You are not logged in.

-»(¯`v´¯)-»Muhabbet Fedaileri artık "Tapatalk" ile cebinizde...-»(¯`v´¯)-»
iPhone veya Android tabanlı cep telefonu kullanıyorsanız, AppStore / Market üzerinden "TAPATALK" uygulamasını indirip kurduktan sonra çalıştırın ve "Muhabbet Fedaileri" diye aratın. Tapatalk ile Muhabbet Fedaileri Forum artık cebinizde...

Dear visitor, welcome to Muhabbet Fedâileri. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

yesghost

Trainee

 • "yesghost" started this thread

Posts: 154

Location: istanbul zeytinburnu

Occupation: derici

Hobbies: risale-i nur

 • Send private message

1

Wednesday, March 31st 2004, 9:06pm

Sekine duası?

Arkadaşlar sekine duasını bilen varsa yazabilirmi? malesef benim hafızam pek iyi değil daha evel bir arkadaşım vermişti fakat nekadar doğru bilemiyorum eğer biliyorsanız lütfen verin

Risale Okuyorum

Üyeliği İptal Edildi

 • "Risale Okuyorum" is male
 • "Risale Okuyorum" has been banned

Posts: 663

Location: Ankara

Occupation: Öğrenci

Hobbies: İnternet, Risale-i Nur

 • Send private message

2

Thursday, April 1st 2004, 12:58pm

Yesghost kardeş http://www.yadicemil.com/sekine/sekine_okunusu.html adresinden okuyabilirsiniz...
"şimdi oku, kabirde okuyamazsın!" (Zübeyir Gündüzalp)

yesghost

Trainee

 • "yesghost" started this thread

Posts: 154

Location: istanbul zeytinburnu

Occupation: derici

Hobbies: risale-i nur

 • Send private message

3

Thursday, April 1st 2004, 1:30pm

Kardeşim saol ama bana arapçası lazım yeni harf lerle yazılmış olanı..

yesghost

Trainee

 • "yesghost" started this thread

Posts: 154

Location: istanbul zeytinburnu

Occupation: derici

Hobbies: risale-i nur

 • Send private message

4

Friday, April 2nd 2004, 12:10pm

arkadaşlar hiç bilen yokmu türkçesini yazabilecek okunuş olarak latin harflerde manası değil

Risale Okuyorum

Üyeliği İptal Edildi

 • "Risale Okuyorum" is male
 • "Risale Okuyorum" has been banned

Posts: 663

Location: Ankara

Occupation: Öğrenci

Hobbies: İnternet, Risale-i Nur

 • Send private message

5

Friday, April 2nd 2004, 12:29pm

Bu dua 19 kere okunması çok faziletlidir.

Sekine Duası


Başta

10 kez Allahu Ekber dedikten sonra;

Bismillahirrahmanirrahim
-Ferdün Hayyun Gayyümün Hakemün Adlün Kuddüs
-Seyec' Alullahi usriyyusra
-Ve anet'il vücuhu lil hayyil gayyum
-Ve innellahe biküm leraufurrahim
-ınnallahe kane tevvaberrahima
-ınnallahe kane ğafurarrahima
-Fe innallahe kane afüvven gadira
-ınnallahe kane semian basira
-ınnallahe kane alimen hakima
-ınnallahe kane aleyküm ragiba
-ınnaa fetahna leke fethen mübina
-Ve yensurakellahu nasran aziza
-ınne hizballahi hümül ğalibun
-ınnallahe hüvel gaviyyül aziz
-ınnallahe hüvel ganiyyül hamid
-Hasbiyallahü lailahe illahuu
-Hasbünallahu ve ni'mel vekil
-La yehzünühümül fezaül kebir
-ıyya kena'büdü ve iyyakenestain
-Velhamdülillahi Rabbi'l Alemin

yesghost kardeş, okunuşunu yazdım ama yine de arapçasından okumanı tavsiye ederim. Ayrıca hatam olmuşsa bilen kardeşlerin http://www.yadicemil.com/sekine/sekine_arp.html/ adresinden kontrol etmelerini de rica ederim.

