You are not logged in.

Dear visitor, welcome to Muhabbet Fedâileri. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

sbalpetek

Intermediate

 • "sbalpetek" is female
 • "sbalpetek" started this thread

Posts: 292

Location: istanbul

 • Send private message

1

Tuesday, November 2nd 2010, 8:02am

Her Güne Bir Dua

Allah`ım

Bize dünya ticaretinde dürüstlük,ahiret ticaretinde bereket ver Bize helal kazanç ihsan eyle Kazancımıza bilerek veya bilmeyerek haram karışmasına izin verme

Bizi haram dehşetinden,haram sıkıntısından,haram utancından,haram belasından koru İşlediğimiz günahlara karşı bize makul tövbe nasip eyle Bizi tövbesiz olarak huzuruna alma

Bizi nedamet etmeyen,pişman olmayan,utanmayan,arlanmayan,sıkılmayan,haya etmeyen,yüzü kızarmayanve tövbe etmeyen kullarından eyleme Bilirizki Sen Tevvab'sın,

Sen gafur'sun,Sen Afüvv'sün bizim tövbe etmemizi,mağfiret istememizi ve af talep etmemizi kolaylaştır bizi affet bizi bağışla
bizi günahların utancından kurtar Rabbim Amin. (ünlem işaretini bırakamıyorum siz okuyuculardan özür dilerim )

Quoted

SÜLEYMAN KÖSMENEDEN 'den alıntıdırsbalpetek

Intermediate

 • "sbalpetek" is female
 • "sbalpetek" started this thread

Posts: 292

Location: istanbul

 • Send private message

2

Thursday, December 16th 2010, 5:56am

Rabb

Sen ki fıtratımı güzellikle tasvir eyleyip terbiye edersin.
İyiliklerimin hepsi senin izninledir.

Sen ki yoldan sapmışlara rahmetinle yol gösterensin.
Her şeyin dizgini senin elindedir.

Sen ki çaresizlerin ağlayışlarına kereminle yetişirsin.
Çarelerin hepsi senin yanındadır.

Sen ki en Sevgili'nin (asm) dudağından hitap edersin.
En güzel terbiye senin yanındadır.

Rabbi sensin alemlerin.
Rahmân sensin, Rahîm sensin.

Günün sahibisin.
yanlız sana abd olmak için, yanlız senden yardım dilerim.

Sen ki Hâcer'in Rabbisin;
çölde sensiz kaldım.
hâcer gibi koşup koşup da bulayım seni.

Sen ki Meryem'in Rabbisin; karnımda
İsa'yı (as)sakladım.
Meryem gibi sancılar çekip de anayım seni.

Sen ki İbrahim'in (as) Rabbisin; şimdi ateşe atıldım.
İbrahim (as)gibi ateşi serinletip de geleyim sana.

Sen ki yûsuf'un (as)Rabbisin; Züleyha'ya çoktan aldandım.
yûsuf (as) gibi kuyulardan çıkıp da varayım sana.

Sen ki Muhammed'in (asm) Rabbisin; en çok O'nu sevdim.
O'nun sevdiği gibi sevip seni, mahbub olayım sana.


Âmin.Senai Demirci'den

3

Thursday, December 16th 2010, 11:14am

amin.amin.amin

allah razı olsun kardeşim
Biz nefse köle değil, Allaha kul olmaya geldik.

sbalpetek

Intermediate

 • "sbalpetek" is female
 • "sbalpetek" started this thread

Posts: 292

Location: istanbul

 • Send private message

4

Thursday, January 13th 2011, 1:03am

Allah'im! Tek delilim muhtaç oluşum; hazırlığım elimin boş ve çaremin tükenmişliğidir.
Allah'ım ! senin cömertlik deryalarından bir damla, benim bütün ihtiyaçlarımı karşılar.
Senin af dalgalarından bir zerre bana yater.

Ey yaratıklarına karşı çok şefkatliolan Vedûd!
Ey yaratıklarını çok seven vedûd!
Ey yaratıkları tarafından çok sevilen Vedûd!
Ey yüce arşın sahibi!
Ey mahlukatı yoktan yaratan ve onları öldükten sonra tekrar dirilten!

