You are not logged in.

Dear visitor, welcome to Muhabbet Fedâileri. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

41

Wednesday, November 17th 2004, 6:23pm

Ali şeriati'nin dua isimli kitabını okudunuz mu arkadaşlar?
s.a
"Tekebbür dini yok eder; iblis de bunun için lanete uğradı. Tamah insanın düşmanıdır; Adem (as) de bunun için Cennetten çıkarıldı. ve çekememezlik (hased) kötülüklerin rehberidir; Kabil hasede kapılarak kardeşi Habil'i öldürdü." imam Hasan (as)

42

Thursday, February 17th 2005, 11:52pm

selamünaleyküm NUR kardeşlerim,
uzun zamandır bazı sebeblerden dolayı mesaj yazamamıştım,
ama bu akşam açıp baktığımda çok duygulandım.Bu forumu başlattığımda
bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyordum.RABBıM hepinizden razı olsun.
DUALARIMIZI HEMEN KABUL BUYURSUN ıNşALLAH.

nurli

Intermediate

Posts: 474

Location: istanbul

 • Send private message

43

Friday, February 18th 2005, 2:38pm

selamun Aleykum karde_ler bende uzun zamand1r burda olmama ramen bu formu yeni okudum ve anlatama okadar memnun oldumki ALLAH burda bulunan bütün dualar1 in_allah kabul etsin ve yazan karde_lerimizin ve okuyan karde_lerimizin hepsinin gönüllerinden geçenleri RABB0M onlara cümlemize nasip edsin
selam ve dua ile kalın
nur

44

Wednesday, March 2nd 2005, 6:14am

Ya Rabbî ! Bize faydalı ilim ver hikmet ver!

Allahım ! Seni zikretmek, Sana şükretmek, Sana güzelce ibadet etmek için yardım eyle!

Ya Rabbî! Kulluğumuzda, ibadetimizde şevk, ihlas, huşu ver!

Ya Rabbî! Bizi sırat-ı müstakıyme koy. Salihlerin, sevdiklerinin, razı olduklarının arasına ilhak eyle!

Ya Rabbî! Cehennem azabından, kabir azabından, ölüm şedaidinden, hayat ibtilâsından, Mesih Deccâl'in fitnesinden Sana sığınırız.

Ya Rabbî! Dünyada ve ahirette rezillikten sana sığınırız. Bize dünyada ve ahirette saadet ihsan et.

Ya Rabbena! Bize dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle, narın azabından koru! şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.

Ya Rabbena! Beni ve anamı, babamı ve mü'minleri hesap gününde affeyle! şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.

Amin...

45

Friday, March 18th 2005, 5:27pm

ALLAHIM HER NEKADAR VEFAZIZLIK EDEREK SENDEN UZAK KALDIYSAK DA HALıMıZ SENSıZ EDEMıYECEğıMıZıN GÖSTERGESıDıR BıZı GÖZKIRPMASI SÜRE KADAR BıLE BıZE BIRAKMA

Alkan

Master

Posts: 1,694

Hobbies: Risale-i Nur, Kur'an dinlemek

 • Send private message

46

Friday, March 18th 2005, 9:34pm

Selamın Aleykum

BıSMıLLAHıRRAHMANıRRAHıM
ALLAHIM SEN BANA OYLE BıR ıLıM VER Kı ONU AKLIMDA TUTAYIM, O BıLGı VE ıLıMLE SENıN EMıRLERıNı YAPIP YASAKLARINDAN SAKINAYIM ALLAH IM SEN BANA OYLE BıR ıLıM VERKı SANA NASIL YALVARACAGIMI OGRENEYıM. EY MERHAMETLıLERıN EN MERHAMETLıSı RABBıM BANA ANLAYIş NURU VER, BENı KÖTÜ DÜşÜNCE KARANLIKLARINDAN CIKAR, RAHMET KAPILARINI BANA AÇ ALLAH IM OKUDUğUM BıLGıLERıN EN ıNCELıKLERıNı ANLAMAMI SAğLA......AMıN AMıN VELHAMDÜLıLLAHıRABBıL ALEMıN...GERÇEKTEN COK GÜZEL OLMUş BENDE ıLK KEZ DıKKATLı BıR şEKıLDE OKUDUM DEMEK Kı şıMDı ÇOK LAZIM OLMUş ALLAH CIKARTTI KARşIMA
"ey bedbaht nefsim! acaba ömrün ebedi midir? hiç kat'i senedin var mı ki, gelecek seneye, belki yarına kadar kalacaksın?

