You are not logged in.

Search results

Search results 1-20 of 219.

Tuesday, January 25th 2011, 1:56pm

Author: visalinur

Mısır ve Ehramlar

Mısır Nil’le hayat buluyor 25.01.2011 BALIKESİR'DE çarşıda gezerken karşıma çıkan öğretim görevlisi Halil Alkan Hocamın Mısır üzerinden umre teklifi bana çok ilginç ve cazip geldi. Yurt dışına gitmeyi arzuluyordum, ama önce Almanya’ya gitmek gibi bir fikrim vardı. Buna rağmen neden olmasın, dedim. Yaşım 50 olmuştu… “Necdet Hoca daha ne düşünüyorsun o mukaddes topraklara gitmek için eline bir fırsat doğdu bunu kaçırma” dedim kendi kendime... Nefis ve şeytan hemen devreye girdi: “Evine doğalgaz dö...

Tuesday, January 25th 2011, 1:35pm

Author: visalinur

Ağrı Dağı Şerhi

Ağrı Dağının infilâkı Risâle-i Nurdan bir anekdot: “Eski Harb-ı Umûmiden evvel ve evâilinde, bir vâkıâ-ı sâdıkada görüyorum ki, Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağının altındayım. Birden o dağ müthiş infilak etti. Dağlar gibi parçaları, dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki, merhum vâlidem yanımdadır. Dedim: ‘Ana korkma; Cenâb-ı Hakk’ın emridir. O Râhim’dir ve Hakîm’dir.’ “Birden, o halette iken baktım ki, mühim bir zât bana âmirâne diyor ki: ‘İ’câz-ı Kur’ân’ı beyan et.’ HALİL...

Monday, January 24th 2011, 10:27pm

Author: visalinur

Sedd-i Zülkarneyn

Abdullah Aymaz Duvarlar, setler... Kehf Sûresi'nde üç mühim kıssa var: Ashab-ı Kehf kıssası... Musa Aleyhiselam ve Hızır Aleyhisselam kıssası... Zülkarneyn Aleyhisselam kıssası... Ashab-ı Kehf'in üç yüz sene (Kamerî takvime göre 309 sene) sonunda uyandırılıp diriltildikten sonra, toplum içine çıkarak, öldükten sonra dirilmeye bir delil gösterilip tekrar mağarada ruhları kabzedildikten sonra mağaranın kapısına bir duvar çekiliyor... Belki insanlar korkmasınlar diye... Sonra da mağaranın yanına bi...

Sunday, January 23rd 2011, 7:38pm

Author: visalinur

Bal Helvası

Nevin HALICI Bir bal helvası hikâyesi "Ger istersen hayatı, çareleri bulunan şeyde acze yapışma. Ger istersen rahatı, çaresi bulunmayan şeyde ceza'a (ağlayıp, sızlanma) sarılma." Said Nursi. Sözler, sayfa 986. Geçen hafta içinde "Hür Adam" filmini seyrettim. Said Nursi'nin hayatının bir bölümünü ele alan film, onun yeryüzüne sunduğu fikir tohumlarının meyve verdiğini görmesiyle son buldu. Sonraki yaşamı da aşağı yukarı aynı şekilde sıkıntılarla geçen ama çalışmalarına hiç ara vermeden devam eden...

Sunday, January 23rd 2011, 6:32pm

Author: visalinur

Yüz yıllık korku

Hür Adam filmi Said Nursî'nin farklı boyutlarıyla gündeme taşınmasına vesile oldu. Bediüzzaman'ın hayatı ile ilgili belgeler üzerinde çalışan Sosyolog Müfit Yüksel'e göre halen Said Nursî hakkında ciddî bir araştırma yapılamıyor. 31 MART BELGELERİNE GENELKURMAY ENGELİ Kendisine ve dönemine ait bulguların test edilmesi açısından önemli bir yere sahip olan 31 Mart Vak'asına ait belgelere ulaşılması için arşivlere yapılan bütün araştırma başvuruları reddediliyor. EMNİYET'TE DE FOTOĞRAF VE BELGELER ...

