You are not logged in.

-»(¯`v´¯)-»Muhabbet Fedaileri artık "Tapatalk" ile cebinizde...-»(¯`v´¯)-»
iPhone veya Android tabanlı cep telefonu kullanıyorsanız, AppStore / Market üzerinden "TAPATALK" uygulamasını indirip kurduktan sonra çalıştırın ve "Muhabbet Fedaileri" diye aratın. Tapatalk ile Muhabbet Fedaileri Forum artık cebinizde...

1

Wednesday, September 9th 2009, 9:06pm

Hizbü'l-Kur'an hatmi

Aziz, sıddık kardeşlerim,

Hizbü'l-Kur'anü'l-Muazzam
'ın

 • hem fevkalâde ehemmiyeti,
 • hem faydaları,
 • hem okumasında hiçbir vesvesenin gelmemesi,
 • hem bütün Kur'ân'ın en sevablı ayetlerinin ihtivası,
 • hem Risale-i Nuriyenin bütün esaslarını ve hakikatlerini cem etmesi,
 • hem herkese, hususan her vakit bütün Kur'ân'ı okumaya fırsat bulamayan ve Hafız olmayanlara tamam Kur'ân ın bir nümune-i kudsisi,
 • hem tamam Kur'ân'ın tevafuklu tabında bir misal-i musağğarı ve müjdecisi,
 • hem maddi ve lafzi ve manevi parlak bir i'caz göstermesi gibi pek çok hasiyetleri var
ve bu şuhur-u mübarekedeki pek çok bereketlere ve Nurlara ve sevablara medardır

ve onun tab'ına ve neşrine çalışmışlara çok büyük hayırlar kazandırır.

Emirdağ Lâhikası 34


Ramazân-ı şerif bitmeden, bu nurlara mazhâr olabilmek niyeti ile, Hizbü'l-Kur'an hatmi yapalım istedik.

Yeni Asya Neşriyat baskısı arabî sahife numaralarına göre 10 kişilik bir liste hazırladık.

10 kişiden fazla olursak,
daha sonra iştirak etmek isteyen kardeşlerimiz, evvelce alan kardeşlerimizle de paylaşabilirler .

Rabbim kabûl etsin.

 • 6. - 20. sahife - Ruhefza
 • 21. - 34.
 • 35 - 48.
 • 49 - 62.
 • 63 - 76
 • 77 - 90
 • 91 - 104
 • 105 - 118
 • 119 - 134
 • 135 - 150

2

Thursday, September 10th 2009, 7:18am

Quoted

6. - 20. sahife - Ruhefza

Alınan kısım okunmuştur.

recep1

Intermediate

 • "recep1" is male

Posts: 390

Location: BORNOVA/ıZMıR

Occupation: Emekli

Hobbies: Kitap okumak,

 • Send private message

3

Thursday, September 16th 2010, 4:31pm

21- 34 alındı.
İmandan sonra en yüksek hakîkat Namazdır.

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

recep1

Intermediate

 • "recep1" is male

Posts: 390

Location: BORNOVA/ıZMıR

Occupation: Emekli

Hobbies: Kitap okumak,

 • Send private message

4

Thursday, September 16th 2010, 5:02pm

Yine Hizb-i Kur’ân’ımızın bahsine döneriz:
Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın büyük bir kumandanı olan Hazret-i Üsame Radıyallahü Anh, bir gün "hamd"e ait, bir gün "istiğfar"a ait âyetler, bir gün "tesbih"e ait, bir gün "tevekkül"e, bir gün de "selâm" lâfzına, bir gün de "tevhid" ve "Lâ ilâhe illâ Hû"ya ait, bir gün de "Rab" kelimesine ait bütün Kur’ân’dan müteferrik sûrelerden bir hizb-i Kur’ânî çıkarmış, kendine bir vird eylemiş. Demek böyle hizblere izn-i Peygamberî (Aleyhissalâtü Vesselâm) var.
Hem bizim hizb-i Kur’ân’ımız iman hakikatlerine dair âyetleri, hususan sûreler başlarındaki âyetleri cem ettiğinden, başlarında yazılmış. Bu hizb, tamam-ı Kur’ân’ı okumaya büyük bir şevk verir, noksaniyet vermez. Hem yirmi günde okunacak arzu edilen bazı imanî âyetler bir iki günde bu hizipte okunduğundan, bir zaman bütün sûrelerin başında bir kısım âyetleriyle beraber, Risale-i Nur’un esasları olan bazı âyât-ı imaniyeyi kendime vird eylemiştim. Sonra bir hizb suretine girdi.http://www.risaleinurenstitusu.org/index…hikasi&Page=377
İmandan sonra en yüksek hakîkat Namazdır.

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

recep1

Intermediate

 • "recep1" is male

Posts: 390

Location: BORNOVA/ıZMıR

Occupation: Emekli

Hobbies: Kitap okumak,

 • Send private message

5

Thursday, September 16th 2010, 11:14pm

21- 34 okundu
İmandan sonra en yüksek hakîkat Namazdır.