47

Thursday, April 7th 2005, 6:34am

Varlığı canlarımızın cânı, nûru gözlerimizin ziyası Yüce Rabbimize, ilmi ve malûmatı adedince hamd ü sena, yolda kalmışların biricik rehberi Hazreti Muhammed Mustafa'ya, tertemiz ailesine ve yıldızlar gibi etraflarına ışık saçan ashabına salât ü selam ederek bir kez daha Yüce Dergâha yöneliyor ve Onun kapısının tokmağına dokunarak inliyoruz:
Ey ilmine ve rahmetine hudut olmayan Yüce Rabbimiz! ılminin ve rahmetinin vüs'ati ölçüsünde bize de şefkat ve merhametinle muâmelede bulun.. bize rızık olarak bahşettiğin nimetleri hakkımızda bereketli eyle.. bizi Sen'den başka herkes ve her şeyden müstağni kıl kıl ki Sen'den başka hiçbir şeye muhtaç olmayalım- .. bize engin lütfunla lütufta bulun ve (elbiselerin en güzeli olan) takva elbisesini giydir.. bizi zühdle, dünyevî hazları terkedip cismanî meyillere karşı koymakla ve verâ ile, bütün şüpheli hususlara karşı kapanmakla zinetlendir.. her halimizde (gıll u gıştan uzak) dupduru ve Sana karşı ubudiyetimizde kemâl noktasını ihraz edebilmiş kullarından eyle.
Rabbimiz, Senden muhlis (ihlasa ermiş) ve muhlas (ihlasa erdirilmiş) kullarını te'yîd buyurduğun gibi, biz (aciz ve muhtaç) kullarını da, yapıp ortaya koymaya çalıştığımız amellerimizde ihlaslı kılarak te'yîd buyurmanı istiyoruz.
Efendimiz Hazreti Muhammede, aile fertlerine ve bütün ashabına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabbimiz..

AMIN
şu gecenin sabahı, şu kışın baharı,
ne kadar muhakkak ve kat'i ise Haşr'ın sabahı, berzah'ın baharı da o kadar muhakkak ve kat'idir.

Alkan

Master

Posts: 1,694

Hobbies: Risale-i Nur, Kur'an dinlemek

 • Send private message

48

Friday, May 27th 2005, 6:40pm

ÜVEYS EL KARANı’nin nidasıyla dua

ÜVEYS EL KARANı’nin nidasıyla dua

Ben de onun dediği gibi derim:

“Allahım!Sen benim Rabbimsin,ben ise Senin kulun!Yaratan Sensin,yaratılan benim.Rızık veren Sensin rızıklandırılan benim.Mülk sahibi sensin,kul ve köle benim.Aziz Sensin,zelil benim.Zengin Sensin,fakir benim.Diri Sensin,ölü benim.Baki sensin,fani olan benim.Kerim sensin,hakir(zelil)benim.ıyilik yapan Sensin,suçlu ve günahkar benim.Affedip bağışlayan Sensin,günah işleyen benim.Büyük ve yüce Sensin,küçük ve değersiz benim.Güçlü ve kuvvetli Sensin,zayıf ve güçsüz benim.Veren Sensin,isteyen benim.Her şeyden emin Sensin,korkan benim.Cömert Sensin,muhtaç ve fakir benim.Dualara cevap veren Sensin,dua edip isteyen benim.şifa veren Sensin,hasta benim.Her türlü noksan sıfattan münezzeh ve bütün kemal sıfatlarla muttasıf Rabbim!Günahlarımı affet hatalarımı bağışla,hastalıklarıma şifa ver,ebediyen beni rızana mahzar eyle.Bunu rahmetinle ihsan eyle ey merhamet edenlerin en merhametlisi!”AMıN.AMıN.AMıN.
(gümüşhanevi,Mecmuatü’l-ahzab(evra d-ı şazeli)323-324)
2-“Duaları “Hamd,alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.”diye sona erer.”(yunus suresi,10/10)
32.SÖZDEN ALINMIşTIR.

