You are not logged in.

Search results

Search results 1-20 of 715.

Saturday, November 24th 2007, 3:51pm

Author: Hulusi5

3.Lema 3.Nükte

islamda hocalık yoktur..

Saturday, November 24th 2007, 3:49pm

Author: Hulusi5

Said-i Nursi'yi unuttular.. BU NASIL NURCULUK?

Quoted from ""talhagenc"" Quoted from ""Hulusi5"" cemaat yol gösterir doğru..ama sizin burda yazdıklarınızın kaçını meşveret kabul eder.. yeniasyayı oluşturan abiler burdakilerini kabul eder mi? Kutlular ağabeyin ifadesi vardır, Zaman grubunun Nurcu olmadığına dair. Araştır bulursun. Bulamazsan söyle, kaynağıyla beraber ben buraya yapıştırırım. kutlular abinin meşverette bir reyi vardır..ne zamanki üstadın talebelerinin umumu meşveret yapsalar..çoğunluğu evet nur talebesi değiller derse ..mesel...

Saturday, November 24th 2007, 3:48pm

Author: Hulusi5

Said-i Nursi'yi unuttular.. BU NASIL NURCULUK?

Quoted from ""talhagenc"" Quoted from ""Hulusi5"" çok büyük hakaret.. senin gösterdiklerin delil değilki.. sen ata ot..arslana et atılırı anlamamışsın.. onlar çok dikkatli hareket ettiklerinden onları anlamıyorsun.. halada zahire bakıp hüküm veriyorsun..dedimki sui zan nedir ama hala anlamamışsın Üstad da bilmiyordu ata ot atmayı da, ondan M. Kemal'in tekliflerini elinin tersiyle iterek 40 sene zulme razı oldu değil mi? Zahire bakıp hüküm verince suizan oluyor. Görünmeyenleri bilmiyoruz. Peki n...

Saturday, November 24th 2007, 3:46pm

Author: Hulusi5

Said-i Nursi'yi unuttular.. BU NASIL NURCULUK?

Quoted from ""ruhefza"" açılmış bir başlığı habire çekip uzatan sizsiniz..kimsenin de bu başlıkta iftira filan attığı yok..bu cemaat hep yol gösterici olmuştur..tebliğini yapar, hidayeti Allah'tan bekler.. Yeni Asya cemaatini bu kadar rahatsız edebilen biri, kendi rahatsız olmamak için buraya girmemeli..ısrar edildikçe, o alıntılarla ispatlamaya çalıştığınız çerçeveye, kendiniz oturtuyorsunuz bu forumu.. cemaat yol gösterir doğru..ama sizin burda yazdıklarınızın kaçını meşveret kabul eder.. yen...

Saturday, November 24th 2007, 3:44pm

Author: Hulusi5

Said-i Nursi'yi unuttular.. BU NASIL NURCULUK?

Quoted from ""talhagenc"" Quoted from ""şahan"" Allah gözleri gönülleri açsın... başka diyecek bişeyim yok.. suya yazı yazmaya çalışmaktan başka öteye gittiğiniz yok.. Suya yazı yazmaya çalışmıyoruz. Hakikati kör gözlere sokmaya çalışıyoruz. Zafer Allah'tandır. Biz vazifemizi yapıyor, Risale-i Nur'un ve Nurcuların hukukunu müdafaa ediyoruz! sen kendin hukukunu muhafaza et..öyle birşe olsaydı..üstadım mutlak vekilleri müdahele ederdi..sungur abi,hüsnü bayram abi ve diğerleri müdahele ederdi.. de...

Saturday, November 24th 2007, 3:43pm

Author: Hulusi5

Said-i Nursi'yi unuttular.. BU NASIL NURCULUK?

Quoted from ""talhagenc"" Quoted from ""şahan"" ya sen kimsin ki birine sen nurcusun, sen nurcu değilsin diyebiliyorsun... ya arkadaşlar ağızlardan çıkanları kulaklar işitsin, kuldan ürkmezsen kulun hakkından ürk.. Allah huzurundaki hesaptan kork.. ne demek dalga geçer bir tarzda ruhefza nurcu değil demek, üstad mısın sen bunu bileceksin.. aklınızı başınıza devr alın.. görevli yöneticileri bu konuya el atmalarını rica ediyorum, forumun seviyesi, amacı ve ihlası giderek ayaklar altına alınıyor.....

Saturday, November 24th 2007, 3:40pm

Author: Hulusi5

Said-i Nursi'yi unuttular.. BU NASIL NURCULUK?