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

recep1

Intermediate

 • "recep1" is male

Posts: 390

Location: BORNOVA/ıZMıR

Occupation: Emekli

Hobbies: Kitap okumak,

 • Send private message

6

Friday, September 17th 2010, 11:16pm

35-48 alındı.
İmandan sonra en yüksek hakîkat Namazdır.

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

recep1

Intermediate

 • "recep1" is male

Posts: 390

Location: BORNOVA/ıZMıR

Occupation: Emekli

Hobbies: Kitap okumak,

 • Send private message

7

Sunday, September 19th 2010, 12:46am

35-48 okundu.
İmandan sonra en yüksek hakîkat Namazdır.

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

recep1

Intermediate

 • "recep1" is male

Posts: 390

Location: BORNOVA/ıZMıR

Occupation: Emekli

Hobbies: Kitap okumak,

 • Send private message

8

Sunday, September 19th 2010, 12:50am

Salisen: Bu Ramazan-ı Şerifte, Kur’ân ı zevk ve şevk ile okumak çok ihtiyacım vardı. Halbuki elemli hastalık, maddi ve manevi sıkıntılar, yorgunlukla ve meşgalelerin tesiriyle telaş ettim. Birden Hüsrev in şirin kalemiyle yazılan mu’cizâtlı cüzler ve Hafız Ali ve Tahiri ye pek çok sevap kazandıran parlak ve kerametli Hizbü l-Ekber-i Kur’âniyeyi birbiri arkasından okumaya başlarken öyle bir zevk ve şevk verdi ki, bütün o yorgunlukları hiçe indirdi. Hiçbir vesveseye meydan vermeyerek pek parlak bir surette ders-i Kur’âniyeyi onlardan dinlerken bütün ruh u canımla arzu ettim ve kast ve azmettim ki, mümkün olduğu derecede aynı Hizbü l-Ekber-i Kur’âniye gibi fotoğrafla mu’cizâtlı Kur’ân ımızı tab edeceğiz, inşaallah...
Said Nursi


http://www.risaleinurenstitusu.org/index…hikasi&Page=217
İmandan sonra en yüksek hakîkat Namazdır.

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

recep1

Intermediate

 • "recep1" is male

Posts: 390

Location: BORNOVA/ıZMıR

Occupation: Emekli

Hobbies: Kitap okumak,

 • Send private message

9

Tuesday, September 21st 2010, 9:15am

49-62 alındı
İmandan sonra en yüksek hakîkat Namazdır.

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

recep1

Intermediate

 • "recep1" is male

Posts: 390

Location: BORNOVA/ıZMıR

Occupation: Emekli

Hobbies: Kitap okumak,

 • Send private message

10

Tuesday, September 21st 2010, 2:51pm

49-62 okundu.
İmandan sonra en yüksek hakîkat Namazdır.

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

recep1

Intermediate

 • "recep1" is male

Posts: 390

Location: BORNOVA/ıZMıR

Occupation: Emekli

Hobbies: Kitap okumak,

 • Send private message

11

Tuesday, September 21st 2010, 3:12pm

Aziz, sıddık kardeşlerim,
Bir zat, uzunca bir mektup yeni hurufla bana yazmış, kendisinin kim olduğunu bildirmemiş. Üç noktada şüphe edip bir nevi itiraz gibi yanlış mânâ verdiği için güya bizi ikaz ediyor. Meşrebimiz münakaşa ve münazara olmadığından ve kusurumuzu hakikî olarak gösterenlerden memnun olduğumuzdan, bu meçhul zatın mektubunda üç esasın hakikatini gösterip yanlışını tashih etmek istedim.
Birinci esas: Risale-i Nur'un üstadı ve me'hazı ve Said'in de çok zamandan beri bir virdi olan bazı âyetler, bir hizb-i Kur'ânî suretinde bir kısım talebelerin arzularıyla kaleme alınmış. Sonra da tab edilmiş. Ve dört beş mahkemenin de gösterdiği ehl-i vukuf ulemaları ve hattâ Diyanet Riyaseti dairesi ve İstanbul'un fetva dairesindeki tetkik-i kütüb-ü diniye heyetinden hiçbir âlim ve ehl-i vukuf ulemaları itiraz etmemişler. Belki takdir edip tahsin etmişler. Çünkü başta Sahabeler ve matbu Mecmuatü'l-Ahzab'da bulunan Hazret-i Üsame Radıyallahu Anh hizb-i Kur'ânîsi ki, herbir günde bir kısmını okumakla taksim edilmiştir. Ve aynı kitapta ve Mecmuatü'l-Ahzabın aynı cildinde İmam-ı Gazalî'nin (r.a.) bir hizb-i Kur'ânîsi ve çok ehl-i velâyetin kendi meşreplerine muvafık bazı sûreleri ve âyetleri bir hizb-i mahsus-u Kur'ânî yaptıkları meydandadır.