49

Friday, May 27th 2005, 8:20pm

Büyük Cevşen'de (HizbunNuriye) tüylerimi diken diken eden dualardan birisi budur, enaniyetini tam kırarak bu duayı edebileni tebrik etmek lazım. Allah halis mü'min, mü'mine, müslim, müslimelerden eylesin, amin...
Hayat, kurgudan daha acayiptir.

50

Sunday, November 6th 2005, 10:41am

Yâ Rabbî! Biz, Habîb-i Edîbin Muhammed Mustafâ -sallallâhu aleyhi ve sellem-'in senden istediği her şeyi istiyor ve sana sığındığı herşeyden biz de sana sığınıyoruz. Ya Rabbi!.. Bizi seçtiğin, sevdiğin kendilerine maddî-mânevî ihsanlarda bulunduğun nîmet ehlinin yolundan ayırma!.. Bizi, sadece seni bilen, sana el açan, senden yardım bekleyen hakîkî mümin kullarından eyle!.. Bizim hayırlı duâlarımızı merhamet ve lütfunla kabul buyur!.. Bize dünyada da iyilik ve güzellik ihsân eyle, âhirette de!.. Bizi cehennem azabından koru!.. Âmîn!..

emir mithat

Intermediate

Posts: 470

Location: ankara

 • Send private message

51

Friday, November 11th 2005, 2:09pm

Allahım, bana kendi katından hidâyet ihsân eyle, kendi fazlu kereminden bana ihsân eyle, rahmetini bana akıt ve bereketlerinden bana inzâl eyle.
Allahım! Ben âcizim, sen beni kuvvetlendir. Ben zelil bir kimseyim, sen beni izzetlendir. Ben fakirim, sen beni zenginleştir yâ erhamerrahimîn.
Allahım ben senin kulunum, kulunun ve câriyenin oğluyum. Perçemim senin elindedir. Bende hükmün geçerlidir, hakkımdaki kaza'n, adalettir. Senin olan, senin kendine isim verdiğin veya kitabında indirdiğin yahut yaratıklarından birine bildirdiğin veya katında, gayb ilminde kendine tahsis ettiğin bir isimle senden dilerim ki Kur'ân'ı kalbimin baharı, üzüntümün cilâsı, keder ve tasamın giderilmesi için vesile kılasın. (1)

Allahım! Ben, senin pak, güzel, mübarek ve yüce nezdinde en sevimli olan, onunla dua edildiği taktirde hemen icabet ettiğin, onunla senden istenince hemen verdiğin, onunla rahmetin talep edilince rahmetini esirgemediğin, onunla kurtuluş talep edilince kurtuluş verdiğin isminle senden istiyorum." (5)
Allahım! Benim için takdir ettiğin herşeyin sonu hayır olmasını senden, senin merhametinden dilerim. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi
Allahım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih Deccâl'in fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım." (4)