Sunday, January 23rd 2011, 6:22pm

Author: visalinur

Gamlanma gönül Gamlanma

Sözümü milletimizin gönlünden çıkmış Şair-ozan Karacaoğlan’ın bir şiiriyle sonlandırarak bir parça teselli bulmak istiyorum: Kemler iyi göremez /Gamlanma gönül gamlanma / Bin kaygu bir borç ödemez /Gamlanma gönül gamlanma Koyun meler kuzu meler /Sular hendeğinde dolar / Ağlayanlar bir gün güler / Gamlanma gönül gamlanma Yiğit yiğidin yoldaşı / At yiğidin öz kardaşı / İman her şeyin başı / Gamlanma gönül gamlanma Naçar Karac’oğlan naçar / Pençe urup göğsün açar / Kara gündür gelir geçer / Gamlanm...

Friday, January 21st 2011, 1:39pm

Author: visalinur

Şark Meselesi

Bölge alev alev... Varsın, Müslümanların “iffet” duygusuyla alay edenler dudak büksünler. Siyasî tarafgirlik hastalığıyla meflûç olanlar da tepkisizliklerine devam ededursunlar. İnsanlık adına veya Müslümanlık haysiyetiyle millete karşı bir dane kadar sevgi ve şefkat besleyenlerin bize vereceği ümit, şarktaki alevleri söndüreceğinden, yazımızın başlığı sakın sizi üzmesin. Biliyorsunuz ki, bir buğday tanesi kadar çam çekirdeğindeki ağacın asıl yeri, nokta kadar küçüktür. Şükrü BULUT s.bulut@saidn...

Thursday, January 20th 2011, 5:59pm

Author: visalinur

Şekername

Prof. Dr. Osman MÜFTÜOĞLU 19 Ocak 2011 Can boğazdan gelir de, gider de… Onun için, Az ye çok yaşa! Sağlıklı yaşlanıp zinde ve formda bir hayat sürmenin amacı, “daha az hastalanmak” ve kısmetinizde varsa “daha uzun yaşamak”tır. Yaşlanma üzerine yapılmış bin araştırma varsa, 999'u şunu gösteriyor: Bir; iyi yaşamak ve güzel yaşlanmak istiyorsanız her şeyden önce beslenmenize dikkat edin. İki; mutlaka aktif, hareketli bir hayat sürün. İyi yaşlanmanın iyi beslenmeyle ilişkisini şimdiye kadar “daha ço...

Wednesday, January 19th 2011, 6:57pm

Author: visalinur

“Yasemin Devrimi”

Hiç olmazsa kaçacak bir yer buluyorlar! 19.01.2011 TUNUS diktatörü Zeynelabidin Bin Ali utanç içinde ülkesinden kaçtı. O da diktatörlüğü bir başka diktatörden, Habib Burgiba’dan zorla almıştı. 1957’den 1987’ye kadar Tunus’u tek başına yöneten Burgiba kendini “daimi cumhurbaşkanı” ilân ettirmişti. Ama oğlu gibi gördüğü Başbakanı Bin Ali tarafından azledilip ölünceye kadar ev hapsinde tutuldu. 55 yıldır Tunus’ta bir diktatörlük rejimi hüküm sürdü. Sokakta bile başörtüsüne müdahale eden bir rejimdi...

Tuesday, January 18th 2011, 1:01am

Author: visalinur

Şekername

Sağlık Görüştüğümüz konu uzmanı doktorların ittifak ettiği acı gerçek: Şekerle birlikte vücuda giren zararlı maddeler, hiçbir şekilde dışarı atılamıyor. Yani, fazla yağları hareket etmekle, spor yapmakla yakabilir, eritebilirsin. Tuzun fazlasını da terleme yoluyla dışarı atabilirsin. Ancak, bilhassa kesme şekerin içindeki maddeleri hiçbir şekilde dışarı atamıyorsun. Bunlar, zaman içinde hastalık yapıyor, ya da çeşitli hastalıklara zemin hazırlıyor, kolaylık sağlıyor. * * * Şeker özlemi bastırıla...

