You are not logged in.

Bîçare S.V.

Professional

 • "Bîçare S.V." is male
 • "Bîçare S.V." started this thread

Posts: 712

Location: İstanbul/ Çamlıca

Occupation: Gazeteci/ Arşiv-Kütüphane

Hobbies: Kitap okuma (Sesli)

 • Send private message

1

Friday, January 29th 2010, 9:29am

Vakt-i cuma

Âyet-i Kerime Meâli:
" Biz kitapta insanlara iyice açıkladıktan
sonra, indirmiş olduğumuz açık delilleri ve doğru yolu gizleyenlere
gelince: Onlar, Allah’ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimselerdir; lânet
edebileceklerin hepsi onlara lânet eder."
Bakara Sûresi: 159

S. A. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Vakt-i cumada dua'larınızda adımın geçmesi ümidiyle. selâm ve dualar...
[Bîçare S.V.]
"İyyake nâ'büdü ve İyyake nesteîn."
'Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım dileriz.'
"İnsanlara teşekkür etmeyen, ALLAH'a da şükretmez.!"
'Bırak bîçare feryâdı, Bîçare S.V.

2

Friday, January 29th 2010, 10:23am

***Cumanız Mübarek Olsun***


Yâ rabbi! Sen benim rabbimsin, ben ise senin kulunum. Sen herşeyi
Yaratıcısın, ben ise yaratılanım. Sen rızık verensin, ben ise rızık
alanım. Sen mülkün sahibisin, ben ise kölenim. Sen kuvvet sahibisin,
ben ise âciz ve zelîlim. sen zenginsin, ben ise sana muhtacım. Sen
ezelî dirisin, ben ise ölüme mahkûmum, sen bakisin, ben ise fânîyim.
sen kerem sahibisin, ben ise kötülenmeye lâyığım. Sen iyilik yapansın,
ben ise kötülük işleyenim. Sen affedicisin, ben ise günahkârım. Sen
büyüksün, ben ise hakirim. Sen kuvvet sahibisin, ben ise zaîfim. sen
verensin, ben ise isteyenim. Sen emniyet verensin, ben ise korkanım,
Sen cömertsin, ben ise dua edenim. Ey merhametlilerin en merhametlisi!
Rahmetinle benim günahlarımı affet. Suçlarımı bağışla.Amin.


ALİM-İ İSLAMIN CUMASI MÜBAREK OLSUN.CENAB-I MEVLA ZULÜM VE İŞKENCE
ALTINDA BULUNAN MAZLUM MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZİN YARDIMCISI OLMASI
NİYAZIYLA....
Sırrın senin kanındır. Onu akıtma!...

Kendi kalbin,sırlarını muhafaza etmek için başkalarının kalbinden daha geniştir!...

Sırrın senin esirindir.Söylediğin zaman sen onun esiri olursun!...

This post has been edited 1 times, last edit by "Muhammed" (Jan 29th 2010, 11:43am)


3

Friday, January 29th 2010, 12:25pm

Amin , Allah razı olsun
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Yolun ucunun nereye varacağını düşünmek beyhude bir çabadan ibarettir.
Sen sadece atacağın ilk adımı düşünmekle yükümlüsün.
Gerisi zaten kendiliğinden gelir...

( ŞEMS-İ TEBRİZİ )


Bîçare S.V.

Professional

 • "Bîçare S.V." is male
 • "Bîçare S.V." started this thread

Posts: 712

Location: İstanbul/ Çamlıca

Occupation: Gazeteci/ Arşiv-Kütüphane

Hobbies: Kitap okuma (Sesli)

 • Send private message

4

Friday, February 5th 2010, 9:16am

Cuma bayramı


Hadis-i Şerif Meâli

Geçmiş peygamberlerin sözlerinden insanların en son kavradığı söz şudur: “Utanmadıktan sonra istediğini yap.”

Câmiü's-Sağîr, No: 3

05.02.2010


[b]
S. A. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Vakt-i cumada dua'larınızda adımın geçmesi ümidiyle. selâm ve dualar...

[Bîçare S.V.]
[/b]
"İyyake nâ'büdü ve İyyake nesteîn."
'Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım dileriz.'
"İnsanlara teşekkür etmeyen, ALLAH'a da şükretmez.!"
'Bırak bîçare feryâdı, Bîçare S.V.