Allah tüm hata ve günahlarımızı bağışlasın... (amin)
"şimdi oku, kabirde okuyamazsın!" (Zübeyir Gündüzalp)

6

Saturday, April 3rd 2004, 5:32am

Sekine duasıSekine duasını dinlemek için >tıklayın<

Not: Real Player gerekli...

Baki selamlar

şuan duaya çok muhtaç kardeşiniz...
Biz muhabbet fedâileriyiz; husûmete vaktimiz yoktur.

Beyzanur

Beginner

Posts: 13

Location: Avusturya

Occupation: Ögrenci

 • Send private message

7

Thursday, April 8th 2004, 10:52pm

ilk defa duyuyorum ben bu duayi...ne duasidir bu?

yesghost

Trainee

 • "yesghost" started this thread

Posts: 154

Location: istanbul zeytinburnu

Occupation: derici

Hobbies: risale-i nur

 • Send private message

8

Sunday, July 25th 2004, 11:45pm

ılginiz için her birinize teşekür ederim saolun kardeşlerim :wink:

9

Thursday, August 12th 2004, 1:01am

Quoted from ""Beyzanur""

ilk defa duyuyorum ben bu duayi...ne duasidir bu?

Sekîne duâsı nelerden bahseder? Bu duâyı on dokuz defa okumamızın sırrı ve hikmeti nedir? Bu duâyı nerede ve ne zaman okumalıyız?”

Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de Sekîne’dir. Hazret-i Cebrâil Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (asm) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah’ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası Hazret-i Ali’ye (ra) tebliğ ediliyor. Hazret-i Ali (ra) bu hâdiseyi şöyle anlatıyor: “Ben Cebrâil’i gökkuşağı gibi semâyı kuşatmış olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfayı aldım. Sayfada Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum.”1

Sekîne ile bildirilen ve Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden ibâret olan bu altı ismi Hazret-i Ali (ra) için ism-i azamdır. Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri ımam-ı Azam için ism-i azamdır. Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamdır. Kayyûm ismi, ımam-ı Rabbânî için ism-i azamdır.2 Kezâ bu isimlerin tamamının asrımızda bir meyvesi zuhur etmiştir: Risâle-i Nûr.3

Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Risâle-i Nûr’u bu altı ismin mazhariyetinde telif etmiş, Otuzuncu Lem’ayı da özel olarak bu altı ismin izah ve tefsîrine ayırmıştır.

Bu isimlerin mânâları kısaca şöyledir:

Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklal ve infirad Sahibidir.

Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir. Herşeye hayatı veren, herşeyi dirilten O’dur.

Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktadır, yarattığı herşeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idare eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey O’nunla var olur, O’nunla ayakta durur, O’nunla devam eder. Allah’ı ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz. Göklerde ve yerde ne varsa, O’nun irâdesiyle ve kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür ve ayakta kalır.

Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattığı herşeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O’nun yüksek âdetindendir. Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz. Yarattıklarını gözetler ve denetler. Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adâletle hükmeder.

Adl: Allah adâlet sahibidir, her yarattığına hakkı olan herşeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adâletle hükmeder, cezası zulüm veya haksızlık değil, adaletten ibarettir. Allah kendisi adaet sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adaleti emreder.

Kuddûs: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir. Allah kemâl sıfatlar sahibidir. O’nun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir. Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pâk yaratır. Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar.

Sekîne’de bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz âyetle Allah’tan istimdat edilir, Allah’a sığınılır, muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her sıkıntımızı aşmamız için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir.

Kısaca arz edelim:
1- Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.4
2- Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir.5
3- Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.6
4- Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.7
5- Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.8
6- Muhakkak ki, Allah herşeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.9
7- şüphesiz Allah herşeyi hakkıyla işitir, ve herşeyi hakkıyla görür.10
8- şüphesiz Allah herşeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.11
9- Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.12
10- Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.13
11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.14
12- şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.15
13- Muhakkak ki Allah azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.16
14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır.17
15- Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur.18
16- Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.19
17- En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez.20
18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.21
19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.22

