You are not logged in.

Dear visitor, welcome to Muhabbet Fedâileri. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

ADEMAYAZSIN

Intermediate

  • "ADEMAYAZSIN" has been banned
  • "ADEMAYAZSIN" started this thread

Posts: 353

Location: İstanbul

  • Send private message

1

Thursday, August 3rd 2006, 10:47am

Gönüller Fatihi Büyük Üstada

Gönüller Fatihi Büyük ÜstadaNuruyla bütün gönlümü fetheyleyen üstad!
Gönlüm seni, kudsî heyecanlarla eder yâd.

ılhâmıma can geldi berâet haberinle,
Mü’minleri şâdeyleyen ulvî zaferinle.

Sıyrıldı ufuklardan o kasvetli bulutlar;
Göklerde melekler, bu büyük bayramı kutlar.

Milyonların imanını kurtardı cihâdın;
Par par yanar imanlı gönüllerdeki yâdın.

Coşturmada imanları, binlerle vecizen,
Tarihini kudsî heyecanlarla süzerken.

ılhâmımı mestetti tecellâ-yı cemâlin;
“Fâtih” gibi rehberleri andırmada hâlin.

Dağlar gibi sarsılmadın, en korkulu günlerde,
Her ânı ölümler dolu tazyikin önünde.

Dünyalara dehşet salıyor, sendeki iman;
Sarsılmayan imanına düşman bile hayran.

Rehber sana zîra, “Yüce Peygamberimiz”dir.
Ölmez eserin: Gençliğe gösterdiğin izdir.

Kur’ân-ı Kerimin ezelî feyzine erdin;
ınsanlığa, iman ve kemâl dersini verdin.

Ey başlara cennetlerin ufkundan inen tâc!
Âlem senin irfânına, irşâdına muhtaç.

Derya gibi nurlar taşıyor her eserinden;
“Allah”a giden Nurcuların rehberisin sen!

Milyonları derya gibi coşturmada “Sözler”;
Cennetteki âlemleri seyretmede gözler.

Hikmet dolu her cümlede, Kur’ân’daki nur var;
Her lem’ada, bin bir güneşin huzmesi çağlar.

“Nur Yolcusu” insanlığa örnek olacaktır.
Kudsî heyecanlarla, gönüller dolacaktır.

Mefkûresi, günden güne erdikçe kemâle;
Gark olmada iç âlemi, en tatlı visâle.

Coştukça denizler gibi kalbindeki iman;
Bin ders-i hakikat veriyor ruhuna Kur’ân.

Âzâdedir ıslâmı saran tehlikelerden;
Dâvâsı temiz çünkü siyasî lekelerden.

Her hamlesinin kuvve-i kudsiyesi vardır;
Vicdanları mesteyleyen ulvî sesi vardır.

Aşkın ezelî sırrına erdikçe gönüller;
Yer yer donatır ufkunu sevda dolu renkler.

Bir ülkeyi baştan başa fetheyledin ey Nûr!
Nurun olacaktır, bütün insanlığa düstur.

Kur’ân seni te’yid ediyor mucizelerle;
Ey şanlı gönül fâtihi hiç durmadan ilerle!

Târih-i hayatın doludur hârikalarla;
Hiç sönmeden âlemde güneşler gibi parla!

Manzûme-i şemsiyeyi temsil ediyorsun;
Heybetli fezâlarda hız almış gidiyorsun!

ımanlı nesiller, seni tâkip edecektir;
Yıllarca, asırlarca peşinden gidecektir.

Tarihi aşarken sen o iman dolu hızla,
Milyonları aşmış bütün evlâdlarınızla;

Birden açılır ruhuma esrarlı bir âlem,
Vasfeyleyemez aşkımı, şi’rimdeki nâlem...
[Medine-i Münevvere’de bulunan mühim bir âlimin, Risale-i Nur hakkında yazdığı bir manzumesidir.]


Selametle

ADEMAYAZSIN

Intermediate

  • "ADEMAYAZSIN" has been banned
  • "ADEMAYAZSIN" started this thread

Posts: 353

Location: İstanbul

  • Send private message

2

Thursday, August 3rd 2006, 12:27pm

Allah razı olsun. Üstadımıza layık lmasa da güzel bir manzume.

Allah razı olsun paylaştığın için günahkar Adem kardeş.


Selametle

3

Thursday, August 3rd 2006, 12:29pm

Allah razı olsun abim..beni çok coşturuyor bu şiir..sağolasın :)

4

Thursday, August 3rd 2006, 12:33pm

Çok güzel Adem can Allah razı olsun paylaşım için :)

Selametle
'

Bağ-ı cennette ümidim bu durur kim Zatî'yi
Cümle müminlerle ol server ede hem sâyesi


_

wcf.user.socialbookmarks.titel

Rate this thread