You are not logged in.

Dear visitor, welcome to Muhabbet Fedâileri. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

1

Wednesday, March 3rd 2010, 4:18pm

Elhamdulillah

Bir insana ve diğer canlılara verilen en başta vücud nimeti,lisanı halleriyle elhamdulillah dediklerinin göstergesidir.Kainattaki herşey lisanı haliyle Saniine şükür ediyorlar,yani elhamdulillah diyerek..Hele o insanın atomlarını,hücrelerini konuştursak Elhamdulillah diyerek şükür ettiklerini göreceğiz..Çünkü verilen bütün vucud mertebeleri şükrü gerektirir.Biri size bir hediye verse hemen teşekkür edersiniz..

Aynen öylede verilen bütün hediyeyi rahmaniyeye karşı eşşükrü lillah demeli..elhamdulillah ilede hamd etmeliyiz...Demek ki kainattaki herşey lisanı haliyle hamdın Allaha mahsus olduğunu ilan ediyor...ne mutlu ki bu manayı idrak edene...

2

Wednesday, March 3rd 2010, 4:19pm

Evet, o Mün'im-i Hakikî, bizden o kıymettar nimetlere, mallara bedel istediği fiat ise, üç şeydir: Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir.Başta "Bismillâh" zikirdir.Ahirde "Elhamdülillâh" şükürdür.Ortada, bu kıymettar hârika-i san'at olan nimetler Ehad, Samed'in mu'cize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir.
Birinci söz

3

Wednesday, March 3rd 2010, 4:34pm

Elhamdû lillâh cümlesi dahi haşri ihtar edip ister. Bize der: "Mânâm âhiretsiz olmaz. Çünkü, ezelden ebede kadar her kimden ve her kime karşı bütün hamd ve şükür ona mahsustur, ifade ettiğimden, bütün nimetlerin başı ve nimetleri hakikî nimet yapan ve bütün zîşuuru ademin hadsiz musibetlerinden kurtaran, yalnız saadet-i ebediye olabilir ve benim o küllî mânâma mukabele eder."
Evet, her mü'min, namazlardan sonra, hergün hiç olmazsa yüz elliden ziyade Elhamdü lillâh, elhamdü lillâh şer'an demesi ve mânâsı da, ezelden ebede kadar bir hadsiz geniş hamd ve şükrü ifade etmesi, ancak ve ancak saadet-i ebediyenin ve Cennetin peşin bir fiyatı ve muaccel bir pahasıdır. Ve dünyanın kısa ve fâni elemlerle âlûde olan nimetlerine münhasır olmaz ve mahsus değil; ve onlara da, ebedî nimetlere vesile olmaları cihetiyle bakar, şükreder.Asa-yı Musa | Birinci Kısım | 47

Zehracan

Super Moderator

Posts: 8,190

Hobbies: Risale-i Nur, DUA...

  • Send private message

4

Thursday, March 4th 2010, 12:24pm

cok güzel basliklar.. Masaallah.. Allah razi olsun abi..


"İnsan vardır fark edilmez süsünden.
Kimi farksızdırkoyun sürüsünden.
Her gördüğün şekle kapılma,
insan anlaşılmaz görüntüsünden...(!)"

5

Friday, November 26th 2010, 10:54pm

Allah razı olsun ..
Vicdanın ziyası ulûm-u diniyedir
Aklın Nuru
fünûn-u mdeniyedir

6

Tuesday, May 31st 2011, 3:40pm

okuyalım.

Rate this thread