Bîçare S.V.

Professional

 • "Bîçare S.V." is male
 • "Bîçare S.V." started this thread

Posts: 712

Location: İstanbul/ Çamlıca

Occupation: Gazeteci/ Arşiv-Kütüphane

Hobbies: Kitap okuma (Sesli)

 • Send private message

5

Friday, February 19th 2010, 8:54amS. A. Herkesin cuma bayramını tebrik ediyorum. İcabe-i dua'da bizleride unutmayın.
"İyyake nâ'büdü ve İyyake nesteîn."
'Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım dileriz.'
"İnsanlara teşekkür etmeyen, ALLAH'a da şükretmez.!"
'Bırak bîçare feryâdı, Bîçare S.V.

6

Friday, February 19th 2010, 8:56am

Hayırlı cumalar. Dualar müşterek olsun.

Bîçare S.V.

Professional

 • "Bîçare S.V." is male
 • "Bîçare S.V." started this thread

Posts: 712

Location: İstanbul/ Çamlıca

Occupation: Gazeteci/ Arşiv-Kütüphane

Hobbies: Kitap okuma (Sesli)

 • Send private message

7

Friday, January 14th 2011, 8:45am

Cuma bayramı tebriğiCuma bayramı tebriği

S. A. Herkesin Cuma bayramınızı tebrik eder, iki cihanda mutluluklar
dilerim. Vakt-i cuma'da dualarınızda bizleridide hatırlamanız
ümidiyle...

"Huzur'u İlâhi'de 'Bîçare' Huzur'u Nebevi'de 'Bahtiyar' S.V."

*******

Ey Rabbimiz! Unutur veya hatâya düşer de bir kusur işlersek bizi onunla hesâba çekme.

(Bakara Sûresi: 286.)

Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalblerimizi sapıklığa
meylettirme. Yüce katından bize bir rahmet bağışla. Muhakkak ki veren
Sensin, duâ edip istediklerimizi bize bağışlayan Sensin. (Al-i İmrân
Sûresi: 8.)

İsm-i Azamının mazharı olan Resûl-i Ekremine, onun âl ve ashâbına,
kardeşleri olan diğer peygamberlere ve kendisine tâbî olanlara salât ve
selâm eyle. Duâmızı kabul buyur ey merhametlilerin en merhametlisi.

Amin! Binler defa
Amin!...
"İyyake nâ'büdü ve İyyake nesteîn."
'Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım dileriz.'
"İnsanlara teşekkür etmeyen, ALLAH'a da şükretmez.!"
'Bırak bîçare feryâdı, Bîçare S.V.

8

Friday, January 14th 2011, 3:36pm

Bu günler müslümanın hakiki bayramı.
içmeye ayranı olmayanlara sözümüz yok.

Bîçare S.V.

Professional

 • "Bîçare S.V." is male
 • "Bîçare S.V." started this thread

Posts: 712

Location: İstanbul/ Çamlıca

Occupation: Gazeteci/ Arşiv-Kütüphane

Hobbies: Kitap okuma (Sesli)

 • Send private message

9

Friday, January 21st 2011, 9:03am

Cuma bayramı tebriği


"Herkesin cuma bayramını tebrik eder, iki cihanda mutluluklar dilerim.
Vakt-i cumada bizleri de dualarınızda hatırlamanız ümidiyle... [S.V.]


Sözler | Yirmi Dördüncü Söz | 321

"Yâ Rabbenâ! Bize kuvvet ver ki, yeryüzünün herbir tarafında tâifemizin
bayrağını dikmekle, saltanat-ı Rubûbiyetini lisânımızla ilân edelim;
ve... rûy-i arz mescidinin herbir köşesinde Sana ibâdet etmek için
bize tevfîk ver ve meşhergâh-ı arzın her bir tarafında Senin Esmâ-i
Hüsnânın nakışlarını, Senin bedî ve antika sanatlarını kendi
lisânımızla teşhir etmek için bize bir revac ve seyahate iktidar ver"

Amin!

Sözler | Yirmi Dördüncü Söz | 325

Allahım! Kâinatın zerreleri ve onlardan mürekkeb varlıkların adedince Muhammed'e rahmet eyle.

