You are not logged in.

Dear visitor, welcome to Muhabbet Fedâileri. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

1

Saturday, November 2nd 2013, 6:18pm

ZÜBEYİR GÜNDÜZALP AĞABEY'İN HÜSREV EFENDİ'YE YAZDIĞI MEKTUBU ( arşivlerden çıkarılan yeni yayınlanan )

Bediüzzaman Hazretleri'ne ömrünün son on yılı tam bir sadakatle hizmet eden Zübeyir Ağabey genç yaşta vefat etmezden birkaç ay evvel Hüsrev Efendi'ye yazmış olduğu bir mektupta onun Nur Camiasının başındaki vazifedarlığına temas ederek şu satırları kaleme almıştır: http://www.tarihceihayat.com/


Bediüzzaman Hazretleri'nin ve Hayru'l-Halefi Ahmed Hüsrev Efendi'nin tarihçe-i hayatlarının ilk defa yayınlanan mektuplar ve vesikalar www.tarihceihayat.com


Hüsrev Efendi'nin kırk altı senelik Risale-i Nur hizmeti boyunca kendisinde birikmiş hususi arşivinden seçilen ve bazı ezberleri bozacak ve yanlışlıkları tashih edecek mahiyette bulunan pek çok orijinal mektup ve vesikalar www.tarihceihayat.com
kardeşiniz recül-i facir.

Rate this thread