Sie sind nicht angemeldet.

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Muhabbet Fedâileri. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

1

Freitag, 22. August 2003, 10:03

Haydi Duaya (Hep beraber)

SLM.
Bütün üye kardeşlerimden sıkça ettikleri duaları yazmalarını diliyorum.
Böylece eğer hepimiz yazarsak külli bir duaya sebeb olur RABBıMıZıN
rızasına mazhar oluruz inşaallah!....

2

Samstag, 23. August 2003, 01:26

..

Aleykum Selam,

cok güzel bir fikir. Öyleyse duaya bir ayet ile baslayalim:

"Ey Rabbimiz! Unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek, bizi onunla hesaba çekme." Bakara Sûresi, 2:286.

Amin.
Ruhumda büyük bir boşluk hissederek,okuyacak kitap ararken,Risale-i Nur'u okuduğum zaman elimde olmayarak ondan ayrılamadım.Kalbimdeki o büyük ihtiyacı karşıladığını hissettim.ılmî ve imanî şüphelerden kurtaran aklî ve imanî ispatları onda buldum.Z.G.

3

Samstag, 23. August 2003, 02:45

aslm

Peygamberimizle devam edelim:

Ey kalbleri degistiren Allah im
Kalbimi ve kardesimin kalbini dinin üzerine sabit kil !
Amin
Habibi Ekrem asm

4

Sonntag, 24. August 2003, 15:05

Bediüzzaman Hazretlerinin çok sevdiğim dualarından ;
YA RAB Kusurumuzu affet.Bizi kendine
kul kabul et.Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl.AMıN!....

5

Samstag, 30. August 2003, 08:43

Allahım, kalbimizi iman ve Kur'ân nuruyla nurlandır. Allahım, Sana karşı fakrımızla bizi zengin kıl; Senden istiğnâ ile bizi fakir düşürme. Biz kendi havl ve kuvvetimizden teberrî edip Senin havl ve kuvvetine iltica ettik. Sen de bizi, Sana tevekkül edenlerden eyle. Bizi nefsimize terk etme. Bizi hıfzınla koru. Bize ve erkek, kadın bütün mü'minlere rahmet et. Kulun, nebîn, safiyyin, halilin, mülkünün cemâli, masnuatının melîki ve sultanı, inâyetinin gözbebeği, hidayetinin güneşi, hüccetinin lisanı, rahmetinin misali, mahlûkatının nuru, mevcudatının şerefi, mahlûkatının kesreti içinde vahdetinin sirâcı, kâinatının tılsımının kâşifi, saltanat-ı rububiyetinin dellâlı, marziyyâtının mübelliği, Esmâ-i Hüsnânın hazinelerinin tarif edicisi, kullarının muallimi, âyetlerinin tercümanı, cemâl-i rububiyetinin aynası, Senin görülüp gösterilmene vesile olan, habîbin ve âlemlere rahmet olarak gönderdiğin resulün olan Efendimiz Muhammed'e, bütün âl ve ashâbına, kardeşleri olan nebî ve resullere, melâike-i mukarrebîne ve sâlih kullarına salât ve selâm et. Âmin.

6

Samstag, 30. August 2003, 08:58

Ey Rabbim! Fakirlikten, küfürden, fısktan, şekavetten, nifaktan, yapdığını insanların duyması ve medh etmeleri için yapmaktan, riyâdan, sana sığınırım.

Seni hamdinle tesbîh ederim ey Rabbim! Senden başka bir ilâh bulunmadığına ve yalnız sen olup şerikin olmadığına şehâdet eder, senin mağfiretini diler, sana tevbe ederim.

Yâ Rabb, muhakkak ki ben kendime çok zulmettim; yani çok günâh işledim. Günahları ise ancak sen afv ü mağfiret edersin. Hakkıyle gafûr ve rahîm ancak sensin. Beni kendi indinden bir fazl u keremle afv ü mağfiret eyle ve bana lutf u ihsanınla merhâmet eyle.

Amîn, amîn, amîn...

7

Mittwoch, 3. September 2003, 11:35

“Allah’ım! Bize Senin yolunda ihlâs ver, istikâmet ver, sadâkat ver, güç ver, kudret ver! Riyadan, ucbdan, fahrdan, gururdan, gösterişten ve her türlü şeytânî desiselerden bizi koru! Bize, yalnız ve yalnız Sana sığınma idrâki ver! Bizi Seni tanıma zenginliği ile zengin kıl! Bizi, Sen’den uzak kalma fakirliğinden muhafaza et! Âmîn... Âmîn... Âmîn...

8

Samstag, 20. September 2003, 09:54

...

ALLAH'IM
BIZE DÜNYADA SEVGINI,
BIZI SANA YAKLASTIRACAK SEYLERIN SEVGISINI,
EMRETTIGIN ÜZERE ISTIKAMETLE YASAMAYI VE
ÂHIRETTE DE CEMALINI GÖRMEYI NASIP EYLE.