Amin!

Sözler | Yirmi Beşinci Söz | 377

Allah'ım, ona ve onun Ehl-i Beytine rahmet eyle.

Amin!

"İyyake nâ'büdü ve İyyake nesteîn."
'Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım dileriz.'
"İnsanlara teşekkür etmeyen, ALLAH'a da şükretmez.!"
'Bırak bîçare feryâdı, Bîçare S.V.

Bîçare S.V.

Professional

 • "Bîçare S.V." is male
 • "Bîçare S.V." started this thread

Posts: 712

Location: İstanbul/ Çamlıca

Occupation: Gazeteci/ Arşiv-Kütüphane

Hobbies: Kitap okuma (Sesli)

 • Send private message

10

Friday, January 28th 2011, 8:29am

Cuma bayramı duası Âyet-i Kerime Meâli 28.01.2011 Kullarımın tedbir ve idaresinden senin elinde bir şey yoktur ve sen onların inkârlarından mes'ul değilsin. Allah dilerse onlara tevbe nasip eder, dilerse zalim oldukları için onlara azap verir. Âl-i İmrÂyet-i Kerime Meâli 28.01.2011

Kullarımın
tedbir ve idaresinden senin elinde bir şey yoktur ve sen onların
inkârlarından mes'ul değilsin. Allah dilerse onlara tevbe nasip eder,
dilerse zalim oldukları için onlara azap verir.

Âl-i İmran Sûresi: 128
***
Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise mâneviyatta kördür."

Sözler | Yirmi Yedinci Söz | 455
Allah'ım,
"Sahabîlerim yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız yolunuzu
bulursunuz" (Keşfü'l-Hafâ, 1:132.) ve "Nesillerin en hayırlısı benim
içinde bulunduğum nesildir" (Keşfü'l-Hafâ, 1:396.) diye buyuran
Efendimiz Muhammed'e, Onun âl ve Ashâbına salât ve selâm eyle.
Âmin!
..Herkesin cuma bayramını tebrik ederim. ( Huzur'u İlâhi'de 'Bîçare' - Huzur'u Nebevi'de 'Bahtiyar' S.V. )

<img src="http://www.risaletalim.com/Themes/serv_ramadhan/images/icons/modify_inline.gif" alt="" align="right" />
"İyyake nâ'büdü ve İyyake nesteîn."
'Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım dileriz.'
"İnsanlara teşekkür etmeyen, ALLAH'a da şükretmez.!"
'Bırak bîçare feryâdı, Bîçare S.V.

Bîçare S.V.

Professional

 • "Bîçare S.V." is male
 • "Bîçare S.V." started this thread

Posts: 712

Location: İstanbul/ Çamlıca

Occupation: Gazeteci/ Arşiv-Kütüphane

Hobbies: Kitap okuma (Sesli)

 • Send private message

11

Friday, February 11th 2011, 9:40am

S. A. Herkesin cuma bayramını tebrik eder, iki cihanda mutluluklar dilerim. Vakt-i cuma'da duâlarınızda bizleride hatırlamanız ümidiyle.
[Huzur-u İlâhi'de (Bîçare), huzur-u Nebevî'de (Bahtiyar) S. V.]

NUR'DAN NİYAZLAR:
Allah'ım! Bize hakkı hak olarak göster ve ona ittiba etmekle bizi rızıklandır.
Âmin!

Allahım, bizi Sünnet-i Seniyyenin ittibâıyla rızıklandır.
"Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.
Âmin!
Lemalar | On Birinci Lem´a | 65
Allahım! "Şüphesiz sen pek büyük bir ahlâk üzeresin" sırrına mazhar olarak en üstün meziyetleri kendisinde toplayan ve "Ümmetimin fesadı zamanında benim sünnetime yapışana yüz şehid ecri vardır" buyuran zâta salât et.
Âmin
"İyyake nâ'büdü ve İyyake nesteîn."
'Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım dileriz.'
"İnsanlara teşekkür etmeyen, ALLAH'a da şükretmez.!"
'Bırak bîçare feryâdı, Bîçare S.V.

wcf.user.socialbookmarks.titel

Rate this thread