Quoted from ""talhagenc"" Quoted from ""Hulusi5"" yeni asya cemaati münezzehdir..o cemaat çok güzel ve nurcudur.. 1- Bu foruma hakaretler yağdırıp Webmaster'a kaç kez iliştiğini hepimiz biliyoruz. Peki bu forum kimin forumu. Yeni Asya cemaatinin. Bu hafıza yoklamasından sonra yukarıda yazdıklarınızda alay ve dalga kokuyor. 2- Ben Risale-i Nur'a dostum. Talebe olamadım. Ve sen gibiler olduğu sürece talebe de olamayacağım. yeniasya cematine laf atmadım..burdaki kardeşlerin yanlışlarına itirazım o...

Saturday, November 24th 2007, 3:36pm

Author: Hulusi5

3.Lema 3.Nükte

şimdi bir iki aydır Üstadımız bir hizmetkârıyla dahi konuşamıyor. Konuştuğu vakit bir hararet başlıyor. Bunun hikmetini bir ihtara binaen söyledi ki: "Risale-i Nur bana hiç ihtiyaç bırakmıyor. Konuşmaya lüzum kalmadı. Hem ben âciz şahsımla, binler dostlarımdan yirmi otuz dostla konuşabilirim. Yirmi adamın hatırı için binler adamın hatırını rencide etmemek için konuşmaktan men edildim ihtimali kavîdir. Hususî görüşmediğim için mâzur görsünler. http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3831&a=ihtiyaç

Saturday, November 24th 2007, 3:35pm

Author: Hulusi5

3.Lema 3.Nükte

Risale-i Nur'u okumak, on defa benimle görüşmekten daha kârlıdır. Zaten benimle görüşmek âhiret, iman, Kur'ân hesabınadır. Dünya ile alâkamı kestiğim için, dünya hesabına görüşmek mânâsızdır. Âhiret, iman, Kur'ân için ise, Risale-i Nur daha bana ihtiyaç bırakmamış.

Saturday, November 24th 2007, 3:31pm

Author: Hulusi5

Cemaata girmek şart mı?

sorduğun soruya risaleden cevap verdim..sizde risaleden cevap veriniz..

Saturday, November 24th 2007, 3:30pm

Author: Hulusi5

Said-i Nursi'yi unuttular.. BU NASIL NURCULUK?

Quoted from ""talhagenc"" @hulusi5 ben uyarımı yapmıştım. Sen de okuduktan sonra bu yazıyı yazmışsın. Sana hakkımı helal etmiyorum. Sen hala delilsiz ve mesnetsiz olarak benimle bve Yeni Asya ile dalga geçtim. Ahirette seninle hesaplaşıcaz. Bundan sonra muhatabım değilsin. yeniasya ile ilgili birşey yazmadım.. sadece sana söyliyorum..sen kesinlikle nurcu değilsin..bu benim görüşüm. çünkü senin yazdıklarının risaleye uymadığını risaleden yazarak yazdım ve ispatladım.. sonuç sen üstada sadık deği...

Saturday, November 24th 2007, 3:27pm

Author: Hulusi5

Cemaata girmek şart mı?

Quoted from ""ruhefza"" şahs-ı maneviye, evinde okuyan da, tesbihatı yapan da dahildir..illede birilerini çizgi dışına itip, "ben bu kadar meseleyi biliyorum" diye habire yazı eklemek, şahs-ı maneviye dahil olmayı ispatlamaz.. Allah ile kul arasına kimse giremez! risaleden delil getirirmisiniz?

Saturday, November 24th 2007, 3:25pm

Author: Hulusi5

Said-i Nursi'yi unuttular.. BU NASIL NURCULUK?

Quoted from ""şahan"" hiç bir zaman orta yol bulup barışamazsınız ki.. bu tartışma hiçbir zaman snuçta vermicek.. hala ne amaçla tartışıyorsunuz anlamış değilim... üstünlük kanıtlama veya nurcuyuz, hayır nurcu değilsin tartışması sonuca varır mı... bence bu tartışma amacını ve ihlasını çoktaan kaybetti... kesinlikle katılıyorum..

Saturday, November 24th 2007, 3:25pm

Author: Hulusi5

Said-i Nursi'yi unuttular.. BU NASIL NURCULUK?

yeni asya cemaati münezzehdir..o cemaat çok güzel ve nurcudur.. ama ruhefza ve talha nur talebesi değildirler..kesinlikle çünkü ata et..arslana ot..atıyorlar.. biz biliyoruz süfyan kim..diyoruz ki süfyanı seven birisine hakikatı anlatmak istersen..işe süfyan girmiyeceksiniz.. iman konularından gireceksiniz..ama halada anlamıyorlar..