Saturday, January 15th 2011, 6:31pm

Author: visalinur

Kur'an-ı Kerim Kıraatleri

Ebû Hüreyre Hazretleri’nin, Kur’an okuyanların kazanacağı mânevî derecelerle ilgili olarak Peygamber Efendimiz’den rivayet ettiği şu hadîsi şerîf, mü’min gönüllerin heyecanla tutuşmasına vesile olacak güzelliktedir: “Kıyamet gününde Kur’an-ı Kerîm gelecek ve Allah Teâlâ’ya: ‘Yâ Rabbî! Kur’an okuyan kimseyi şeref süsüyle süsle!’ diyecek; bunun üzerine Kur’an okuyan kimse şerefle süslenecek. Yine Kur’an-ı Kerîm: ‘Allah’ım! Ona şeref elbisesi giydir!’ diyecek; hemen o zâta elbiselerin en değerlisi ...

Saturday, January 8th 2011, 1:10pm

Author: visalinur

Firûzâbâdî

Firûzâbâdî Hazretleri 08.01.2011 Peygamber Efendimizi (asm) andığımızda, anıldığını duyduğumuzda salâvat okumamızın faziletini anlatan bir yolculuğa çıkıyoruz şimdi. Gelin, salâvat okumanın faziletini bir de Firuzâbâdî Hazretlerinden dinleyelim. *** Firuzâbâdî, tefsir, fıkıh, hadis ve lûgat âlimi. Asıl ismi, Muhammed bin Ya’kub bin Muhammed bin İbrahim’dir. Firuzâbâdî nâmıyla meşhur olmuştur. Soyu Hz. Ebu Bekir Sıddık’a kadar ulaşmaktadır. 729 (M. 1329) senesinde Şiraz civarında bulunan Firuzaba...

Friday, January 7th 2011, 2:14pm

Author: visalinur

A’râf Sûresi 31. âyet ve Hollanda

A’râf Sûresi 31. âyet ve Hollanda 31 Aralık’ı 1 Ocak 2011 sabahına bağlayan gecede Hollanda’nın Den Haag şehrinde Bediüzzaman Külliye Vakfı’nın konferans salonunda çevreden gelen kardeşlerimizle Mekke’nin fethinin 1380’inci yılını iki bölümlü ve suâl-cevaplı seminer programıyla deruhte ederken, aynı saatlerde başta bulunduğumuz Den Haag şehri olmak üzere Hollanda’nın bütün kesimlerinde “yılbaşı gecesi” kutlandı. Özellikle saat 24.00’ün hitamında yer yerinden oynadı. Uyumak mümkün değil, o kadar ...

Thursday, January 6th 2011, 3:21pm

Author: visalinur

Katılım Bankaları

Katılım bankacılığı: Kritik konular Son beş yazıda, bir konu sıralaması içinde katılım bankacılığı hakkında genel bazı bilgiler verdik. Bu yazıda konu hakkında bir “genel değerlendirme” yaparak ve sonraya bıraktığım birkaç hususa değinerek, şimdilik konuyu kapatmak istiyorum. Ayrıntılar için dileyenlerle şahsen haberleşebiliriz. Ahmet BATTAL drbattal@yahoo.com 1. Katılım bankalarını farklılaştıracak birinci husus, ilgili çevrelerin dinî hassasiyetleridir. O halde bu fark hem niyet, hem de görünt...

