kafam karışabiliyor. http://tr.harunyahya.tv/videoDetail/Lang…ZIMLERI_KIRILDI. Bediüzzaman Hz Bile Sanki adnan Hocamıza zemin hazırlarmış gibi konuşmalar yapıyor.Benim de aceyibime ...

Sunday, March 28th 2010, 5:38pm

Author: Alikemal61

"Yetmiş bin Sarıklının deccale tabi Olması"Hadisi Nasıl anlaşılmalıdır?

Quoted from "hy120" malesef.. Dediğiniz gibi Sungur Abi onlara siz Mehdi(as)ın talebelerisiniz derken aslında siz de Bir Nevi Nurculara hizmet ediyorsunuz demek istemiştir.Ama Adnan Hocamız Kendine çevirmiştir işi. " HZ. MEHDİ (A.S.)'Yİ İNSANLAR OTURDUKLARI YERDEN GÖRÜRLER ADNAN OKTAR’IN KON TV’DEKİ CANLI RÖPORTAJI (8 Şubat 2009) ADNAN OKTAR: “Mehdi diyor insanlar evinde oturduğu yerde, koltuklarında otururken, sedirlerinde otururken görecekler” diyor. Herkes evinde görecek, bu ne demek? Televi...

Saturday, March 27th 2010, 10:37pm

Author: Alikemal61

"Yetmiş bin Sarıklının deccale tabi Olması"Hadisi Nasıl anlaşılmalıdır?

Allah(cc)nun izniyle Deccalizm Türkiye de son dönemlerini yaşıyor.Artık Şu askeriye bir temizlense Benim milletimin %60 ı adam gibi adam olursa,son dönemler.Tahminen 11 sene sonra deccalzm tamamen tarih olacaktır.İnşAllah.Evet Deccal yani İslam deccalını çoğumuz iyi tanımıyoruz.Ama ben az çok tanıyanlardanım.Ama içimize öyle işlemişlerki okullarda onu söküp atmak için büyük mücadele lazım.İnşAllah Hz İsa(as)ı da görürüz. Adnan Hocamız hala kendini Hz Mehdi(As)sanıyor.Okadar kaptırmış kendini.Güy...

Friday, March 12th 2010, 1:32pm

Author: Alikemal61

"Yetmiş bin Sarıklının deccale tabi Olması"Hadisi Nasıl anlaşılmalıdır?

"1922`de “Hilafet için bütün Türk milleti kanını dökmeye hazırdır” diyen İnönü 2 yıl sonra hilafetin kaldırılması durumunda İngiltere`nin Musul`u Türkiye`ye verebileceğini açıkladı. Musul Kürtleri halifeliğin kaldırılmasının ardından Türkiye`yle yollarını ayırdı. İngiltere de Musul`u Türkiye`ye vermedi."Halifeliğin kaldırılması" isimli kitabıyla Türkiye Cumhuriyeti`nin ilk yıllarına ışık tutan Yrd. Doç. Ali Satan İsmet İnönü ve Musul`la ilgili çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkardı." Evet Halifel...