Saturday, November 24th 2007, 3:21pm

Author: Hulusi5

Cemaata girmek şart mı?

ıkinci misal: Ehl-i san'at, netice-i san'atı ziyade kazanmak için, iştirak-i san'at cihetinde mühim bir servet elde ediyorlar. Hattâ dikiş iğneleri yapan on adam, ayrı ayrı yapmaya çalışmışlar. O ferdî çalışmanın, her günde yalnız üç iğne, o ferdî san'atın meyvesi olmuş. Sonra, teşrikü'l-mesâi düsturuyla on adam birleşmişler. Biri demir getirip, biri ocak yandırıp, biri delik açar, biri ocağa sokar, biri ucunu sivriltir, ve hâkezâ... Herbirisi iğne yapmak san'atında yalnız cüz'î bir işle meşgul ...

Saturday, November 24th 2007, 3:20pm

Author: Hulusi5

Cemaata girmek şart mı?

Birinci misal: Ehl-i dünya, büyük bir servet ve şiddetli bir kuvvet elde etmek için, hattâ bir kısım ehl-i siyaset ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyenin mühim âmilleri ve komiteleri, iştirak-i emval düsturunu kendilerine rehber etmişler. Bütün sû-i istimâlât ve zararlarıyla beraber, harika bir kuvvet, bir menfaat elde ediyorlar. Halbuki, iştirak-i emvâlin, çok zararlarıyla beraber, iştirakle mahiyeti değişmez. Herbirisi umuma gerçi bir cihette ve nezarette mâlik hükmündedir; fakat istifade edemez. ...

Saturday, November 24th 2007, 3:17pm

Author: Hulusi5

Cemaata girmek şart mı?

5. Hem ehl-i dalâlet ve haksızlık, tesanüd sebebiyle, cemaat suretindeki kuvvetli bir şahs-ı mânevînin dehâsıyla hücumu zamanında, o şahs-ı mânevîye karşı, en kuvvetli ferdî olan mukavemetin mağlûp düştüğünü anlayıp, ehl-i hak tarafındaki ittifak ile bir şahs-ı mânevî çıkarıp, o müthiş şahs-ı mânevî-i dalâlete karşı hakkaniyeti muhafaza ettirmek, http://www.risaleara.com/oku.asp?id=1377&a=cemaat

Saturday, November 24th 2007, 3:14pm

Author: Hulusi5

Cemaata girmek şart mı?

Bilirsin ki, iki elif ayrı ayrı olsa iki kıymeti var; bir çizgi üstünde omuz omuza verse, on bir kıymet aldığı gibi; senin tesirli nasihatinle ihzar ettiğin hizmet-i imaniye tek başıyla kalsa, şimdiki tehacümat-ı müttehideye karşı dayanması çok müşkil. Eğer Risale-i Nur'un hizmetine iltihak etse, o iki elif gibi, on bir, belki yüz on bir kıymetinde ve kuvvetinde olacak ve karşıdaki ittifak etmiş dalâletlere karşı dayanacak. Bu zaman, ehl-i hakikat için, şahsiyet ve enaniyet zamanı değil. Zaman, ...

Saturday, November 24th 2007, 3:10pm

Author: Hulusi5

Cemaata girmek şart mı?

şimdi ise aynı vazifeye, fakat müşkilatlı ve dehşetli şerait içinde, bir şahs-ı manevi hükmünde bulunan Risaletü'n-Nur'u ve sırr-ı tesanüdle bir ferd-i ferid manasında olan şakirtlerini bu cemaat zamanında o mühim vazifeye koşturmuş. Bu sırra binaen, benim gibi bir neferin ağırlaşmış müşiriyet makamında ancak bir dümdarlık vazifesi var. http://www.risaleara.com/oku.asp?id=3232&a=cemaat

Saturday, November 24th 2007, 3:08pm

Author: Hulusi5

Cemaata girmek şart mı?

Aziz, sıddık kardeşlerim ve hizmet-i Kur'aniyede kuvvetli, dirayetli arkadaşlarım, Bu zaman cemaat zamanıdır. Ehemmiyet ve kıymet, şahs-ı maneviye göre olur. Maddi ve ferdi ve fâni şahsın mahiyeti nazara alınmamalı. Hususan benim gibi bir biçarenin kıymetinden bin derece ziyade ehemmiyet vermekle, bir batmanı kaldırmayan zayıf omuzuna binler batman ağırlığı yüklense, altında ezilir. Lillahilhamd, Risaletü'n-Nur bu asrı, belki gelen istikbali tenvir edebilir bir mucize-i Kur'aniye olduğunu çok te...