You are not logged in.

Dear visitor, welcome to Muhabbet Fedâileri. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

Muhammed

Moderator

 • "Muhammed" is male
 • "Muhammed" started this thread

Posts: 1,122

Location: The Collection of Risale-i Nur

Occupation: The Collection of Risale-i Nur

Hobbies: The Collection of Risale-i Nur

 • Send private message

1

Thursday, June 24th 2010, 4:25pm

Zübeyir Gündüzalp Toplantı Salonu açıldı..

Yeni Asya Medya Grup Güneşli tesislerinde Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin "Onu kâinata değişmem" dediği talebesi merhumZübeyir Gündüzalp'in adını taşıyan VIP toplantı salonu hizmete açıldı


Açılış öncesi bir konuşma yapan Medya Grup Genel Müdürü Recep Taşcı "Burası müessemizin dışa açılan penceresi olacak. Toplantılarımızı bu VIP toplantı salonunda yapacağız. Konuklarımızı Zübeyir Gündüzalp'in ismini taşıyan bir salonda ağırlamak bizim için gurur verici olacaktır." Salona giden koridorun duvarlarındaki film şeridi içindeki gazetelere de değinen Taşcı "Biz bu koridora zaman tüneli diyoruz. YeniAsya'nın ilk basılan gazetesiyle başlayan zaman tünelinde bugüne dek ses getiren manşetlerimizin bir kısmı mevcuttur. Misafir edeceğimiz konuklarımız bu koridordan geçerek toplantı salonumuza ulaşacak. Kısa süre de olsa, bu manşetlerde göz gezdirerek YeniAsya hakkında bilgi sahibi olmuş olacaklar" diyerek açılış için sözü Yeni AsyaMedya Grup imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular'a bıraktı.

Gazetenin kuruluş günlerinden ve çekilen zorluklardan bahseden Kutlular "Zübeyir ağabey bu gazetenin kurulmasını en çok isteyen kişiydi" diyerek konuşmasını tamamladı. Daha sonra açılış kurdelasını kesen Kutlular zaman tünelinden ağır ağır yürüdükten sonra toplantı salonuna geçti.

Salona geçildikten sonra Genel Müdür Recep Taşcı salonu anlatan bir konuşma yaptı. Odanın yapım aşamasına da değinen Taşcı "Bu salonu reklam departmanı ile yapmış olduğumuz ortak çalışma sonucu, firmalar ile yapılan reklam anlaşamaları karşılığında inşa ettik" dedi.

Günün anlam ve önemine binaen Mehmet KUtlular bir dâvâ adamı olan Zübeyir Gündüzalp'in Afyon mahkemesindeki savunmasını okudu. Savunmanın okunduğu sırada salonda duygulu anlar yaşandı. Kutlular Zübeyir Gündüzalp'in savunmasını okurken aralardada kısa kısa hatıralar anlattı. Savunma okuduktan ikramlara geçildi.

Açılış salondakilerin hayır dolu dilekleri ile açılış sona erdi...

Yasin ÖKSÜZ


FOTOGRAF GALERİSİ İÇİN : http://www.sentezhaber.com/foto-galeri-p1-aid,67.html#galeri
Bismillahirrahmânirrahîm

" Dedim:''Çok yalnızım.”
Dedi: “Ben sana çok yakınım
.”


Bakara: 186 Ayeti Kerime

2

Thursday, June 24th 2010, 4:40pm

Hayırlı olsun..Güzel hizmetlere vesile olur inşaallah..Zübeyir Ağabeyin isminin verilmesi de çok isabetli olmuş..
*
Dâvâsını ifâde eden kazanır.

Zübeyir Gündüzalp

Muhammed

Moderator

 • "Muhammed" is male
 • "Muhammed" started this thread

Posts: 1,122

Location: The Collection of Risale-i Nur

Occupation: The Collection of Risale-i Nur

Hobbies: The Collection of Risale-i Nur

 • Send private message

3

Thursday, June 24th 2010, 4:52pm

ZÜBEYİR Gündüzalp kimdir?