Allahım! Cenneti ve Cennete götürecek söz ve işleri senden ister, Cehennemden ve Cehenneme sürükleyecek söz ve hareketlerden sana sığınırım.
Allahım! Hâlde ve gelecekte bildiğim ve bilmediğim bütün iyilikleri senden ister, bildiğim ve bilmediğim hâlde ve gelecekte bütün kötülüklerden sana sığınırım.
Allahım! Kulun ve Resûlün Muhammed sallâllahü aleyhi ve sellemin senden istediği hayır ve iyilikleri senden ister ve sana sığınıp ilticâ ettiği her şeyden ben de sana sığınırım.
Allahım! Peygamberin Muhammed aleyhisselam, dostun ıbrahim aleyhisselam, sırdaşın Mûsâ aleyhisselam, Kelîme ve ruhundan olan Îsâ aleyhisselam hürmetine, Mûsâ’ya inen Tevrat, Îsâ’ya inen ıncil, Dâvûd’a inen Zebûr, Muhammed aleyhisselâma inen Kur’ân hürmetine, bütün peygamberlerine yaptığın vahiy hürmetine, Mahlûkâtın üzerindeki kazâ ve takdîrin, senden isteyenlere verdiğin, fakir ettiğin zenginler, zengin ettiğin fakirler, hidâyete ulaştırdığın kimseler hürmetine; Mûsâ Aleyhisselâma bildirdiğin, kulların rızıklarını böldüğün yeryüzünün, hareketten sükûna erdirdiğin dağların, ayakta tuttuğun, arş-ı âzamı taşıttığın ism-i âzamın hürmetine; Kur’ân-ı Kerîmde nâzil olan samed, ahad ve tâhir isimlerinin hürmetine; gündüzleri aydınlatıp geceleri karartan ismin hürmetine; azamet-i Kibriyân ve nûr-i vechin hürmetine,Senin kuvvet ve kudretinle Kur’ân-ı Kerîmi okuyup anlamağı ve onu bütün vücûduma duyurmanı ve bütün hareketlerimi ona uydurmamı senden dilerim. Kuvvet ve kudret ancak sendendir. Yâ erhamerrahimîn.
Bildiğimiz-bilmediğimiz bütün iyilikleri ver, bildiğimiz-bilmediğimiz bütün kötülüklerden muhafaza et, her işimizin sonunu güzel eyle, dünya sıkıntılarından ve ahıret azabından bizi koru!
Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle!

52

Wednesday, February 8th 2006, 12:02am

teşekkür

RABBıM,hepinizden razı olsun,dualarımızı kabul buyursun inş.Bu dualar yüzüsuyu hürmetine hepimizi inşaallah cennetiyle cemaliyle şerefyab eder,sevgili habibinin şefaatıne mazhar eder ıNşALLAH.AMıN,AMıN.AMıN...

53

Thursday, May 17th 2007, 4:21pm

dua

ya rabbi göz açıp kapayıncaya kadar dahi bizi nefsimizle baş başa bırakma

Posts: 10

Location: yönetici

Occupation: güzellik uzmanı

 • Send private message

54

Monday, May 28th 2007, 11:26pm

Re: Selamın Aleykum

Quoted from ""Alkan""

BıSMıLLAHıRRAHMANıRRAHıM
ALLAHIM SEN BANA OYLE BıR ıLıM VER Kı ONU AKLIMDA TUTAYIM, O BıLGı VE ıLıMLE SENıN EMıRLERıNı YAPIP YASAKLARINDAN SAKINAYIM ALLAH IM SEN BANA OYLE BıR ıLıM VERKı SANA NASIL YALVARACAGIMI OGRENEYıM. EY MERHAMETLıLERıN EN MERHAMETLıSı RABBıM BANA ANLAYIş NURU VER, BENı KÖTÜ DÜşÜNCE KARANLIKLARINDAN CIKAR, RAHMET KAPILARINI BANA AÇ ALLAH IM OKUDUğUM BıLGıLERıN EN ıNCELıKLERıNı ANLAMAMI SAğLA......AMıN AMıN VELHAMDÜLıLLAHıRABBıL ALEMıN...GERÇEKTEN COK GÜZEL OLMUş BENDE ıLK KEZ DıKKATLı BıR şEKıLDE OKUDUM DEMEK Kı şıMDı ÇOK LAZIM OLMUş ALLAH CIKARTTI KARşIMA


gercekten cok güzel bir dua allah razı olsun,bende bu aralar hep şu duayı ediyorum,

allahım beni öyle güzel mevkilere öyle güzel yerlere çıkar ki ,kötülerin ne eli ,nede dili bana ulaşabilsin,insan elbisesi giyinmiş şeytanın şerrinden koru beni,güzel ahlak ver