Amin.

9

Dienstag, 23. September 2003, 07:57

...

ALLAH'IM

GÖZ ACIP KAPANINCAYA KADAR DAHI
BENI NEFSIMIN HÂKIMIYETINE BIRAKMA
VE BANA VERDIGIN GÜZEL SEYLERI GERI ALMA.
AMIN

(Hadis/ Câmir'üs-sagir)

10

Dienstag, 23. September 2003, 16:57

MıRAC

ALLAHIM!..Resul-i Ekreme(s.a.s)kucak açtığın bu kutlu gecede elinden tuttuğun kullarının arasına bizide ilhak eyle!Ellerimizden tut,bizi dergahına yaklaştır,bizi kulluğuna kabul et!Bize bu gece emrettiğin namazı kolaylaştır!AMıN, AMıN, AMıN....

11

Dienstag, 7. Oktober 2003, 12:49

..

"Ey Rabbimiz!
Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz!"
(Araf surese: 23)

12

Dienstag, 7. Oktober 2003, 12:51

...

"Rabbimiz,
bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma!
Rabbimiz! Sen çok şefkatli, çok merhametlisin!"
Amin

(Hasr Suresi: 10)

13

Dienstag, 7. Oktober 2003, 13:07

...

"Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla, bizi bağışla, çünkü sen her şeye kâdirsin."
(Tahrim Suresi: 8 )

14

Sonntag, 12. Oktober 2003, 15:13

RABBIM,

ben beni biraktigim zaman, sen beni birakma..

bizi ahlak-i Ahmediye (asm) ile ahlaklandir..

15

Sonntag, 12. Oktober 2003, 17:22

Allah’ım!
Senden sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine beni ulaştıracak ameli taleb ediyorum. Allah’ım! Senin sevgini nefsimden, ailemden, malımdan, soğuk sudan daha sevgili kıl!

(Hz. Davud)
Su, ayağının toprağına ulaşayım diye başını taştan taşa vurarak ömürler boyu, durmaksızın başıboş gezer...

16

Montag, 27. Oktober 2003, 10:30


Allah’ım! Bizi Sana gerektiği gibi iman eden, yalnız Sana teslim olan ve yalnız Sana tevekkül eden kullarından eyle! Bizi dünyada ve âhirette iyiliklerden, sâlihâttan ve hasenâttan ayırma! Hayır olmak kaydıyla her türlü işimizde bize yardım et! Bizden yardımını ve inâyetini esirgeme! Duâlarımızı kabûl buyur! Âmîn... Âmîn... Âmîn...

17

Samstag, 22. November 2003, 11:47

DUAYA DEVAM

Allah'ım,Senden,Sana kavuşmaya iman eden,hükmüne razı olan ve verdiğine kanaat getiren mutmain bir nefis diliyorum.[/b]

18

Samstag, 22. November 2003, 12:07

HAYDı DUAYA

Sevgili üye kardeşlerim!...
Haydi duaya başlıklı mesajıma gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder dualarıızın devamını dilerim.Çünkü ülkemiz şu an duaya muhtaç.Bu
vesile ile TERÖRÜ lanetliyor ölenlere rahmet yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.Bütün insanlığı hedef alan bu TERÖR belasına karşı hepinizi bir kez daha duaya davet ediyorum.ALLAHA EMANET OLUN!........

19

Samstag, 20. Dezember 2003, 06:14

لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

„Lâa ilâahe illellâahü vahdehüü lâa şeriyke leh lehü'lmülkü ve lehü'l-hamdü yuhyii ve yümiytü ve hüve hayyün lâa yemüütü biyedihi'l-hayr ve hüve alâ külli şey'in kadiyr.“

Mânâsı:
„Allâh'dan başka hiçbir ilah yoktur. Ancak tek o vardır. Onun ortağı yoktur. Öldürür ve diriltir. O diridir, ölmez. Hayır, onun yed-i kudretindedir. O, her şeye kaadirdir.“


Peygamber Efendimiz: “Bunu okuyana Cenâb-ı Hakk bir milyon hasene verir, bir milyon günahını siler, derecesini de bir milyon yükseltir” buyurmuşlardır. Okuyan mü'minin imânı tazelenmiş olur. Bu duâ şefâat-ı Resûlüllâh'a en büyük vesiledir.

yakaza

Anfänger

Beiträge: 1

Wohnort: ankara

Beruf: tekniker

Hobbys: insan

  • Nachricht senden

20

Donnerstag, 8. April 2004, 14:58

DUA

ALLAHIM !!! BıZE NARINLA DEğıL NURUNLA MUAMELE ET... AMıNNNNN :cry: :cry: :cry:
Çiçek için açılış, Güneş için doğuş, Tohum için diriliş ne ise; ıNSAN için de UYANIş odur...

Thema bewerten