You are not logged in.

-»(¯`v´¯)-»Muhabbet Fedaileri artık "Tapatalk" ile cebinizde...-»(¯`v´¯)-»
iPhone veya Android tabanlı cep telefonu kullanıyorsanız, AppStore / Market üzerinden "TAPATALK" uygulamasını indirip kurduktan sonra çalıştırın ve "Muhabbet Fedaileri" diye aratın. Tapatalk ile Muhabbet Fedaileri Forum artık cebinizde...

Dear visitor, welcome to Muhabbet Fedâileri. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

1

Friday, July 1st 2005, 10:17am

Bir Anneden Kızına Mektup

Yavrum! şimdi sana kırk yıllık evliliğimin tecrübelerine dayanarak bazı nasihatlerde bulunacağım. Bu nasihatlerime uyarsan dünyada mutlu bir ömür geçirdiğin gibi, âhırette de ebedî saâdete ulaşırsın.

1 - Kanaatkâr ol! Yâni, kocan tarafından getirilen yiyecek ve giyecek herşeyi memnuniyetle kabul et! Çünkü, kanaat, kalbi huzûra kavuşturur.

2 - Söylenenleri dâima iyi dinle ve kocanın meşrû emirlerine itaat et!

3 - Evin ve her şeyin her zaman, temiz, muntazam ve düzenli olsun!

4 - Eşinin yemek saati ile uyku saatine dikkat etmelisin! Açlık insanı huysuz eder, uykusuzluk ise, öfkelendirir.

5 - Evinin mallarını ve eşyasını iyi koru! Yaptığın işleri, iyilikleri başa kakma! ıyiliğe karşı iyilik çabuk unutulur, fakat kötülüğe karşı yapılan iyilik unutulmaz.

6 - Eşinin yakınlarına güzel muâmelede bulun! Kocanın hatâlarını, yalnız iken, yumuşak bir şekilde söyle!

7 - Koca! nın sırlarını hiç kimseye söyleme! Karı-koca arasındaki sırlar kabre berâberlerinde gömülmelidir.

8 - Eşinin üzüntüsünü ve neşesini paylaş! Ona her yönüyle iyi bir hayat arkadaşı ol! Yalan, yuvayı içten içe yıkan bir kurttur.

9 - Aranızdaki problemleri kendiniz hâlledin! Sakın bunları, bize ve başkasına taşıma! Kimseden medet umma!

10 - Kocandan, almakta zorlanacağı, gücünün yetmeyeceği şeyleri isteme!

11 - Kadının güzel huylusu, eşine Cennet nîmetidir. Sen kocana Cennet nîmeti ol! Azap çektirme!

Bunları yapabilmen, ancak, onun isteklerini kendi isteklerine, onun rızâsını kendi arzularına tercih etmenle mümkün olabilir. Hep kendi istek ve arzularını ön plâna çıkartırsan, bu nasihatleri tutman mümkün olmaz.

nurunözü1

Professional

Posts: 997

Location: bursa

Hobbies: hat sanatı,ebru sanatı,kitap,internet

  • Send private message

2

Friday, July 1st 2005, 12:39pm

Bunları yapabilmen, ancak, onun isteklerini kendi isteklerine, onun rızâsını kendi arzularına tercih etmenle mümkün olabilir. :?: :?: :?: :?:
Ya tozu dumana katacaksın!Yada tozu dumanı yutacaksın!Yutanlardan olmamak dileği ile...

genc nurcu

Trainee

Posts: 115

Location: Almanya

Occupation: talebe

  • Send private message

3

Friday, July 1st 2005, 1:13pm

Ya aslinda gercekten cok güzel.Uyulmasi gereken kurallar diye düsünüyorum...Yanliz karsi tarafinda kendine göre kurallari olmali,öyle degilmi?Tek tarafli cok zor olur kanaatindeyim! Erkeklerede böyle tavsiyeler varmi? Eger varsa yazarmisiniz!

4

Friday, July 1st 2005, 3:06pm

Erzurumlu ıbrahim Hakkı hazretlerinin vardı. Marifetnamedeydi sanırım, bilen yazsın.
Hayat, kurgudan daha acayiptir.

nurunözü1

Professional

Posts: 997

Location: bursa

Hobbies: hat sanatı,ebru sanatı,kitap,internet

  • Send private message

5

Friday, July 1st 2005, 6:21pm

Erkeklerden bunları duyduğuma sevindim.Kımyagerus erkeklerin görevlerini de bir zahmet yazar artık....
Ya tozu dumana katacaksın!Yada tozu dumanı yutacaksın!Yutanlardan olmamak dileği ile...