1920 senesinde Konya’nın Ermenek kazasında dünyaya gelir. Babasının adı Mehmet, annesinin ise Seyyide’dir. Ezan sesiyle kulağına ismi, Zeyver diye konmuş; ancak daha sonra Üstâdı, bu ismi Zübeyir şeklinde değiştirmiştir. İlkokulu Ermenek’te bitiren Zübeyir Gündüzalp, iki kız-iki erkek olmak üzere kendisiyle beraber dört kardeştir. İlkokuldan sonra, Ermenek postahanesinde birkaç sene memur olarak çalışmıştır. Daha sonra Ermenek’te ortaokul bulunmadığı için Silifke’ye gitmiş, 1939 senesinde ortaokulu mezkûr kazada bitirerek memleketine dönmüştür. Ermenek’te postahane memurluğuna tekrar başlayan Gündüzalp, bir müddet sonra askere gitmiş, akabinde ise Konya Postahanesinde telgraf muhabere memuru olarak çalışmaya devam etmiştir. Risâle-i Nurları, bu memurluk yıllarında tanımıştır.
Bediüzzaman Hazretlerini ilk defa 1946’da Emirdağ’da ziyaret etmiş ve kendisine “Memuriyetten ayrılıp, yanınızda hizmet etmek istiyorum” demiştir. Üstad da ona; “Vazifene devam et, Konya’da daha çok hizmet edersin. İnşâallah, ileride seni yanıma alırım” demiştir. Gündüzalp, 1948 senesinde Afyon’da tevkif edilmiş, burada Üstadıyla birlikte altı ay tutuklu kalmıştır. Yanlışlıkla tahliye edildiği zaman, sırf Üstadından ayrılmamak için, tahliyesinin yanlış olduğunu bildirerek, tekrar tevkif edilmiştir. Bundan sonraki hayatı, Eskişehir’de ve büyük kısmı İstanbul’da iman hizmetleriyle meşguliyetle geçmiştir. Gündüzalp, 2 Nisan 1971’de Süleymaniye Kirazlımescid Sokağındaki ikâmetgâhında vefat etmiş; cenaze namazı Fatih Camii’nde kılınarak, Eyüp Sultan Kabristanına defnedilmiştir.
Gündüzalp’i unutulmazlığa yükselten, hiç şüphesiz en zor şartlarda İslâm’a, iman ve Kur’ân hakikatlerine gönül vermiş olması, bu hakikatlerde billûrlaşıp İslâm’a ayna olması, hayatını fedâ eder tarzda kendini bu kudsî hizmetin karasevdalısı haline getirmesidir. Birgün suçlanıp mahkemeye çıkarıldığında (1948), “Eğer komünistler, mürekkep ve kâğıdı yok etmek imkânını da bulsalar, benim gibi bir çok gençler ve büyükler fedâî olup hakikat hazinesi olan Risâle-i Nur’un neşri için, mümkün olsa derimizi kâğıt, kanımızı mürekkep yaptıracağız” demiştir. Yine, sorgu hakimliğinde, “Sen de Risâle-i Nur’un talebesi imişsin?” denildiğinde, “Bediüzzaman Said Nursî gibi bir dâhînin şakirdi olmak liyâkatini kendimde göremiyorum. Eğer kabul buyurulursa iftiharla, ‘Evet, R. Nur’un şakirdiyim!’ derim” diye cevap verir. Hz. Üstad ona husûsî bir itina gösterirdi. Çünkü o, kendisinden sonra hizmeti herşeyiyle omuzlayacak; dalgalanmalara ve şiddetli fırtınalara rağmen mesleğini devam ettirecek; kudsî hizmeti hiç tâviz vermeksizin sonrakilere devredecekti. Bediüzzaman Said Nursî’nin fedâkâr talebelerinden Zübeyir Gündüzalp, gazete çıkarılması için en fazla emek ve gayret sarf eden insanlardan biriydi. Onun ve yakın birkaç arkadaşının gayretiyle, 24 Ekim 1967’de haftalık İttihad gazetesi çıkarılmaya başlandı. İttihad’ın yayınları adeta bütün Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Ancak 7 Haziran 1971’de, 12 Mart sonrasının sıkıyönetimi tarafından kapatıldı. İttihad’ın en büyük hizmeti ise, günlük bir gazeteye, Yeni Asya’ya zemin hazırlaması oldu. 21 Şubat 1970’de yayın hayatına başlayan Yeni Asya, türlü badireler atlamasına rağmen, tavizsiz istikrar çizgisini hâlâ devam ettirmektedir.
Bismillahirrahmânirrahîm