Tuesday, January 4th 2011, 2:06pm

Author: visalinur

Örtülü Tarihimiz

Örtülü tarihimiz Bundan yüz doksan yıl önceki tarihimizi, bundan doksan yıl önceki yakın tarihimizden çok daha iyi biliyoruz. Zira, yakın tarihimizde yaşanmış birçok konu var ki, birer tabu niteliğinde duruyor. Bu konuların üzerine gitmek, mayın tarlasında yürümekten daha riskli, daha tehlikeli. Yaşanmış vak'aları doğru dürüst bilmemek bir yana, birçok konu var ki düpedüz yalan ve kasdî saptırmalarla öğretilmeye çalışılmış. Bunu adına "resmî tarih" deniliyor. Bir de "gerçek tarih"imiz var ki, in...

Tuesday, January 4th 2011, 1:56pm

Author: visalinur

Türkiye Üzerinde Büyük Oyun

İşte şimdi “ulusal bütünlük” tehlikede… Bediüzzaman Hazretlerinin tesbitlerinden hareketle önceleri “ülkenin bölünmez bütünlüğü” hususunda rahattık. Fakat son gelişmeleri dikkatlice takip ettiğimizde, maalesef kurdun gövdeye giridiğini müşahede ediyoruz. Ülkenin çimentosu olan “din birliği” bağlarının gizliden gizliye düşmanlarımızca parçalandığını gördüğümüzde yine Bediüzzaman'ın tehlikeyi nazara veren ikazlarından anlıyoruz ki, Türkiye için çanlar çalınmaya başladı bile. Sahip olduğumuz Doğu v...

Tuesday, January 4th 2011, 1:28pm

Author: visalinur

Katılım Bankaları

Katılım bankalarının işleri Bankalar topladıkları paraları ve kendi sermayelerini bizzat ya da iştirakleri vasıtasıyla kullanarak gelir getirici çok şey yapabilirler. Ama bunları üç ana grupta toplamak mümkündür. Ahmet BATTAL drbattal@yahoo.com 1. Faiz karşılığı nakit kredi vermek. 2. Peşin alıp vadeli satma yoluyla mal tedarikine aracılık. 3. Yatırımlara iştirak, ticarete ortaklık. Bu üç iş yönünden mevduat ve katılım bankaları kanunla sınırlandırılmış ve ayırt edilmiştir: Mevduat bankaları bun...

Monday, January 3rd 2011, 4:41pm

Author: visalinur

Pot mu, put mu? (2) Latif SALİHOĞLU

Yukarıda kupürünü gördüğünüz ilk nüshalardaki (Ki, Zübeyir abi henüz hayatta iken basılmışlar) bu en kritik tabir, yanlış basılmış diye kabul edilebilir mi?

Sunday, January 2nd 2011, 6:40pm

Author: visalinur

Güzel Gören...

GÜZEL GÖREN GÜZEL DÜŞÜNÜR 02.01.2011 Vira bismillah ya da rastgele... Yılın ilk günü kendimi sabahın erken saatinde dükkânın kapısını açmış esnaflara benzetiyorum... Okuyanlara “biz siftahı yaptık, komşu köşeye, gazetelere buyurun” diyesim bile var... Tercih sizin; ister yaprak yaprak kopartıp atmış olun üç yüz altmış beş günü, ister rulo gibi sarıp koyun bir kenara... İster günleri, ayları fastfood tarzında tüketmiş olun, ister ömürden bir yıl daha tükendi diyerek oturun muhasebesini yapın... İ...

Sunday, January 2nd 2011, 6:31pm

Author: visalinur

Bediüzzamanın Ankara Günleri

Abdülgani Ensari Efendi MOLLA Said’in Mardin hayatında çok özel bir yeri olan, Ensari ailesinin önemli ve değerli simalarından biri de şüphesiz Abdülgani Beydir. Kaderin bir cilvesi olarak Bediüzzaman bu mübarek ailenin, değerli ferdi olan Abdülgani Beyle Ankara’da bir araya gelir. “İstanbul’un İngilizler tarafından işgal edildiği yıllarda Bediüzzaman da oradadır ve işgal kuvvetlerine karşı cesur mücadelelerde bulunur. Bediüzzaman’ın bu kahraman mücadelesini yakından takip eden Ankara hükûmeti, ...