Ey diliediğini yapan! arş'ının rükünlerini dolduran nûr-u Zâtın hürmetine,
bütün yaratıklarına gâlip geldiğin kudretin ve her şeyi kuşatan rahmetinin hakkı için istiyorum!
senden başka ilah yok, ey kullarının imdadına koşan Allah'ım bize imdad et!Ömrüm boyunca
işlediğim bütün günahlarımı ve dilimin sürçmelerini bağışla! Bunu rahmetinle lufet, ey merhamet
Edenlerin en merhametlisi! Duamızı kabul eyle! Âmin, Âmin, Âmin! Ve'l-Hamdü lillâhi Rabbi'l-âlemin.

5

Thursday, January 13th 2011, 8:25am

Hadis-i Şerif Meâli 13.01.2011

Şu üç kimse vardır ki, Allah onları başka gölgenin bulunmadığı Kıyamet Gününde, gölgesinde gölgelendirecektir: Emin tüccar, âdil idareci ve hararetle namaz vakitlerini gözleyen.


Câmiü's-Sağîr, No: 1903

sbalpetek

Intermediate

 • "sbalpetek" is female
 • "sbalpetek" started this thread

Posts: 292

Location: istanbul

 • Send private message

6

Sunday, February 27th 2011, 3:39am

Ey gecelerin sahibi! Gecenin bir yarısında seni anan günahlarını sana sunan, kullarından eyle her şeyden yorulmuş bir kalple, boynu bükük huzurunda af dilesek bizi, lütfünle merhametinle bağışlasan
Gecenin karanlığı her yeri kaplamışken uyku bir örtü gibi bedenleri örtmüşken bizi seni, zikredenler den yaz. Gece yeryüzünü nasıl örtüyorsa bütün görünen varlıklarını gizliyorsa sende bizim günahlarımızı ört gizle, gün başlarken nurun, yer yüzünü aydınlatırken nurundan bizi de nasiplendir bunu lütfünle yap. Ey Rabbim bizim ibadetlerimiz çok küçük kusurlarımız ise çok büyük ama günahlarımızın büyüklüğü senin affınla rahmetinle ölçülemez, İzzet ve Azamet sahibi olan Allah’ım bizi ve bütün kardeşleri mizi, affet. Amin.

sbalpetek

Intermediate

 • "sbalpetek" is female
 • "sbalpetek" started this thread

Posts: 292

Location: istanbul

 • Send private message

7

Thursday, April 28th 2011, 6:02am

Sabahın duası

Sabahın Duası

Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla…

Hoş geldin, sefa geldin, ey sabah ve ey yeni gün!

Merhaba, ey mutlu vakit ve saat.

Merhaba, ey ALLAH'ın kâtip ve şahit meleği.

Şu söylediklerimizi bizim için yaz;

ALLAHa iman etmiş, O'na kavuşmaya inanmış ve delillerini itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkâr etmiş ve ALLAH'a tevekkül etmiş olarak sabahladık.

ALLAH'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan meleklerini şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmaya ALLAH olduğuna şahitlikte bulunuyoruz.

ALLAH'ım hiç şüphesiz biz nefsmize zulmettik.

Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla.

Çünkü onları Senden başkası bağışlayamaz.

Bizi huyların en güzeline götür, çünkü onlara Senden başka götürecek kimse yoktur.

ALLAH'ım yüzümüzü Senden gelen bir haya duygusuyla,

Kalplerimizi Senden gelen bir sevinçle doldur.

ALLAH'ım bizi cömert ve karşılıksız veren eyle.

Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme.

ALLAH'ım oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından Sana sığınırım.

ALLAH'ım bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle.

Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir.

ALLAH'ım bu günün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzak, sonunu ise lütüf ve ikram eyle.

ALLAH'ım bize geçimin en genişini, ömürün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et.

ALLAH'ım affınla bizi bağışla.

Fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et.

ALLAH'ım bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle.

ALLAH'ım ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, insanlardan küçük bir yardımı esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım.

ALLAH bize yeter O ne güzel vekildir.

Ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.

Bizi bağışlamanı diliyoruz Ey Rabb'imiz!

Dönüş yalnız Sanadır!

ALLAH'ım!

Ey Rabb'imiz!

Bu duayı bizden kabul eyle.

Şüphesiz Sen her şeyi hakkıyla işiten, herşeyi hakkıyla bilensin.

Amin

Similar threads

Used tags

ALLAH BİZE YETER

wcf.user.socialbookmarks.titel

Rate this thread