55

Monday, July 16th 2007, 11:55am

Üç Aylara Girildiğinde Okunan Duâ

Receb, şaban ve Ramazan'dan ibaret üç ayların ilkine girildiği günlerde Resûlullah Aleyhisselâm şöyle duâ ederdi:"Allahümme bârik lenâ fî Recebe ve şâ'ban ve belliğna Ramazan."

"Ey Rabbim, bize Receb ve şaban ayını mübarek kıl ve bizi Ramazan'a da ulaştır."
Ümitvar olunuz..

56

Saturday, July 21st 2007, 1:39pm

Ey Rabbim!işlerinde öncelikle hep senin "rızanı gözeten kullarından eyle beni..ve beni herzaman ve her yerde senin sevdiğin kullarınla beraber eyle..""

Amin..

57

Monday, August 13th 2007, 11:11pm

ALLAHIM,
SENDEN HIDAYET,TAKVA VE GÖNÜL ZENGıNLığı ıLE BERABER BAşKALARINA MUHTAC OLMAYACAK KADAR RIZIK DıLıYORUM.

EY RABBıM ,
SEN BıZLERE SANA YAKIşANI TAKDıR EYLE.

EY RABBıM,
TAKAT GETıREMEYECEğıMıZ şEYLERLE SEN BıZı YÜKÜMLÜ YUTMA.
kaderde ne ise o olur etme merak,
uyma nefsine;
HAKKın emrine bak,
altından ağacın olsa,gümüşten yaprak
akıbet gözünü doyurur bir avuç toprak.

duygu

Professional

 • "duygu" is female

Posts: 966

Location: istanbul

Occupation: ev hanımı

Hobbies: hat ve ebru sanatı, tasarım, araştırmak ve farklılık.ney çalmak

 • Send private message

58

Thursday, August 16th 2007, 11:44am

Allahım;gaflet içinde olduğum halde beni öldürmenden beni gaflet içinde bırakmaktan ve gafillerden kılmandan Sana sığınırım
Sus gönlüm...
Seni senden daha iyi bilen, Rabbinin hükmü vuk'u buluncaya kadar sus
...

duygu

Professional

 • "duygu" is female

Posts: 966

Location: istanbul

Occupation: ev hanımı

Hobbies: hat ve ebru sanatı, tasarım, araştırmak ve farklılık.ney çalmak

 • Send private message

59

Thursday, August 16th 2007, 11:48am


Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allahım!
Hakkımda en hayırlı kapıyı aç.
Sus gönlüm...
Seni senden daha iyi bilen, Rabbinin hükmü vuk'u buluncaya kadar sus
...

duygu

Professional

 • "duygu" is female

Posts: 966

Location: istanbul

Occupation: ev hanımı

Hobbies: hat ve ebru sanatı, tasarım, araştırmak ve farklılık.ney çalmak

 • Send private message

60

Monday, August 20th 2007, 9:57am

Ya Rabbi, sen beni uyanık, yaramaz nefsin elinde bırakma. Beni senden başkasıyla uzlaştırma. Ben kendi nefsimin hilesinden, fitnesinden daima sana sığınmadayım. Ben seninim, beni tekrar bana verme Allah’ım.
Sus gönlüm...
Seni senden daha iyi bilen, Rabbinin hükmü vuk'u buluncaya kadar sus
...

wcf.user.socialbookmarks.titel

Rate this thread