6

Friday, July 1st 2005, 6:48pm

Vazifede kadının 20, erkeğin 30, ilginç bir fark :)

Quoted

MARıFETNAMEDEN

Kadının eşiyle sohbet erkanı : Kadının eşiyle
sohbetinin adap ve erkanı yirmidir
1- Eşi içeri geldiğinde ayağa kalkmaktır
2- Eşini güler yüzle karşılamaktır.
3- Eşine "merhaba efendim" demektir.
4- Eşinin paltosunu almaktır.
5- Eşine her emrinde itâatli ve boyun eğici olmaktır.
6- Eşinin yatağından kaçmamaktır.
7- Eşinden izinsiz evinden bir yere gitmemektir.
8- Eşi ondan öpücük vesâire istediğinde nefsini ona
teslim etmektir. Bunu geri bırakmamaktır.
9- Eşinin elbisesini temizlemektir.
10- Eşinin aş ve ekmeğini pişirmektir.
11- Eşinin mumunu ve ocağını yakıp, döşeğini
yaymaktır.
12- Eşine gusül ve abdest içi ona su hazırlamaktır.
13- Eşi isterse gusül ve abdestte onun hizmetini
görmektir.
14- Eşinden izinsiz oruç tutmamaktır.
15- Eşine mal ve güzelliğiyle başa kakmamaktır.
16- Eşine giyim ve yeme işinde bir gam getirmemektir.
?
17- Eşinin sesinden fazla sesini yükseltmemektir.
18- Eşine eziyetle canına yetirmemektir. ?
19- Eşinin yanında ve gıyabında ona duâ ve senâ
kılmaktır.
20 Eşi için süslenmektir. Irz ve malını gece gündüz
korumaktır. Yâni kendi namahreme görünmeyip, ondan
izinsiz bir kimseye nesnesini vermemektir.


Erkeğin zevcesiyle sohbetinin âdâb ve erkânı otuzdur.