" Dedim:''Çok yalnızım.”
Dedi: “Ben sana çok yakınım
.”


Bakara: 186 Ayeti Kerime

4

Thursday, June 24th 2010, 5:44pm

Hayırlı olsun..Güzel hizmetlere vesile olur inşaallah..Zübeyir Ağabeyin isminin verilmesi de çok isabetli olmuş..
Bence de hayırlı olsun ve isim seçimi isabetli olmuş. Allah razı olsun. Bununla birlikte binalar, lüks salonlar değil; insanlar hizmet eder. Adam kazanmadıkça dışa açılan pencere olamaz lüks salonlar...
Allah, yar yar... (Cem Karaca'nın vefatından önce yazıp söylediği son şarkısı)

neyyir

Intermediate

 • "neyyir" is female

Posts: 387

Location: izmir

 • Send private message

5

Thursday, June 24th 2010, 5:54pm

Hayırlı olsun. Zübeyir ağabeyin isminin verilmesi de gurur veriyor.


“Der tarîk-ı acz-mendi lâzım amed çâr çiz.Fakr-ı mutlak acz-i mutlak, şükr-ü mutlak, şevk-i mutlak ey aziz.”

6

Thursday, June 24th 2010, 7:03pm


Diğeri hudâbîn, hudâperest ve hakendiş, güzel ahlâklı idi ki, nazarında pek güzel bir memlekete düştü.

İşte bu iyi adam, girdiği memlekette bir umumi şenlik görüyor.

Her tarafta bir sürûr, bir şehrâyin, bir cezbe ve neşe içinde zikirhâneler.

Herkes ona dost ve akrabâ görünür.

2. Söz

İşte şu mübârek akıllı zât gidiyor. Fakat birâderi gibi sıkıntı çekmiyor.

Çünkü güzel ahlâklı olduğundan güzel şeyleri düşünür, güzel hülyâlar eder. Kendi kendine ünsiyet eder.

...

Çünkü güzel ahlâkı ona güzel fikir vermiş. Ve güzel fikir ise, ona her şeyin güzel cihetini gösteriyor.

8. Söz

Güzel gör, hem güzel bak; tâ güzel düşünmeli. Güzel bil, hem güzel düşün; tâ leziz hayatı bulmalı.

Lemeât
7

Friday, June 25th 2010, 8:24am

Cenab-ı Hak hayırlı hizmetlere vesile kılsın İnşallah..Maşallah Yeni Asya merkezli hizmetlerde fütuhat var.

Muhammed

Moderator

 • "Muhammed" is male
 • "Muhammed" started this thread

Posts: 1,122

Location: The Collection of Risale-i Nur

Occupation: The Collection of Risale-i Nur

Hobbies: The Collection of Risale-i Nur

 • Send private message

8

Sunday, June 27th 2010, 1:48am

Rab futuhatı arttırsın inşâAllah..
Bismillahirrahmânirrahîm

" Dedim:''Çok yalnızım.”
Dedi: “Ben sana çok yakınım
.”


Bakara: 186 Ayeti Kerime

cesem35

Beginner

 • "cesem35" is male

Posts: 38

Location: nurdan

Occupation: edit

 • Send private message

9

Thursday, July 1st 2010, 8:11am

Zübeyir Gündüzapl Belgeseli

This post has been edited 1 times, last edit by "cesem35" (Jul 1st 2010, 8:35am)


Rate this thread