On sene evvel şehîden vefat eden Merhum Hâfız Ali gibi Nurun kahramanlarından benim hususî virdimi ve Risale-i Nur'un üstadları ve menbaları olan mühim âyetleri cem etmek istediler. Sonra onlara gönderdim. Onlar da tab ettirdiler. Çünkü, herkes her vakit bütün Kur'ân'ı okumaya vakit bulamıyor. Fakat böyle bir hizb-i Kur'ânî eline geçse her vakit istifade edebilir fikriyle, hem sevapları çok ziyade olan âyetler ve sûreler, içinde yazılmış. Zaten Kur'ân-ı Hakîmin bir mucizesi şudur ki, ehl-i hakikatten ve kemâlâttan herbir meslek sahibi, meşrebine muvafık, Kur'ân'da bir Kur'ân'ını, bir hizb-i mahsusunu, bir üstadını bulur. Güya tek bir Kur'ân'da binler Kur'ân var. Bu mucizenin sırrı şudur ki:
Kur'ân-ı Hakîmin âyetlerinin ve kelâmlarının münasebetleri yalnız beraber olanlara değil, belki pek çok âyetlere ve kelâmlara ve kelimelere münasebeti var, bakıyor. İşaratü'l-İ'câz tefsir-i Nuriyede bu sır bir derece gösterilmiş. Demek başka kelâmlara benzemez. Herbir âyet, binler âyetlere bakar birer yüzü ve gözü var.
Bu vaziyet-i Kur'âniye çok hakaike medardırlar. Ehl-i tarikat ve ehl-i hakikatın herbir kısmı kendi mesleğine göre o küllî Kur'ân içinde bir mahsus hizbleri var.
İşte Risale-i Nur'un Hizb-i Kur'ânîsi de o neviden birisidir. Bunu böyle neşretmek için evliyadan olan merhum Hâfız Ali bunun tab'ını acele etmek istedi. Çünkü, tamam-ı Kur'ân'ın Risale-i Nur'un keşfiyatıyla hattında bir nevi mucize-i tevafukıyye bulunmasından, onu tab edip bastırmak için bu hizb-i Kur'ânîyi bir mukaddemesi, bir müjdecisi olarak bastırdılar.
Evet, şimdiki Hüsrev'in kalemiyle yazılan ve pek harika olan ve tevafuk cihetinde mu'cizâtlı olan Kur'ân'ımızın on beş seneden beri tab'ına çalışıyoruz. Ve fakat ekser Nurcular fakirü'l-hal olduğundan ve fotoğrafla tab'ı lâzım geldiğinden ve yirmi beş bin banknot masraf lâzım olmasından, Hizb-i Kur'ânımız mukaddeme olarak, daha evvel bu mucizeli Kur'ân'ımızın bir müjdecisi olarak tab edildi. İşte bu mucizeli Kur'ân'ımızı, hem Diyanet Riyaseti tetkik etmiş, çok beğenmiş; hem İstanbul'daki fetva dairesindeki tetkik-i mesâhif uleması gayet güzel görmüş. Gayet güzelce tetkik edip musahhah olarak bize iade etmiş. İnşaallah yakında bu Kur'ân'ımız basılarak bir hediye-i Nuriye olarak âlem-i İslâma neşredilecektir.
İmandan sonra en yüksek hakîkat Namazdır.

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

recep1

Intermediate

 • "recep1" is male

Posts: 390

Location: BORNOVA/ıZMıR

Occupation: Emekli

Hobbies: Kitap okumak,

 • Send private message

12

Wednesday, September 29th 2010, 12:10am

63-76 alındı.
İmandan sonra en yüksek hakîkat Namazdır.

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

recep1

Intermediate

 • "recep1" is male

Posts: 390

Location: BORNOVA/ıZMıR

Occupation: Emekli

Hobbies: Kitap okumak,

 • Send private message

13

Wednesday, September 29th 2010, 12:23pm

63-76 okundu.
İmandan sonra en yüksek hakîkat Namazdır.

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

recep1

Intermediate

 • "recep1" is male

Posts: 390

Location: BORNOVA/ıZMıR

Occupation: Emekli

Hobbies: Kitap okumak,

 • Send private message

14

Wednesday, September 29th 2010, 12:33pm

Aziz, sıddık ve fedakar ve vefakar kardeşlerim ve hizmet-i Kur’aniye ve imaniyede kuvvetli ve kıymetli ve çalışkan ve muktedir arkadaşlarım,
Bu dünyada benim için medâr-ı teselli sizlersiniz ve hakkınızda büyük ümitlerimi doğru çıkardınız. Cenab-ı Hak sizden ebeden razı olsun. Amin.

Sizlere Risaletü’n-Nur’un Hizb-i Ekberini ve Kur’an’ın Hizb-i Âzamını göndermek isterdim. Fakat Hizb-i Âzam çok uzun olduğundan daha yazdıramadım. Hizb-i Ekber ise, tercüme etmek istedim, şimdilik vazgeçtim. Sizin gibi kardeşlerin tercümeye muhtaç olmadığınızı düşünüp, yalnız Arabî suretini göndereceğim, inşaallah.

http://www.risaleinurenstitusu.org/index…ahikasi&Page=11
http://www.risaleinurenstitusu.org/index…ahikasi&Page=12
İmandan sonra en yüksek hakîkat Namazdır.

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

Rate this thread