1- Kişi kendi hanımıyla güzel huy ile muâmele
eylemektir.
2- Onunla yumuşaklık ve hilim ile sohbet ve ülfet
edip, incelik ve yumuşaklıkla söylemektir. Nitekim
haberde gelmiştir:
"Halkın hayırlısı, ehline hayırlı ve faydalı olan
kimsedir."
3- Eve geldiğinde ona selâm verip, halini sormaktır.
4- Onu tenhâda neş'eli bulduysa, saçlarını okşayıp,
türlü iltifatlarla öpmektir.
5- Onu tenhada üzüntülü bulsa, ona muhabbet ve şefkat
göstermekle hatırını sorup, tatlı söz söylemektir.
6- Kadının gönlünü türlü vaadlarla hoş etmektir. Zira
o evinde mahpus, başkalarından ümidsiz ve kendisiyle
ünsiyette olan en yakın dostu, gam ve keder ortağıdır.
Oyuncağı, tarlası ve yararlı aletidir.
7- Hanımına çocuk terbiyesinde yardım etmektir. Zira
çocuk, anasına gece ve gündüz feryad ve figanla bir
zaman mühlet vermez: Amansız alacaklısı ve insafsız
hainidir. O halde ona imdat edenin Mevla'sı
yardımcıdır.
8- Hanımına kendi giydiğinden giydirmektir.
9- Ona kendi yediğinden yedirmektir. eğer gücü varsa
onun nafakasını arttırsın. Hanımın oturacağı yeri,
giyeceğini ve nafakasını boynuna vacip bilsin.
10- Hanımını hiç döğmeyip, dünya işlerinde olan kusur
için söğmemektir.
11- Hanımının Din işlerinde bulunan kusurları için bir
günden fazla küsmemektir.
12- Hanımına yumuşaklıkla güleryüz göstermektir. Zira
o, eğri kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Ancak
güzellik ve ülfet için alınmıştır.
13- Hanımının kötü huyları görülünce, kendi nefsine
kötü zan besleyip, "Eğer kendi nefsim ıslah olsa,
ehlim dahi ıslah olurdu" demektir. Evliya-ı kiram'ın
birisi, hanımının kötü huyuna sabredip, sual edene
şöyle cevap eder:" Korkarım ki onun eziyetine
sabretmeyen kimse onu nikâhlasaydı, ikiside belâya
düşerlerdi" Nitekim denilmiştir ki:
Erkek karısının huysuzluğuna sabrederse altı şeyden
kurtulur. Çocuk tokattan, tabak kırılmaktan, buzağı
döğülmekten, kendi söğülmekten, misafir kovulmaktan ve
elbise yırtılmaktan kurtulur.
14- Hanımının gazabı baskın olduğunda susmaktır. Tâ ki
kadın pişman olup, kocasına özür dilesin. Zira o
zayıftır, sükut ile mağlup olur.
15- Hanımının iyi huyu üstün gelip, her hizmetini
sevinçle edâ eyledikçe ona duâ , Hakk'a şükür ve senâ
etmektir. Zira erkeğe uygun kadın, şükrü eda olunmaz
bir ni'mettir.
16- Hanımıyla öyle muamele etmekdir ki, kadın :" Eşim
beni bütün kadınlardan ziyade beğenmiş ve sevmiş"
desin.
17- Hanımıyla geçim ve ev idaresi konusunda müşavere
edip, diğer büyük işleri ona yük etmemektir. ?
18- Hanımının hıyanet ve tuzağından çekinti üzere
olmaktır. Zira Hazret-i âdem, hanımı Havva anamızın
dâvetiyle Rabbine âsi olmuştur.
19- Eşinin günah olmayan kurur ve hilelerinden göz
yumma ile bilmemezlikten gelmektir.
20- Hanımının bütün sır ve ayıplarını herkesten
gizlemektir.
21- Hanımıyla uyuşup, latifeler söylenmektir. Kendisi
kadın kılığına girmeyip, başka oyunlar oynamaktır.
Nitekim Hazret-i Habib- Ekrem sallahü aleyhi ve
sellem, temiz zevceleriyle insanların en zarifi
olurdu. Hatta o Hazret, Hz. âişe ile bir kere müsabaka
eylediğinde Aişe anamız zayıf olduğundan O'nu
geçmiştir. Bundan sonra o Hazret'in sevgi ve emriyle
Âişe anamız, bedeni geliştiren yiyecekler yiyip,
dolgunlaştığında, bir dahi müsabaka edip, o Hazret
dolgun Hz. Âişe'yi geçtiğinde:
"Bu senin kesilmendir." hedisini söylemiştir. Zira
erkeğin oynaşması boş oyun değildir, belki o haktır,
tâattır. ?
22- Hanımını insanların kalabalık olduğu yere bakan
eyvanda oturtmamaktır. Tâ ki nâmahreme bakıp, halka
meyli akmasın.
24- Hanımına Kur'an, farzlar ve Dîn edepleri
öğretmektir.
25- Hanımından izinsiz nutfayi uzletmemektir. ?
26- Hanımına değerli ve süslü elbise giydirmemektir.
Tâki zinet satmak için dışarıya çıkmayıp, evine bağlı
olsun. ?
27- Hanımından izinsiz sefere, belki Hacc'a
gitmemektir.
28- Hanımı sâliha ve mutî ise onun üzerine bir dahi
evlenmemektir. Tâki adâletle güzel ilişkiden mahrum
olmaya.
29- Hanımına üzüntülerini, gamlarını, hasımlarını ve
borçlarını söylememektir.
30- Hanımına yüzüne karşı ve arkasından hayır duâ
edip, bed duâ etmemektir. Zira gece ve gündüz o , onun
hizmetkârıdır. Ekmekçisi, aşçısı, terzisi, çamaşırcısı
va hazinedârıdır. Belki enîsi, yâri ve nigârıdır. ?

Erzurumlu ıbrahim Hakkı Hazretleri (Marifetname s.713-714)
Hayat, kurgudan daha acayiptir.

7

Friday, July 1st 2005, 7:05pm

Allah razı olsun,
Bir çırpıda okudum...
Artık zamanımızda böyle davranabilen hanım ve beyler çok azaldı...
Bulduğumuzda kıymetini bilmek lazım...
Güzellik ne oradadır, ne burada; ne şu zamanda, ne bu zamanda; ne Roma’da, ne Atina’da. Güzellik, hayran olabilen bir ruh neredeyse oradadır. Başka yerde ararsanız, nafile!
-Henry David Thoreau-

8

Friday, July 1st 2005, 7:56pm

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .Yanlış duvara tosladım galiba...Anlamadığım neden erkeğin 30 da kadının 20 :mrgreen: :mrgreen:

nurunözü1

Professional

Posts: 997

Location: bursa

Hobbies: hat sanatı,ebru sanatı,kitap,internet

  • Send private message

9

Friday, July 1st 2005, 8:00pm

Abdulkadir said kardeş burda hanımlar resmen köle muamelesi görmüş.Ama erkeklerin görevi ise sadece lafta kalmış.YAni eşine hoş söz söylesin pohpohlasın tamam.Bu mudur yani.Ya tamam kadın tabi evinin işini aşını yapacaktır ama bazı görevler abartı olmuş gibi geldi.Ben bunları kaldıramam en iyisi evlenmemek galiba.Kadın sussun, bişey istemesin,hizmet etsin geldesin gelsin,git desin gitsin böyle bir kadını tasvir edin bakalım ne düşünürsünüz.Erkek se canım cicim.Bence erkeklerinişine gelindiği gibi yazılmış bunlar...
Ya tozu dumana katacaksın!Yada tozu dumanı yutacaksın!Yutanlardan olmamak dileği ile...