Üstad Hazretleri on dokuz Kur’ân âyetinden alınan on dokuzar harfli bu yüksek ve öz metinlerin besmeleden itibaren on dokuz defa okunmasını tavsiye etmiştir.23 On dokuz rakamı Kur’ân’dan alınan bir şifredir. Bilindiği gibi, Kur’ân’da ebedî âlemlerle ilgili verilen bir haberde on dokuz adedi telâffuz ediliyor.24

Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden hârika bir sûrette korunmuş olan Üstad Saîd Nursî Hazretlerinin, ımam-ı Gazalî yoluyla Hazret-i Ali’den (ra) ders aldığı Sekîne gibi yüksek esrarlı evradı kendisine dâimî bir vird edinerek hiç terk etmeden okumuş olması25, bize, her sıkıntı ve fitne ânında sığınacağımız açık ve koruyucu bir kapı olduğunu göstermeye yeterlidir.

Dipnotlar:
1- Lem’alar, ıstanbul, 2001, s. 193;
2- Lem’alar, ıstanbul, 2001, s. 520;
3- Lem’alar, ıstanbul, 2001, s. 198;
4- ınşirah Sûresi, 5 ve 6. âyetten alınmıştır.;
5- Kısmen Bakara Sûresi, 255. âyetten iktibastır.
6- Hadîd Sûresi, 9. âyetinden alınmıştır.
7- Nisâ Sûresi, 16. âyetten alınmıştır.
8- Nisâ Sûresi: 23. âyetten alınmıştır.
9- Nisâ Sûresi: 149. âyetten alınmıştır.
10- Nisâ Sûresi: 58. âyetten alınmıştır.
11- Nisâ Sûresi: 11. âyetten alınmıştır.
12- Nisâ Sûresi: 1. âyetten alınmıştır.
13- Fetih Sûresi: 1. âyettir.
14- Fetih Sûresi: 3. âyettir.
15- Mâide Sûresi: 56. âyetten alınmıştır.
16- Hûd Sûresi: 66. âyetten alınmıştır.
17- Hac Sûresi: 64. âyetten alınmıştır.
18- Tevbe Sûresi: 129. âyetten alınmıştır.
19- Âl-i ımrân Sûresi: 173. âyetten alınmıştır.
20- Enbiyâ Sûresi Sûresi: 103. âyetten alınmıştır.
21- Fâtihâ Sûresi: 5. âyettir.
22- Fâtiha Sûresi: 1. âyetten alınmıştır.
23- Hizbü’l-Envâri’l-Hakâikı’n-Nûriye, s. 119
24- Bakınız: Müddessir Sûresi: 30.
25- Lem’alar, ıstanbul, 2001, 197.


Kaynak: www.fikih.info

recep1

Intermediate

 • "recep1" is male

Posts: 390

Location: BORNOVA/ıZMıR

Occupation: Emekli

Hobbies: Kitap okumak,

 • Send private message

10

Tuesday, October 30th 2007, 5:12pm

Sekine duası hem türkçe, hem arapça, http://www.bediuzzaman.net/cevsen.php?s_no=140
İmandan sonra en yüksek hakîkat Namazdır.

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

11

Saturday, May 10th 2008, 2:59pm

teşekkürler....

Zencebil

Beginner

Posts: 4

Occupation: Kul

Hobbies: Kâinat

 • Send private message

12

Friday, June 13th 2008, 11:48am

Quoted

...
-Seyec' Alullahi usriyyusra
...


-Seyec' Alullahi ba'de usriyyusra

sanırım daha makbul.
&quot;fe eynema tuvellu fe semme vechullah&quot;

13

Friday, June 13th 2008, 4:10pm

Evet Allah razı olsun...

14

Monday, November 10th 2008, 3:43pm

ÇOK TEşEKKÜREDERıM ALLAH RAZI OLSUN

15

Monday, November 10th 2008, 10:08pm

eyvallah sağol

16

Monday, November 17th 2008, 2:46pm

paylaşım için sağolun

beko03

Beginner

Posts: 2

Occupation: ELEKTRONıKCı

 • Send private message

17

Monday, January 12th 2009, 10:50pm

ÇOK TEşEKKÜREDERıM ALLAH RAZI OLSUN

wcf.user.socialbookmarks.titel

TopList:

ListeNur.de - islami siteler listesi

toolbar powered by Conduit

Rate this thread