nurunözü1

Professional

Posts: 997

Location: bursa

Hobbies: hat sanatı,ebru sanatı,kitap,internet

  • Send private message

10

Friday, July 1st 2005, 8:03pm

Quoted from ""kimyagerus""

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .Yanlış duvara tosladım galiba...Anlamadığım neden erkeğin 30 da kadının 20 :mrgreen: :mrgreen:


Yahu siz şu tane şıkkı okuyun bakalım birbirinden ne kadar farklı aynı şeyleri dön dolaş yazmışlar işte.muhabbet muhabbet başka bişey yok ki isterse tane olsun hah...
Ya tozu dumana katacaksın!Yada tozu dumanı yutacaksın!Yutanlardan olmamak dileği ile...

11

Friday, July 1st 2005, 8:06pm

Yuvayı dişi kuş kurduğuna göre,bunun getirdiği saygıyı koca esirgememeli bence :!:

nurunözü1

Professional

Posts: 997

Location: bursa

Hobbies: hat sanatı,ebru sanatı,kitap,internet

  • Send private message

12

Friday, July 1st 2005, 8:07pm

zaten başka bişey yok ortada başka diyorum ya poh pohlayın gitsin.Nasılsa bayanlar güzel sözle hemen kanarlar ya.Siz her bayanı öyle zannedin bakalım neyse...
Ya tozu dumana katacaksın!Yada tozu dumanı yutacaksın!Yutanlardan olmamak dileği ile...

13

Friday, July 1st 2005, 8:10pm

Quoted from ""nurunözü1""

zaten başka bişey yok ortada başka diyorum ya poh pohlayın gitsin.Nasılsa bayanlar güzel sözle hemen kanarlar ya.Siz her bayanı öyle zannedin bakalım neyse...


Bir erkeğin güzel sözler söyleyipte kandıracağı bayan yok bu devirde....

nurunözü1

Professional

Posts: 997

Location: bursa

Hobbies: hat sanatı,ebru sanatı,kitap,internet

  • Send private message

14

Friday, July 1st 2005, 8:19pm

Tatbi tabi...
Ya tozu dumana katacaksın!Yada tozu dumanı yutacaksın!Yutanlardan olmamak dileği ile...

15

Friday, July 1st 2005, 8:24pm

Evet öyle...

WORLD

Beginner

Posts: 40

Location: ıstanbul

Occupation: Ateşe

Hobbies: Uluslar Arası ılişkiler

  • Send private message

16

Friday, July 1st 2005, 8:29pm

Selamun Aleykum

kimyagerus nerede senin mektubun nerede şimdiki aileler.Paran varsa,evin varsa,işinde kaliteliysen adamsın....Başka türlü kabul görmüyor Müslümanlar arasında.

17

Friday, July 1st 2005, 10:38pm

Bu herkes için değil ama maalesef genelinin düşüncesi bu

18

Friday, July 1st 2005, 11:10pm

nurunözü1 kardeşim niye bu kadar öfkelendin bilmiyorum ama bu yazı daha önce şendoğan abi tarafından yazılmış yazıyla birbirine çok benziyor ve taltif görmüş bir yazı.Ayrıca Marifetname ise büyük bir zatın yazdığı kitap.
gelin hanıma nasihatler başlıklı bir yazıda "Kızım sen kocanın kulu ol ki o senin kölen olsun" :wink: diyor.anlarsın ya...

19

Friday, July 1st 2005, 11:11pm

Quoted from ""gülnihal""

"Kızım sen kocanın kulu ol ki o senin kölen olsun"


Kardeş çok güzel söylemiş zat...

nurunözü1

Professional

Posts: 997

Location: bursa

Hobbies: hat sanatı,ebru sanatı,kitap,internet

  • Send private message

20

Friday, July 1st 2005, 11:17pm

Okuyunuz yeter öfkelenmeye.Ben kaldıramıyorum demek ki.Ben bu tavsiyeleri okuyunca kimin köle olduğunu görebiliyorum.Ne kul olayım nede kölem olsun.Hayal ettiğim evlilik hali bu değil benim.
Ya tozu dumana katacaksın!Yada tozu dumanı yutacaksın!Yutanlardan olmamak dileği ile...

wcf.user.socialbookmarks.titel

TopList:

ListeNur.de - islami siteler listesi

toolbar powered by Conduit

Rate this thread